JIA Systemisk type barneleddgikt (Stills sykdom) 3/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Juvenil artritt systemisk type (ICD-10 M08.2)

Forekomst

Denne formen for barneleddgikt utgjør 10% av alle JIA og forekommer like hyppig blant jenter som gutter. Det finnes også en voksen form (adult Stills sykdom)

Sykdomsalder

Vanligste sykdomsdebut er 2 – 4 års alder.

Symptomer

Typisk er daglige febertopper over minst 2 uker (uten effekt av eventuelle antibiotikakurer). Et lyserødt (”laksefarge”) utslett kan følge febertoppene. Forstørrede (hovne) lymfeknuter, lever og milt forekommer. Artritt (leddbetennelse) i ett eller flere ledd (knær, håndledd, ankler, fingre, nakke eller hofter) er vanlig. Noen barn får betennelse i hjerteposen (perikarditt), i lungehinner (pleuritt) eller i bukhinner (peritonitt) uten at bakterier eller annen infeksjon foreligger.

Blodprøver viser høye betennelsesprøver (CRP og SR), samt høyt antall hvite blodlegemer, blodplater. Typisk er høy ferritin uten at barnet har for mye jern i kroppen

Behandling

Enkelte barn har tilstrekkelig effekt av NSAID (for eksempel ibuprofen eller naproxen), men ofte er det behov for mer effektive, sykdomsmodulerende medikamenter. Tidligere ble prednisolon (et kortison) eller Methotrexate mye brukt, mens de senere år har biologiske medikamenter, særlig anakinra (Kineret) vært brukt med god respons hos mange. Andre biologiske legemidler kan også være aktuelle i vanskelge tilfeller.

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden