Barneleddgikt, Systemisk JIA 3.67/5 (3)

Share Button
Stills sykdom hos barn

Systemisk barneleddgikt (Stills sykdom) medfører høy feber

Juvenil artritt systemisk type, (Stills sykdom hos barn) (ICD-10 M08.2)

Definisjon

Systemisk barneleddgikt / systemisk JIA preges av høye febertopper uten infeksjon. Varierende lyse-rødt utslett som følger febertoppene og leddbetennelser etter hvert er vanlig. Sykdommen har fellestrekk med de periodiske febersyndromene (autoinflammatoriske sykdommer), men regnes som barneleddgikt.

Forekomst

Denne formen for barneleddgikt utgjør 10% av alle JIA og forekommer like hyppig blant jenter som gutter, oftest blant små barn, men alle aldersgrupper kan angripes. Det finnes også en voksen form (Adult Stills sykdom)

Sykdomsalder

Vanligste sykdomsdebut er 2 – 4 års alder.

Systemisk barneleddgikt (Stills) med utslett ved feberanfall. Gabriella Giancane, Rheumatol Ther. 2016. Open-i

Symptomer

Daglige febertopper over minst 2 uker (uten effekt av eventuelle antibiotikakurer)

 • Barna er ofte svært medtatte under feberen
 • Normal kroppstemperatur mellom feberepisodene (“spiking fever”)
 • Et lyserødt (”lakse-rødt farget”) utslett kan følge febertoppene
 • Forstørrede (hovne) lymfeknuter, stor lever og milt forekommer
 • Artritt (leddbetennelse) i ett eller flere ledd (knær, håndledd, ankler, fingre, nakke eller hofter) er vanlig etter hvert i sykdomsforløpet
 • Noen barn får betennelse i hjerteposen (perikarditt), i lungehinner (pleuritt) eller i bukhinner (peritonitt) uten at bakterier eller annen infeksjon foreligger
 • Behandling med IL-6 heller (tocilizumab) eller IL-hemmer (anakinra, canakinumab) har i enkete tilfeler medført overømfintlighets-reaksjon (hypersisibilitet) med nytt utslett, lunge-manifestasjon, eosinofili, lymfopeni og høy ferritin i blodet (referanse: Saper VJ, 2019)
Stills sykdom

Systemisk barneleddgikt: Utslett ved feber. Baran K, Balkan Med J (2017). CC By 2.5

Blodprøver

 • Høye betennelsesprøver (CRP og SR)
 • Høyt antall hvite blodlegemer og blodplater.
 • Høyt ferritin uten at barnet har for mye jern i kroppen

Behandling

 • Sjelden er det tilstrekkelig effekt av NSAID (for eksempel ibuprofen eller naproxen)
 • Vanligvis foreligger behov for mer effektive, sykdomsmodulerende medikamenter.
 • Helbredende behandling foreligger ikke, men i mange tilfeller stanser sykdommen av seg selv, men etter svært varierende tid (sykdomsvarighet fra få uker til mange år)

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden