Koronavirus og Revmatisk sykdom 4.54/5 (123)

Share Button
Korona-virus kan forårsake komplikasjoner ved revmatisk sykdom. Photo Credit: U.S. Army

Definisjon

Koronavirus / coronavirus er en gruppe med ulike virus som har en krone-lignende form (corona). De fleste typer koronavirus forårsaker forkjølelse (et annet virus, rhinovirus, er aller vanligste årsak til forkjølelse). Imidlertid har koronavirus medført epidemier med mer alvorlige infeksjoner i form av SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 2002-2003, MERS (Middle East Respiratory Syndome) 2012. I desember 2019 begynte en epidemi utgående fra byen Wuhan i Kina med viruset SARS-CoV-2 også kalt 2019-nCoV eller Wuhan-viruset. Viruset medører koronavirus-sykdommen som er kalt covid-19 som forårsaker en epidemi i Norge og resten av verden (pandemi).

Koronavirus og Revmatisk sykdom

Infeksjon med koronavirus kan gi forbigående muskelsmerter, men medfører ellers ikke vesentlige revmatiske symptomer, men personer med et svekket immunsystem er antakelig utsatt for et alvorlig forløp. Dette gjelder ved immundempende behandling (Biologiske legemidler, Metotreksat, Imurel, CellCept med flere og høye doser Prednisolon) mot alvorlige revmatiske sykdommer. Det er tidligere vist at Revmatoid artritt (leddgikt) debuterer hyppigere (9,2% økning) etter epidemier med andre koronavirus (referanse Joo Y B, 2019), men uvisst om det også vil gjelde covid-19.

Noen systemiske bindevevssykdommer, oftest systemisk lupus (SLE) behandles med hydroksyklorokin / hydroxychloroquin (Plaquenil). Dette legemidlet testes nå ut for mulig virkning og forebygging mot coronavirus / RS-CoV-2 og Covid-19 sykdommen. Resultater pr juni 2020 tyder ikke på at Plaquenil har effekt mot korona-sykdommen (Boulware DR, 2020).

Symptomer

SARS, MERS og SARS-CoV-2 (covid-19- / Wuhan-viruset) medfører virusinfeksjonen Covid-19 med symptomer som sårt svelg, feber og tørr-hoste. Tetthet i nese og bihuler er ikke typisk, og man nyser sjelden til forskjell fra vanlig forkjølelse. Omtrent 80% av de smittede får en mild sykdom. Imidlertid har SARS-CoV-2 viruset en egen evne til å angripe lungene og medføre mer alvorlige symptomer som pustevansker og lungebetennelse. Hvis lungene angripes, begynner sterkere hoste og puste-plager oftest innen en uke fra første symptom.

Smitte

Koronavirus smitter ved dråpesmitte mellom mennesker. Dette kan skje når man er i samme rom med smittede personer eller nærmere enn 1-2 meter. Viruset kan være smittsomt før den infiserte merker symptomer.

Viruset kommer inn i kroppen via slimhinner i munn, nese og øyne. Kontaktsmitte ved direkte kroppskontakt, infiserte hender eller via felles dørhåndtak og lignende forekommer også fordi viruset kan overleve noen dager på slike overflater. Via hendene føres viruset til slimhinnene.

Inkubasjonstid (tiden mellom smitte og symptomer) kan være opp til 14 dager, men oftest 4-6 dager. Hvis symptomer ikke oppstår innen 2 uker fra eksponering, er en ikke blitt smittet.

Påvisning av koronavirus

Vurdering av symptomer gjøres vanligvis av fastlege eller legevakt. Har en vært utsatt for smitte, må en ringe på forhånd for å unngå risiko for smittespredning ved oppmøte. Virus påvises ved PCR teknikk. I Norge sendes prøver til Folkehelseinstituttet.

Behandling

Unngå å bli smittet ved ikke å reise til områder der smitte må forventes eller store folkemengder. Avstand mellom mennesker er viktig. Hyppig og grundig håndvask med såpe og god generell hygiene anbefales. Antibac og annen desinfeksjonssprit for hender, felles dørhåndtak og lignende kan også brukes. Smittede bør bruke munnbind for ikke å spre smitten. Munnbind kan også beskytte mot smitte.

Forebyggende tiltak er spesielt viktig for personer med et svekket immunsystem. Personer som bruker immundempende medikamenter og ikke har symptomer på infeksjon, bør under en epidemi likevel fortsette med sin vanlige behandling for å hindre forverring av alvorlig revmatisk sykdom. Dersom infeksjonstegn med feber og andre influensa-symptomer skulle oppstå, kan minst 1-2 ukers behandlings-pause med den immundempende behandlingen være aktuell. Det forutsetter imidlertid at en ikke er helt avhengig av behandlingen. Hver enkelt bør ved aktuelle symptomer på virussykdommen søke råd hos sin lege. Prednisolon og andre kortison-preparater skal ikke avsluttes brått.

En vaksine mot covid-19 blir neppe ferdig før tidligst i løpet av høsten 2020. Antibiotika (mot bakterier) virker ikke mot virus. Anti-virale medikamenter spesielt for koronavirus er ikke tilgjengelige (pr. mars 2020).

Det foregår forskning for å teste ut medikamenter mot virus (remdesivir, favipiravir og andre). Det pågår flere studier for å undersøke om hydroksyklorokin (Plaquenil) og klorokin kan virke forebyggende og som behandling blant infiserte (referanser: Wang M, 2020 ; Liu J, 2020, Colson P, 2020). Reultater pr juni 2020 tyder ikke en slik virkning (Boulware DR, 2020). Det norske legemiddelverket fraråder bruk av Plaquenil mot virusinfeksjonen og har innført (fra mars 2020) rasjonering for å sikre fortsatt tilgang for personer med revmatisk sykdom som bruker Plaquenil fast på blå resept (referanse: Legemiddelverket).

I de tilfeller der SARS-CoV-2 forårsaker lungebetennelse, vil sykehusbehandling være aktuelt. Tilskudd av oksygen og pustehjelp, inklusiv bruk av respirator kan være nødvendig inntil infeksjonen i lungene er overstått. Tiltak for å unngå blodpropper (tromboser, lungeembolier) er også viktig blant de sykeste.

Prognose

Vanligvis (hos ca. 80%) utvikles influensa-symptomer (sår hals, slapphet, feber og tørr-hoste uten særlig slim) med god prognose. Enkelte tilfeller medfører alvorlige organskader og dødsfall. Ved covid-19 infeksjon får en liten del av de infiserte alvorlig lungebetennelse og lungesvikt som kan være dødelig hos i underkant av 1% prosent (en av hundre) av de infiserte. Mest utsatt er personer med lungesykdom fra før, diabetes, hjertesykdom, betydelig overvekt, høyt blodtrykk eller et svekket immunsystem (for eksempel på grunn av immundempende legemidler mot revmatisk sykdom, andre autoimmune sykdommer eller kreft). Også alder over 65 år er en risikofaktor.

Litteratur og LenkerDenne siden har hatt 10 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden