Coronavirus og Revmatisk sykdom 4.44/5 (9)

Share Button

Definisjon

Coronavirus er en gruppe med ulike virus som har en krone-lignende form (corona). De fleste typer corona virus forårsaker forkjølelse (rhinovirus er aller vanligste årsak til forkjølelse). Imidlertid har en de senere år sett epidemier med mer alvorlige infeksjoner i form av SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 2002-2003, MERS (Middle East Respiratory Syndome) 2012 og i desember 2019 begynte en epidemi utgående fra byen Wuhan i Kina med viruset 2019-nCoV/ covid-19 / Wuhan-viruset.

Coronavirus og Revmatisk sykdom

Infeksjon med coronavirus medfører ikke vesentlige revmatiske symptomer, men personer med et svekket immunsystem er utsatt for et alvorlig forløp. Dette gjelder ved  immundempende behandling (Biologiske legemidler, Metotreksat, Imurel, CellCept med flere og høye doser Prednisolon) mot alvorlige revmatiske sykdommer. Det er også vist at Revmatoid artritt (leddgikt) debuterer hyppigere (9,2% økning) etter epidemier med coronavirus (referanse Joo Y B, 2019). 

Symptomer

SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19/ Wuhan-viruset) medfører sårt svelg, feber og hoste. Mer alvorlige symptomer er pustevansker og lungebetennelse

Smitte

Coronavirus smitter ved dråpesmitte mellom mennesker. Dette kan skje når man er i samme rom med smittede personer. Viruset kan smitte før den infiserte merker symptomer. Kontaktsmitte kan heller ikke utelukkes. Inkubasjonstid (tiden mellom smitte og symptomer) kan være opp til 14 dager, men oftest 3-4 dager.

Påvisning av Coronavirus

Vurdering av symptomer gjøres vanligvis av fastlege eller legevakt. Har en vært utsatt for smitte, må en ringe på forhånd for å unngå risiko for smittespredning ved oppmøte. Virus påvises ved PCR teknikk. I Norge sendes prøver til Folkehelseinstituttet.

Behandling

Unngå smitte ved ikke å reise til epidemiske områder. Smittede bør bruke munnbind. Hyppig og grundig håndvask og god generell hygiene anbefales. Forebyggende tiltak er spesielt viktig for personer med svekket immunsystem. Immundempende legemidler bør vurderes stanset blant smittede inntil infeksjonen er overstått. En vaksine mot 2019-nCoV er ennå (pr februar 2020) ikke utviklet. Antibiotika) mot bakterier) virker ikke mot virus. Anti-virale medikamenter spesielt for coronavirus er ikke tilgjengelig (pr februar 2020). Bredspektrede anti-virale medikamenter kan være aktuelle i tidlige stadium blant personer som er spesielt disponert for et alvorlig sykdomsforløp.

Prognose

Vanligvis forkjølelse med god prognose. Enkelte tilfeller medfører organskader og dødsfall.

Litteratur og LenkerDenne siden har hatt 57 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden