Lungesykdom ved RA 4/5 (2)

Share Button

RA assosiert lungesykdom, Revmatoid lungesykdom

Lunge manifestasjoner er vanlig ved revmatoid artritt (RA, leddgikt) kan oppstå i form av flere ulike typer. Interstitiell lungesykdom (ILD), lungehinne betennelse (Pleuritt), revmaknuter (noduli) i lunger og medikamentskader utdypes nærmere nedenfor. Generelt, er lungemanifestasjonen dessverre forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Imidlertid kan tidlig behandling ha god effekt, noe som gjøre det viktig å være oppmerksom på symptomene.

Definisjon

 • Revmatoid lungesykdom, er relatert til revmatoid artritt (RA, leddgikt)
 • Symptomer og undersøkelsesfunn varierer og kan i noen tilfeller medføre lungesvikt og død
 • Det finnes flere ulike former
 • CCP antistoff (ACPA) foreligger hos nesten alle
 • Også enkelte medikamenter som brukes mot RA kan skade lungene
 • Utredning og oppfølging av revmatoid lungesykdom gjøres best når revmatologer og lungeleger samarbeider.

Forekomst

Interstitiell lungesykdom (ILD)

Behandling av ILD ved RA

Prognose ved ILD og RA

 • ILD forventes å bedres og stanse under behandling, men er etter hjertesykdommer den nest vanligste dødsårsak ved RA

Pleuramanifestasjon ved RA

Lungehinner er påvirket hos de fleste med RA (opptil 70% I autopsi studier), men bare 3-5% har symptomer (Pleuritt) (referanser: Balbir-Gurman A, 2006,  Corcoran JP, 2014,)

 • De fleste er menn og over 35 års alder
 • Revma-knuter under huden ofte samtidig
 • Ensidig pleuravæske vanligst
 • Feber og brystsmerte vanlig
 • Hoste er ikke vanlig
 • Tapping av pleuravæske (lungelege) kan gjøres
  • Sterilt eksudat (ikke transsudat)
  • Funn som også kan passe med infeksjon
   • PH er lav (<7,3)
   • Glukose er lav
   • LD (laktat dehydrogenase) ofte økt
  • Tuberkulose kan gi lignende funn

Behandling av pleuritt ved RA

 • Intensivere den anti-revmatiske behandlingen
 • Tapping av pleuravæske

Andre lunge-manifestasjoner

 • Astmatiske plager med bronkial hyperreaktivitet

 • Bronkiolitt

 • Bronkiektasier

  • Kan være forårsaket av kronisk infeksjon
   • Økt infeksjonstendens ved RA
 • Follikulær bronkiolitt

  • HRCT kan vise sentrolobulære preri-bronkiale knuter som er mindre enn 3 mm og har forgreninger
  • Ikke «honeycombing»
 • Obliterativ bronkiolitt (BO)

  • Akutt start
  • Raskt progredierende dyspne
  • Hoste
  • Alvorlig prognose
  • Oftest blant kvinner
  • Positiv CCP (ACPA)
  • Mangeårig sykdom
  • Sulfasalazin (Salazopyrin) kan være utløser
  • Påvisning ved HRCT (ikke spesifikk)
  • Lungefunksjonstester (lungelege)
   • Obstruksjon
   • Normal DLCO
  • Behandling av BO
   • Fjerne utløsende årsak (hvis mulig)
  • Prognosen er alvorlig
 • Revma-knuter i lungene

  • Oftest ved langvarig RA
  • CCP (ACPA) antistoff
  • Samtidig revmaknuter under huden
  • Typisk lokalisering
   • Interlobulære septa (lunge-lappe-spalter)
   • Subpleurale områder (langs lungehinnene)
  • Størrelse fra få mm til flere cm
  • Ved biopsi påvises vaskulitt med sentral fibrinoid nekrose og palisade-dannende mononukleære celler
  • Vanligvis uten symptomer, men i noen tilfeller:
   • Kan sprekke og medføre pleuravæske, bronko-pleural fistel og infeksjon
   • Økt forekomst av revma-knuter under Metotreksat behandling
  • Må skilles fra kreft og metastaser
   • Biopsi
   • PET/CT viser vanligvis mindre 18FDG (glukose) opptak enn ved kreft og metastaser

Metotreksate (Metotreksat-lunge)

 • Hos 0,86-6,9% av behandlede pasienter (referanse: Roubille C, 2014)
 • Oftest ved relativt høye doser metotreksat
 • Vanligst innen første behandlingsåret
 • Dyspne
 • Tørrhoste
 • Røntgenbilder kan være normale i begynnelsen
 • HRCT
  • Diffuse fortetninger eller
  • Flekkede forandringer
 • Bronkial lavage (bronkial skylling, BAL), ved lungelege
  • Utelukke annen årsak (inklusiv infeksjon)
 • Histologi
  • Ikke nekrotiserende granulomer
  • Spredt eosinofile leukocytter
 • Behandling av MTX lunge

  • Stans metotreksat
   • Oftest klinisk effekt i løpet av noen dager
   • Radiologiske forandringer kan vare i flere uker
   • Prednisolon kan brukes hvis langsom tilbakegang

Leflunoid (Arava) lunge

 • Kan utløse ILD hos disponerte pasienter
 • Oftest blant Asiater

TNF-hemmere og lunge manifestasjon

 • Mistenkes for å kunne utløse ILD, men omdiskutert
 • Sarkoidose-lignende forandringer i lungevev
 • Organisert pneumoni
 • Forverring av eksisterende lungesykdom
 • Ukjent sykdomsmekanisme
  • Kan være betinget i grunn-sykdommen
  • TNF-hemmere øker infeksjonsforekomsten
  • TNF-hemmer indusert ILD er rapportert hos enkelte

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden