Svangerskap / graviditet ved Systemisk Sklerose Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Generelt

Sykdommen systemisk sklerose (systemisk sklerodermi) påvirkes vanligvis ikke mye av et svangerskap som generelt er fullt mulig, men med noen viktige unntak:

 • Pulmonal hypertensjon er absolutt kontraindikasjon (forbud) mot å bli gravid
 • Ikke bli gravid dersom alvorlig redusert nyrefunksjon foreligger
 • Alvorlig redusert lunge- eller hjertefunksjon kan være kontraindikasjon
 • Medikamentene som inneholder methotrexat eller mykofenonat (MMF)/CellCept skal ikke brukes under svangerskap
 • Ved systemisk sklerose blir gjennomsnitlig 25% av barna født for tidlig (sammenlignet med 12% i vanlig befolkning)
  • Fødsel før uke 34 (6 uker for tidlig) skjer hos 10% (5% i vanlig befolkning)
 • Bruk av kortikosteroider (Prednisolon) kan være nødvendig i noen tilfeller (for eksempel ved samtidig aktiv interstitiell lungeaffeksjon eller betydelig myositt)
 • Økt magesyrerefluks er vanlig
 • Sykdomsaktiviteten og sykdomsforløpet av systemisk sklerose er omtrent uendret gjennom graviditeten, sammenlignbart med dem som ikke er gravide. Komplikasjoner er imidlertid vanskeligere å behandle
  • Hudsymptomene forløper som forventet
  • Noe økte leddsmerter er vanlig
  • Hjerte-, lunge og nyre komplikasjoner kan oppstå særlig blant dem med antistoffene Scl-70 eller RNA-polymerase III
  • Nyrekrise (må behandes med ACE-hemmere tross risiko for fosteret, se nedenfor)
  • Pulmonal hypertensjon (alvorlig for den gravide og fosteret)
  • Hjerterytmeforstyrrelser (alvorlig for den gravide og fosteret)

Renal krise under svangerskap

 • Livstruende komplikasjon
 • Daglig økende nyresvikt (økende kreatinin i blod) og blodtrykksstigning
  • Preeklapsi som differensialdiagnose  (økende urinsyre i serum, proteinuri og leverenzymstigning hos noen)
 • Vennligst les mer om rer om renal krise her
 • Behandling
  • Tandate og/eller Adalat / Adalat oros
  • Dersom behandlingen ikke har tilstrekkelig effekt, må ACE-hemmer bli vurdert for å redde pasientens liv selv om risiko for fosterskade oppstår

Sjekkliste når svangerskap ved systemisk sklerose blir planlagt

 • Forbudte medikamenter, vennligst les mer her
 • Tegn til organskader må bli vurdert før graviditet
 • Sjekk vitamin D og jern-status (25-OH vit-D, transferrin-reseptor). Mulig redusert opptak fra tarmen ved systemisk sklerose kan føre til for lavt vitamin D i blodet
 • Antistoff mot ScL-70 og RNA-polymerase III øker komplikasjonsfaren ved graviditet
 • Antifosfolipid-antistoff bør sjekkes selv om økt forekomst ikke forventes ved systemisk sklerose
 • Gynekologisk vurdering overveies
 • Generell informasjon om sykdommen og om graviditet

Sjekkliste under svangerskap ved systemisk sklerose

 • Følges opp som et “risikosvangerskap”
 • Medikamenter som tillates
  • Protonpumpehemmere
  • Calciumantagonister (Adalat)
  • Antihistaminer
  • Lav dose acetylsalisylsyre (Albyl-E 75-160mg)
 • Prednisolon eller andre kortikosteroider unngås eller brukes i lavest mulig dose
 • Følg opp også ved fødepoliklinikk
  • Fosterets vekst
  • Blodsirkulasjon
 • Sjekk tegn til for tidlig fødsel

Sjekkliste ved fødsel og systemisk sklerose

 • Informer fødestuen dersom huden er preget av sykdommen
  • Kan gi problemer for anestesi og for å finne venøs tilgang
 • Regional anestesi (spinal/epidural) foretrekkes fremfor narkose (intubasjon)
 • Episotomi eller sår ved Keisersnitt tilheler vanligvis ukomplisert
 • Etter fødsel
  • Følg blodtrykket

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden