Svangerskap / graviditet ved Systemisk Sklerose 4.5/5 (4)

Share Button

Generelt

Muligheten for et vellykket svangerskap er avhengig av om sykdommen har angrepet indre organer og av sykdommens utbredelse. Sykdomsforløpet ved Systemisk sklerose (systemisk sklerodermi) påvirkes vanligvis ikke mye av et svangerskap, og svangerskap er ofte gjennomførbart, men med noen viktige unntak:

 • Pulmonal hypertensjon er absolutt kontraindikasjon (forbud) mot å bli gravid
 • Ikke bli gravid dersom alvorlig redusert nyrefunksjon foreligger
 • Alvorlig redusert lunge- eller hjertefunksjon er kontraindikasjon
 • Medikamentene som inneholder metotreksat eller mykofenolat (MMF)/ CellCept skal ikke brukes under svangerskap.

Ved systemisk sklerose blir gjennomsnittlig 25% av barna født for tidlig (sammenlignet med 12% i vanlig befolkning)

Sykdomsaktiviteten og sykdomsforløpet av systemisk sklerose er omtrent uendret gjennom graviditeten, sammenlignbart med dem som ikke er gravide. Komplikasjoner er imidlertid vanskeligere å behandle

 • Oftest komplikasjoner ved den diffuse kutane formen (hudforandringer på mer enn armer, ben og ansikt)
 • Hjerte-, lunge og nyre komplikasjoner kan oppstå særlig blant dem med antistoffene Scl-70 eller RNA-polymerase III
 • Nyrekrise (må behandles med ACE-hemmere tross risiko for fosteret, se nedenfor)
 • Pulmonal hypertensjon (alvorlig for den gravide og fosteret)
 • Hjerterytmeforstyrrelser (alvorlig for den gravide og fosteret)
 • Noe økte leddsmerter er vanlig
 • Hudsymptomene forløper som forventet

Renal krise under svangerskap

Livstruende komplikasjon

 • Daglig økende nyresvikt (økende kreatinin i blod) og blodtrykksstigning
  • Pre-eklampsi som differensialdiagnose  (økende urinsyre i serum, proteinuri og leverenzymstigning hos noen)
 • Vennligst les mer om rer om renal krise her
 • Behandling
  • Trandate og/eller Adalat / Adalat Oros
  • Dersom behandlingen ikke har tilstrekkelig effekt, må ACE-hemmer bli vurdert for å redde pasientens liv selv om risiko for fosterskade oppstår

Sjekkliste når svangerskap ved systemisk sklerose blir planlagt

 • Forbudte medikamenter, vennligst les mer her
 • Tegn til organskader må bli vurdert før graviditet
 • Sjekk vitamin D og jern-status (25-OH vit-D, transferrin-reseptor). Mulig redusert opptak fra tarmen ved systemisk sklerose kan føre til for lavt vitamin D i blodet
 • Antistoff mot ScL-70 og RNA-polymerase III øker komplikasjonsfaren ved graviditet
 • Antifosfolipid-antistoff bør sjekkes selv om økt forekomst ikke forventes ved systemisk sklerose
 • Gynekologisk vurdering overveies
 • Generell informasjon om sykdommen og om graviditet

Sjekkliste under svangerskap ved systemisk sklerose

Følges opp som et «risikosvangerskap»

 • Medikamenter som tillates (om nødvendig)
 • Prednisolon eller andre kortikosteroider unngås eller brukes i lavest mulig dose
 • Følg opp også ved fødepoliklinikk
  • Fosterets vekst
  • Blodsirkulasjon
 • Sjekk tegn til for tidlig fødsel

Sjekkliste ved fødsel og systemisk sklerose

 • Informer fødestuen dersom huden er preget av sykdommen
  • Kan gi problemer for anestesi og for å finne venøs tilgang
 • Regional anestesi (spinal/epidural) foretrekkes fremfor narkose (intubasjon)
 • Episiotomi eller sår ved Keisersnitt gror vanligvis ukomplisert
 • Etter fødsel
  • Følg blodtrykket

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden