Etanercept (Enbrel, Benepali) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart (effekt varer i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Dosering

Vanlig dosering for behandling av Revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne:

 • Injeksjon 50 mg under huden (subkutant, s.c.) hver uke eller 25 mg to ganger i uken
 • Kombinasjon med Metotreakst er vanlig

For barn doseres etter kroppsvekt. Ved juvenil artritt (barneleddgikt) er dosen oftest 0,8mg/kg kroppsvekt (maksimalt 50mg) en gang i uken eller 0,4mg/kg (maksimalt 25mg) to ganger i uken

Oppbevaring

Enbrel oppbevares vanligvis i kjøleskap. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved maks. 25°C i én enkeltperiode på opptil 4 uker, og kan deretter ikke avkjøles igjen.

Legekontroller / oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

 • Referanseområde ved serumkonsentrasjonsmålinger: (tilfeldig måletidspunkt): Vennligst se anx.no (etanercept)
 • Antistoff blir sjelden dannet og er av usikker klinisk betydning
 • Høyt antistoff-titer eller høyt etanercept-nivå i blodserum kombinert klinisk utilfredsstillende effekt indikerer behov for medikamentskifte

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden