Remisjon av Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Share Button

Når er en revmatisk sykdom i «remisjon»?

Definisjon av remisjon

Med remisjon menes at sykdommen faller til ro, uten målbar sykdomsaktivitet. Remisjon av revmatisk sykdom som bindevevssykdommer og vaskulitter er ønsket mål for behandling (treat to target, T2T) av systemisk lupus (SLE), GPA/Wegeners granulomatose, Revmatoid artritt (RA/leddgikt), med flere.

Det er flere måter å definere remisjon på


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden