Remisjon av Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Share Button

Når er en revmatisk sykdom i “remisjon”?

Definisjon av remisjon

Remisjon av revmatisk sykdom som bindevevssykdommer og vaskulitter er ønsket mål for behandling (treat to target, T2T) av systemisk lupus (SLE), GPA/Wegeners granulomatose, Revmatoid artritt (RA/leddgikt), med flere.

Det er flere måter å definere remisjon på


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden