Remisjon av Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Share Button

Når er en revmatisk sykdom i «remisjon»?

Definisjon

Med remisjon menes at sykdommen faller til ro, uten målbar sykdomsaktivitet. Remisjon skilles dermed fra lav sykdomsaktivitet. Selv om remisjon av revmatisk sykdom ikke er det samme som helbredelse, er den et ønsket mål for behandling (treat to target, T2T) av som bindevevssykdommer og vaskulitter som systemisk lupus (SLE), GPA/Wegeners granulomatose, Revmatoid artritt (RA/leddgikt).

Det er flere måter å definere remisjon på:


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden