Palindrom revmatisme / palindrom artritt 3.5/5 (6)

Share Button

Definisjon

Palindrom artritt kalles også palindrom revmatisme. Tilstanden er sjelden, men preges av leddbetennelse (artritt) som kommer og går med dager-få ukers varighet. Det kan gå flere måneder mellom hver gang nye betennelser oppstår. Det er omdiskutert om palindrom revmatisme er begynnelsen på leddgikt (revmatoid artritt) fordi 50-67% utvikler revmatoid artritt i forløpet (referanse: L. Ellingwood, 2019). Palindrom revmatisme forekommer også blant barn (referanse: Butbul-Aviel 2018). «Palindrom» henspiller på at tilstanden kommer og går.

Symptomer og undersøkelsesfunn

Leddbetennelse (artritt) opptrer episodisk og brått med uberegnelige intervaller. Ofte ses senebetennelser (tenosynovitt) i tillegg. Betennelsene kan også være mer omkring leddene (periartikulær inflammasjon) i bløtdeler sammenlignet med leddgikt (revmatoid artritt). Dette skal ha vært årsaken til at Hench og Rosenberg som først beskrev sykdommen (i 1944) opprinnelig valgte begrepet palindrom revmatisme og ikke palindrom artritt.

I blodprøver påvises forhøyede betennelsesprøver (CRP, SR) under anfall. Ofte foreligger revmafaktorer (RF) og anti-CCP antistoff, slik som ved revmatoid artritt. Mellom anfallene er en uten symptomer og en har da normale betennelsesprøver (CRP, SR) i blodet. 

Hvert artritt-anfall varer fra timer til 2 uker. Alle Iedd kan angripes, ofte forskjellige fra gang til gang. Vanligst er likevel artritt i håndledd og fingerledd (MCP-ledd og PIP-ledd). Fordelingen av ledd-betennelsene tilsvarer dermed revmatoid artritt. 

Lignende tilstander/ differensialdiagnoser

Kroniske virusinfeksjoner og allergi kan også medføre varierende leddhevelser, men oftest uten tegn til betennelse i blodprøver. Også Familiær Middelhavsfeber (mutasjoner i MEVF genet) bør utelukkes, spesielt hos etnisk disponerte personer med artritt uten RF og anti-CCP antistoffer. Andre diagnoser som etter hvert kan relateres er Whipples sykdomBehcets sykdom og SLE (Lupus) og etablert revmatoid artritt.

Intermittent hydrathrosis (IH) kjennetegnes av periodisk betennelse med væske (hydrops) i knærne. I blodprøver ses imidlertid ikke utslag i revmaprøver (RF, anti-CCP) og en utvikler sjelden vedvarende artritt. Ofte ses langvarige faser uten anfall (referanse: Canete JD, 2006). Behandlingsresistente tilfeller har hatt behandlingseffekt av IL-1 hemmeren anakinra (referanse; Andres, M2013), noe som kan tyde på en relasjon til autoinflammatorisk sykdom.

Behandling

NSAIDs er oftest tilstrekkelig. Kolkisin har vist effekt hos noen (referanse: Schwartzberg M, 1982). Noen har så hyppige eller alvorlige anfall at sykdomsdempende leddgikts-medikamenter bør vurderes, men resultater fra gode studier foreligger ikke (referanse: Mankia K, 2019).

Prognose

Palindrom revmatisme kan vedvare i flere år. Leddmanifestasjonene etterlater ingen varig skade, men omtrent 50% utvikler leddgikt (revmatoid artritt) med vedvarende leddbetennelser over tid, særlig hvis anti-CCP antistoff påvises i blodprøve. Andre diagnoser som etter hvert kan relateres er Whipples sykdom, Behcets sykdom og SLE (Lupus).

Referanser


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden