Udifferensiert systemisk bindevevssykdom (UCTD) 4.67/5 (3)

Share Button

Udifferensiert systemisk bindevevssykdom (UCTD), Undifferentiated Connective Tissue Disease (UCTD)

Alvorlig lungemanifestasjon (mattglassforandringer i nedre del av begge lunger) (B) og forstørrede lymfeknuter (a). Lunardi F, Diagn Patol 2011.

Definisjon

Mange med åpenbar betennelsesaktig (inflammatorisk) revmatisk sykdom lar seg ikke definere (klassifiseres) i en bestemt diagnose. Det skyldes at sykdommen har symptomer og undersøkelsesfunn fra to eller flere tilstander uten at en enkelt diagnose er dekkende. Tidlig i sykdomsforløpet kan ennå uklare symptomer bidra til at flere systemiske bindevevssykdommer (bvs) er vanskelige å klassifisere. Imidlertid vil udifferensiert systemisk bindevevssykdom ofte forbli uklassifisert (hos ca 80%) selv etter hele sykdomsforløpet.

Udifferensiert systemisk bindevevssykdom skilles dermed fra følgende:

Forekomst

Omtrent 25% av systemiske bindevevssykdommer forblir uklassifiserte.

Symptomer (et utvalg) ved udifferensiert systemisk bindevevssykdom

Diagnosen

En ønsker å beskrive symptomer, undersøkelsesfunn og sykdomsforløp og tilordne disse en dekkende entydig diagnose. Det er da enklere å informere om tilstanden, og oppfølgingen kan rette seg etter diagnose-spesifikke anbefalinger. Ved udifferensiert systemisk bindevevssykdom er den individuelle variasjonen stor innen den samme diagnosen, slik at en baserer seg på symptomer og undersøkelsesfunn som begrunner diagnosen og er typiske for det enkelte tilfellet.

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandlingen

En individuelt tilpasset behandling er minst like aktuell som ved andre systemiske bindevevssykdommer. Enkelte har ikke behov for faste medikamenter, mens hos andre kan fast bruk av potente medikamenter hindre alvorlig organskade.

Prognose

Generelt har udifferensiert systemisk bindevevssykdom en god prognose fordi skader på indre organer sjelden oppstår. Forløpet er likevel preget av de individuelle symptomene.

Denne siden har hatt 7 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden