Udifferensiert systemisk bindevevssykdom (UCTD) 4.57/5 (7)

Share Button

Udifferensiert systemisk bindevevssykdom (UCTD), Undifferentiated Connective Tissue Disease (UCTD)

Alvorlig lungemanifestasjon (mattglass-forandringer i nedre del av begge lunger) (B) og forstørrede lymfeknuter (a). Lunardi F, Diagn Patol 2011. CC BY 2.0

Definisjon

Mange med åpenbar autoimmun inflammatorisk revmatisk sykdom lar seg ikke definere (klassifiseres) i en bestemt diagnose. Det skyldes at sykdommen har symptomer og undersøkelsesfunn fra to eller flere tilstander uten at en enkelt diagnose er dekkende. Tidlig i sykdomsforløpet kan ennå uklare symptomer bidra til at flere systemiske bindevevssykdommer er vanskelige å klassifisere. Imidlertid vil udifferensiert systemisk bindevevssykdom ofte forbli uklassifisert (hos ca. 80%) selv etter hele sykdomsforløpet.

Udifferensiert systemisk bindevevssykdom skilles dermed fra følgende:

Forekomst

Omtrent 25% av systemiske bindevevssykdommer forblir uklassifiserte.

Symptomer (et utvalg) ved udifferensiert systemisk bindevevssykdom

Diagnosen

En ønsker å beskrive symptomer, undersøkelsesfunn og sykdomsforløp slik at en kan tilordne disse en dekkende, entydig diagnose. Det er da enklere å informere om tilstanden, og oppfølgingen kan følge diagnose-spesifikke anbefalinger. Ved udifferensiert systemisk bindevevssykdom er den individuelle variasjonen stor innen den samme tilstanden. En baserer seg på den enkeltes symptomer og undersøkelsesfunn og beskriver det enkelte tilfellet.

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandlingen

En individuelt tilpasset behandling er minst like aktuell som ved andre systemiske bindevevssykdommer. Enkelte har ikke behov for medikamenter, mens hos andre kan fast bruk av potente medikamenter hindre alvorlig organskade.

Prognose

Generelt har udifferensiert systemisk bindevevssykdom en god prognose, fordi skader på indre organer sjelden oppstår. Forløpet er likevel preget av de individuelle symptomene.

LitteraturDenne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden