Aclasta (bisfosfonat) 4/5 (1)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Aclasta (Bisfosfonat mot osteoporose som gis intravenøst en gang årlig

  • Blant mulige bivirkninger er forbigående sterke muskelsmerter

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden