HIV og Revmatisk sykdom 4.33/5 (3)

Share Button

Definisjon

HIV (human immunodeficiency virus) er en type retrovirus som medfører en svekkelse av immunsystemet, slik at risiko for opportunistiske infeksjoner øker. HIV-viruset er også årsaken til acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) som første gang ble rapportert i 1981. Enkelte får revmatiske symptomer. Risikoen for opportunistiske infeksjoner er spesielt stor ved HIV infeksjon dersom en i tillegg får immundempende medikamenter som brukes blant annet mot revmatisk sykdom. Dette gjelder typisk hvis antall hvite blodlegemer i form av CD4 T-celle faller under150. Smitte skjer gjennom blod eller blodprodukter, urene sprøyter (narkomane), seksuell kontakt og fra infisert mor til barn under svangerskap, fødsel eller amming.

Symptomer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg/537px-Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg.png
HIV infeksjon. Symptomer ved akutt infeksjon. Ca. 5% får revmatiske symptomer. Illustrasjon: Mikael Häggström. Public domain via Commons

Sykdommen trenger ikke medføre særlige plager. Hele 10-60% er uten symptomer.

Diagnosen

En blodprøve vil påvise HIV-infeksjon. Samtidig kan annen infeksjon som kan smitte på tilsvarende måte (Hepatitt B, Hepatitt C) og bør bli utelukket.

Behandling

Sykdommen behandles effektivt med tabletter mot viruset, men den kan ikke kureres.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden