HIV og Revmatisk sykdom 4.33/5 (3)

Share Button
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg/537px-Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg.png

HIV infeksjon. Symptomer ved akutt infeksjon. Ca. 5% får revmatiske symptomer. Illustrasjon: Mikael Häggström. Public domain via Commons

Definisjon

HIV (human immunodeficiency virus) er en type retrovirus som medfører en svekkelse av immunsystemet, slik at risiko for opportunistiske infeksjoner øker. HIV-viruset er også årsaken til acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Risikoen for opportunistiske infeksjoner er spesielt stor dersom immundempende medikamenter brukes (mot for eksempel revmatisk sykdom). Dette gjelder typisk hvis antall hvite blodlegemer i form av CD4 T-celle faller under150.

Smitte skjer gjennom blod eller blodprodukter, urene sprøyter (narkomane), seksuell kontakt og fra infisert mor til barn under svangerskap, fødsel eller amming.

  • Revmatiske smerter forekommer hos ca. 5% av HIV positive personer

Symptomer

Diagnosen

En blodprøve vil påvise HIV-infeksjon. Samtidig kan annen infeksjon som kan smitte på tilsvarende måte (Hepatitt B, Hepatitt C) og bør bli utelukket

Behandling

Sykdommen behandles effektivt med tabletter mot viruset, men den kan ikke kureres.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden