Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved APLS 4.5/5 (2)

Share Button

Viktigst

Mistenkt ApLs diagnose

 • Sykehistorie (tromboembolier, spontanaborter)
 • Resultater av medisinske undersøkelser (se nedenfor)
 • Antistoff (ANA, anti-kardiolipin og/eller beta2-glykoprotein) og/eller lupus antikoagulant (koagulasjons-laboratorium)

Sykehistorie

Medisinske undersøkelser

 • Kliniske undersøkelsesfunn
  • Tegn til SLE eller annen revmatisk sykdom?
  • Ledd, hud, blod (lavt antall blodlegemer), nyrer (ødem, urinprøve), hjertet, lunger, ANA og andre antistoff
  •  Hudsymptomer
 • Serum antistoff
  • ANA (eventuelt undergrupper), kardiolipin antistoff, Beta-2 glykoprotein antistoff, Lupus antikoagulant (koagulasjons-laboratorium)

Henvisningen til spesialist

 • Revmatolog-henvisning er aktuelt hvis revmatiske symptomer foreligger eller ved “sekundært antifosfolipidsyndrom” som er relatert til SLE eller (sjeldnere) annen revmatisk sykdom
 • Hematolog henvisning dersom et primært APLS mistenkes
 • Fødepoliklinikk/gynekolog kontaktes dersom planlagt eller inntrådt svangerskap

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Antifosfolipidsyndrom BINDVEVESSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden