Henvisning til spesialist, Antiphosfolipid syndrom (ApLs)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

Mistenkt ApLs diagnose

 • Sykehistorie (tromboembolier, spontanaborter)
 • Resultater av medisinske undersøkelser
 • Antistoff (ANA, anti-kardiolipin og/eller beta2-glykoprotein) og/eller lupus antikoagulant (koagulasjon laboratorium)

Henvisningen til spesialist

 • Revmatolog-henvisning er aktuelt hvis revmatiske symptomer foreligger eller ved “sekundært antifosfolipidsyndrom” som er relatert til SLE eller (sjeldnere) annen revmatisk sykdom
 • Hematolog henvisning dersom et primært ApLs mistenkes
 • Fødepoliklinikk/gynekolog kontaktes dersom planlagt eller inntrådt svangerskap

Aktuelle tema i henvisningen

 • Sykehistorie

  • Tromboembolier?

   • Dyp Venetombose (DVT)
   • Lungeemboli
   • TIA
   • Hjerneslag
   • Arterielle embolier
  • Kjente andre riskofaktorer for tromboembolier?
   • Røking
   • p-piller
   • Leiden-mutasjon
   • Aterosklerose
   • Atrieflimmer
   • Annet
  • Resultater av tidligere svangerskap?
   • Spontanaborter og dødfødsler
 • Medikamentliste
 • Medisinske undersøkelsesfunn

  • Kliniske undersøkelsesfunn
   • Tegn til SLE eller annen revmatisk sykdom?
    • Ledd, hud, blod (lavt antall blodlegemer), nyrer (urinprøve), hjerte, lunger, ANA og andre antistoff
  • Hudsymptomer
  • Serum antistoff

   • ANA (evt undergrupper), kardiolipin antistoff, Beta-2 glykoprotein antistoff, Lupus antikoagulant (koagulasjons laboratorium)
  • Trombocytopeni (ikke ofte)
 • Henvisning til spesialist sendes fortrinnsvis lokal revmatologisk avdeling. Ved behov kan pasienter henvises sendes: Revmatologisk seksjon, OUS Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar pasienter fra Helse region Sør-Øst og fra andre regioner så langt kapasiteten strekker til.
 • Ved primært ApLs kan en vurdere henvisning til Avdeling for Blodsykdommer, OUS

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Antifosfolipidsyndrom BINDVEVESSYKDOMMER.no

Palm