Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved APLS 4.5/5 (2)

Share Button

Viktigst

Mistenkt ApLs diagnose

 • Sykehistorie (tromboembolier, spontanaborter)
 • Resultater av medisinske undersøkelser (se nedenfor)
 • Antistoff (ANA, anti-kardiolipin og/eller beta2-glykoprotein) og/eller lupus antikoagulant (koagulasjons-laboratorium)

Sykehistorie

 • Kjente andre risikofaktorer for tromboembolier?
 • Resultater av tidligere svangerskap?
  • Spontanaborter (perioden i svangerskapet) og dødfødsler

Medisinske undersøkelser

 • Kliniske undersøkelsesfunn
  • Tegn til SLE eller annen revmatisk sykdom?
  • Ledd, hud, blod (lavt antall blodlegemer), nyrer (ødem, urinprøve), hjertet, lunger, ANA og andre antistoff
  •  Hudsymptomer: Livedo retikularis / «marmorering» i huden?
 • Serum antistoff: ANA (eventuelt undergrupper), kardiolipin antistoff, Beta-2 glykoprotein antistoff, Lupus antikoagulant (koagulasjons-laboratorium)
Differensialdiagnoser for CAPS (Kazzaz, NM, 2016)
  CAPS TTP-HUS DIC HELLP SRC HIT
Mikrovaskulær trombose + + + + +
Makrovaskulær trombose + + +
Blødning + +/-
Multiorgansvikt ++ +/- +/- +/-
Nyresvikt +/- ++ +/- ++
Redusert mentalt +/- +/- +/-
Lungesykdom (ARDS) ++/- +/- +/-
Hjertesykdom (Infarkt, svikt) +/-
Svangerskap +/- +/- +
Infeksjon +/- +/- +/-
Malignitet +/- +/-
Hemolyttisk anemi +/- ++ +/- + +
Schistocytter +/- ++ +/- + +
Trombocytopeni +/- ++ + + +/- ++
Forlenget PTT +/- +
Fibrinogen Normal Normal Normal Normal Normal
Leverenzymer Normal Normal ↑↑ Normal Normal
APL (>40 U/ml) ++
ADAMTS13 Normal ↓↓↓ Normal Normal Normal
Anti-PF4 ++

Henvisningen til spesialist

 • Revmatolog-henvisning er aktuelt hvis revmatiske symptomer foreligger eller ved «sekundært antifosfolipidsyndrom» som er relatert til SLE eller (sjeldnere) annen revmatisk sykdom.
 • Hematolog henvisning dersom et primært APLS mistenkes.
 • Fødepoliklinikk/gynekolog kontaktes dersom planlagt eller inntrådt svangerskap.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Antifosfolipidsyndrom BINDVEVESSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden