Antistoff i blodprøver og biomarkører 4.17/5 (12)

Share Button
Antistoff

Antistoff i blodprøver kan avgjøre diagnosen

Falske positive  blodprøveresultater

Antistoff i blodprøver forekommer ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt og kan være nyttige når en skal stille diagnose. Disse prøvene blir bestilt på laboratoriet ut i fra klinisk mistanke om aktuell sykdom. Dessverre viser testene ofte forandringer selv om sykdom ikke foreligger (falsk positive resultater). Prøveresulatene besvares ofte med resultater i titre. Høye titre er mer suspekte på sykdom enn lave titere.

 • En befolkningsundersøkelse fra Nord-Italia viste klart forhøyet antinukleære antistoff (ANA i titer 1:160) hos 8,2% kvinner og 3,7% menn. Det er lite sannsynlig at de fleste av disse er syke eller blir syke (referanse: Selmi C, 2016)
 • Resultatet av antistoff-prøvene må derfor tolkes med forsiktighet, særlig ved lave verdier

Svangerskap, revmatisk sykdom og antistoff

Noen autoimmune sykdommer og tilhørende antistoff

Antifosfolipid syndrom (ApLs)

Antistoff påvises minst to ganger med minst 3 måneders mellomrom for å utelukke tilfeldige, forbigående resultater (falsk positive). Resultater i høye titere og IgG-antistoff er viktigst. Personer som har utslag i alle tre typer (lupus antikoagulant + kardiolipin + beta2-Glykoprotein) har klart høyest risiko blodpropper og spontanaborter.

Antisyntetase syndromet

MCTD (mixed connective tissue disease, blandet bindevevssykdom)

Myositt og dermatomyositt

Litteratur: Betteridge ZE, 2011

Myositt spesifikke antistoff: (Immunologisk lab OUS etter avtale):

Revmatoid artritt (RA), Leddgikt

SLE (Systemisk Lupus Erytematosus)

Sjøgrens syndrom

Systemisk sklerose (sklerodermi)

 MAS / HLH

 • Løselig IL-2 reseptor  (sCD25) er markør for lymfocyttaktivering og kan rekvireres fra Immunologisk lab Oslo Universitetssykehus. Løselig IL-2 reseptor inngår i diagnostiske kriterier for makrofag aktiveringssyndrom der høye verdier forventes, men er ikke spesifikk
  • Økt nivå av løselig IL-2 reseptor også ved andre inflammatoriske sykdommer

Vaskulitt

Encefalitt (hjernebetennelse)

 • GKC-komplekset, oftest LGi1(kramper i ansikt og arm)
 • anti-Hu (kranial nevropati)
 • anti-GBA-b Reseptor (kramper)
 • anti-GAD65 (Stiff-person syndrom, ny Diabetes I)
 • AMPAR antistoff (psykose)
 • anti NMDAR (psykose, kramper)
 • D2R (dystoni)
 • GlyR (hyperpleksi,overreaksjon)
 • GABA -A-R (kramper)
 • Caspr2 (muskelkramper, facikulasjoner)
 • DPPX (myoklonus, delir, overømfintlig tarm)
 • Ma2 (kranial nevropati)
 • Miller-Fisher (kranial nevropati), (kranial nevropati)

(Referanse: Lancaster E, 2016)

Antistoff forekommer i serum og i spinalvæske.

Andre tilstander & antistoff:

Litteratur

Monarch PA, 2014 (vaskulitt-antistoff)


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden