Hjertet ved SLE 1/5 (3)

Share Button

HJERTET ved SLE

 • Opptil 50% (autopsi)
 • Oftest mildt
 • Klinisk 25%
 • Perikard (perikarditt) 11-55%
  • Symptomer er brystsmerter som forsterkes når en ligger flatt og bedres når en sitter eller står
 • Myokard (myokarditt) 10-15%
  • Symptomer på hjertesvikt, Troponin og CK forhøyet i blodprøver
 • Liebmann-Sacks endokarditt
  • Endokard & klaffer (mitralklaffer vanligst) 10-30%, (diagnose: EKG, Ekko: Trans-thorakal 10%, trans-øsofagal 30%, MR-undersøkelser, enzymer normale). Symptomer på hjertesvikt
 • Pulmonal hypertensjon
  • Symptomer på hjertesvikt
 • Sykdom i koronarkar (kransarteriene) ved aterosklerose

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Bindevevssykdommer.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden