Hjertet ved SLE 1/5 (3)

Share Button

HJERTET ved SLE

 • Hjertet angripes ved Lupus i opptil 50% av tilfellene (autopsi)
 • Oftest mildt, uten symptomer eller behov for behandling
 • Kliniske symptomer ses hos omtrent en av fire
 • Perikard (perikarditt) ses hos 11-55%
  • Symptomer på Perikarditt er brystsmerter som forsterkes når en ligger flatt og bedres når en sitter eller står
 • Myokard er hjertemuskel som kan bli betent (myokarditt) hos 10-15%
  • Symptomer på hjertesvikt, Troponin og kreatin kinase (CK) er forhøyet i blodprøver
 • Libmann-Sacks endokarditt
  • Endokard (indre del av hjertet og hjerteklaffer (mitralklaffer vanligst) angripes hos 10-30%,
   • Diagnose
    • EKG
    • Ekkokardiografi: Trans-thorakal 10%, trans-øsofagal 30%
    • MR-undersøkelser
   • Enzymer er normale
 • Pulmonal hypertensjon
  • Symptomer på hjertesvikt
 • Sykdom i koronarkar (kransarteriene) ved aterosklerose

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden