Hjertet ved SLE 1/5 (3)

Share Button

HJERTET ved SLE

  • Opptil 50% (autopsi)
  • Oftest mildt
  • Klinisk 25%
  • Pericard 11-55%
  • Myocard 10-15%
  • Liebmann-Sacks endokarditt
    • Endocard & klaffer (mitral vanligst) 10-30%, (diagn: EKG, Ekko: Transthorakal 10%, trasøsofagal 30%, MR, enzymer norm)
  • Pulmonal hypertensjon
  • Sykdom i koronarkar (kransarteriene)

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden