Sykdomsaktivitet EScSG -score ved Systemisk Sklerose 5/5 (2)

Share Button

Sykdomsaktivitet (EUSTAR-indeks, 2017) ved Systemisk sklerose*

Score brukes til å følge den enkeltes sykdomsaktivitet. Score på minst 2,5 kan regnes som aktiv / høy-aktiv sykdom

Symptom/funn Skår-vekt
Pasienten føler forverring siste måned 1,5
Digitale ulcera (sår på fingertupper) 1,5
Modifisert Rodnan hud-skår mer enn 18 (ved 18 eller mindre; score x 0,084) 1,5
«Tendon friction rub» (sene-krepitasjon) 2,25
CRP mer enn 10mg/L 2,25
DLCO (lungefunksjon) mindre enn 70% av forventet 1,0

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden