JIA oligoartikulær (pauciartikulær) type barneleddgikt Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Oligoartikulær (=pauciartikulær) JIA

 • Utgjør 50-60% av JIA -tilfellene
 • Jente:gutt forekomst på 4:1
 • Sykdommen debuterer oftest før 6 års alder
 • I løpet av de første 6 måneder av sykdommen blir 1-4 ledd angrepet, oftest knær, ankler og fingre (ikke hofteledd)
 • Uveitt (øyebetennelse som kan føre til varig synsskade) og forekommer hos 20-30%
 • Blodprøven ANA (antinukleært antistoff) foreligger hos 60%
 • Denne JIA typen har ofte bare litt forhøyet CRP og SR i blodprøver
 • Man kan skille ut to undergrupper:
  • Vedvarende oligo-artritt med færre enn 4 angrepne ledd gjennom hele sykdomsforløpet
  • Polyartikulært sykdomsforløp med 4 eller flere angrepne ledd etter de første 6 mnd. De som får mer enn 4 affiserte ledd innen 6 mnd klassifisers som polyartikulære (se nedenfor)

Øyesykdom: Uveitt gir ingen smerter/symptomer hos barn. Kronisk uveitt gir vedvarende synstap hos mer enn 15% uansett terapi.

 • Øyelege screening:
  • Når blodprøven ANA foreligger (“ANA positiv”): Øyelege hver 4. mnd de første årene. Hvis ikke barnets øynene er angrepet, forlenges kontrollintervallene etter 5 år til hver 6. mnd.
  • Når ANA ikke foreligger (“ANA negativ”): Øyelege hver 6. mnd.

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling av oligoartikulær JIA

NSAID (Ibuprofen, naproxen og flere). Leddpunksjon  (i narkose hos små barn) med tapping og injeksjon av kortikosteroid (oftest Lederspan).  Methotrexat trengs sjelden, men må overveies ved polyartikulært forløp og i behandlingsresistente tilfeller. Tilsvarende indikasjon for biologisk supplerende behandling.

Medisinsk Prognose (oligoartikulær type)

 • Alle barn med denne sykdommen må vurderes og følges opp
 • De fleste responderer godt på behandling og en del er uten symptomer innen 6 måneder
 • Residiv (tilbakefall) hos 20%, særlig første året, men sen-residiv selv etter 5 år er mulig
 • Over 50% er i varig remisjon på sikt
 • De med polyartikulært sykdomsforløp (se over) er mest utsatt for varig sykdom (og langvarig behandling/oppfølging)
 • Tegn på dårlig prognose: Symmetrisk leddaffeksjon (de tilsvarende ledd på motsatt side av kroppen), erosjoner (skade sett på røntgenbilder), vedvarende artritt/synovitt, redusert fysisk funksjon. Ankel og/eller håndleddsaffeksjon, vedvarende utslag i inflammasjonsparametre (SR, CRP)

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden