Barneleddgikt, Oligoartikulær JIA 4.5/5 (4)

Share Button
Oligoartikulær JIA

Oligoartikulær barneleddgikt angriper opp til fire ledd, oftest knær

 

Definisjon Oligoartikulær (pauciartikulær) JIA

I løpet av de første 6 måneder av sykdommen blir 1-4 ledd angrepet, oftest knær, ankler og fingre (ikke hofteledd). 

Forekomst

 • Utgjør 50-60% av barneleddgikt-tilfellene
 • Jente : gutt forekomst er 4:1
 • Sykdommen starter oftest før 6 års alder
 • Denne JIA typen har ofte bare litt forhøyet eller normal c-reaktivt protein (CRP) og senkningsreaksjon (SR) i blodprøver

Undergrupper

 • Man kan skille ut to undergrupper:
  • Vedvarende oligoartikulær artritt («persistent oligoarticular») med færre enn 4 angrepne ledd gjennom hele sykdomsforløpet
  • Polyartikulært sykdomsforløp («extended oligoarticular») med 5 eller flere angrepne ledd etter de første 6 måneder
  • De som får mer enn 4 affiserte ledd innen 6 måneder fra sykdomsstart klassifiseres som polyartikulær barneleddgikt
Oligoartikulær JIA

Oligoartikulær barneleddgikt. Artritt i høyre kne. Giancane G, Rheumatol Ther (2016). Openi

Kjeveledd

Kjeveledd kan  angripes, noe som kan medføre redusert gapeevne. På lengre sikt kan underkjeven vokse mindre og bli noe tilbaketrukket. Utenom klinisk undersøkelse vil ultralyd og MR påvise om det er artritt i kjeveledd. 

Øyesykdom

Øyebetennelse (Uveitt) med uklar linse ved barneleddgikt. Asproudis I, Clin Ophthalmol (2010).  Openi

 • Uveitt (regnbuehinnebetennelse) gir ingen smerter/symptomer hos barn
 • Kronisk uveitt gir vedvarende synstap hos mer enn 15%, uansett terapi. Risiko for blindhet
 • Øyelege screening:
  • Når blodprøven ANA foreligger («ANA positiv»): Øyelege hver 4. måned de første årene. Hvis ikke barnets øyne er angrepet, forlenges kontrollintervallene etter 5 år til hver 6. måned
  • Når ANA ikke foreligger («ANA negativ»): Øyelege hver 6. måned

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling av oligoartikulær JIA

Målet med behandlingen er å oppnå fravær av leddbetennelser, varig leddskade, skade på øyne og på indre organer. Behandlingen skal samtidig lindre smerte og bidra til en så normal oppvekst som mulig

Medisinsk Prognose (oligoartikulær type)

 • Alle barn med denne sykdommen må vurderes og følges opp
 • De fleste responderer godt på behandling og en del er uten symptomer innen 6 måneder
 • Residiv (tilbakefall) hos 20%, særlig første året, men sen-residiv selv etter 5 år er mulig
 • Over 50% er uten sykdomstegn (remisjon) på sikt
 • De med polyartikulært sykdomsforløp (se over) er mest utsatt for varig sykdom (og langvarig behandling/oppfølging)
 • Tegn på dårlig prognose: Symmetrisk leddaffeksjon (de tilsvarende ledd på motsatt side av kroppen), erosjoner (skade sett på røntgenbilder), vedvarende artritt/synovitt, redusert fysisk funksjon. Ankel og/eller betennelse i håndledd, vedvarende utslag i inflammasjonsparametere (SR, CRP)

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden