CellCept (mykofenolat) 4.5/5 (4)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

CellCept

Sykdomsmodifiserende medikament som inneholder mykofenolat mofetil, tabletter.

 • Vanligste doser: 1000-1.500 mg morgen og kveld. Begynn med 500mg/d noen dager (mindre gastrointestinale-plager) før rask doseøkning. Maksimal dose er ofte 3000mg/dag.
 • Beregning av doseringen gjøres etter målinger i blodserum (AUC=Areal under curve)
 • Interaksjoner
  • Aciclovir (Zovirax) øker mykofenolat (CellCept) nivået i blodet
  • Protonpumpehemmere og diverse antibiotika reduserer virkningen. OBS! protonpumpehemmere nedsetter mykofenolat-nivået med 20-40% på grunn av redusert absorpsjon. Fare for mykofenolat overdosering dersom protonpumpe-hemmer-behandling avsluttes uten dosejustering av CellCept. Sjekk interaksjoner.no
 • Behandlingen må avsluttes (skiftes ut) før graviditet
 • CellCept (mykofenolat) kan forskrives på H-resept (fra september 2020) ved systemiske bindevevssykdommer.
 • Tabletter som har god effekt ved nyreaffeksjon og blir i noen tilfeller brukt som induksjonsbehandling i stedet for Sendoxan eller som vedlikeholdsbehandling mot alvorlige revmatiske sykdommer
 • Blant bivirkninger er gastrointestinale symptomer med diaré, abdominale smerter eller kvalme, mest initialt. Cytopenier forekommer. Regelmessig blodprøvekontroll er nødvendig.
 • Kontroller
  • Celletellinger hver uke første måned, deretter hver 14 dag i 3 måneder, deretter månedlig
  • AUC (Areal Under Curve) beregnes ved formel på www.anx.no basert på tre målinger: C0 (medikamentfaste), C0.5 (30 min etter medikamentdose) og C2 (2 timer etter). Referanseområde (som ved takrolimus) er 30-60 for voksne
  • Dersom en bare måler C0 prøve (rett før medikamentinntak på morgenen) er referanseområdet 1-3,5mg/l
 • Beskyttelse mot sterk sol anbefales fordi medikamentet kan bidra til økt risiko for hudkreft

Beregning av riktig dose via i måleverdi i blod serum (AUC=Areal under curve)

 • Prøver tas
  1. Før medikamentinntak (C0)
  2. Etter 30 min (C0,5)
  3. Etter 2 timer (C2)
 • AUC 30-60 er OK

Pasientinformasjon

Anbefalinger

Norsk Revmatologisk Forening


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden