Sweets syndrom, Akutt neutrofil dermatose 4.43/5 (7)

Share Button

 

Sweets sykdom, Sweets syndrom (akutt keutrofil dermatose) L 98.2

 Definisjon

 • Feberanfall
 • Utslett med ømme papler eller plakk med dype infiltrater (neutrofile granulocytter)

Beskrevet 1964 (av RD Sweet)

Forekomst

 • Rask debut
 • Vanligst blant middelaldrende kvinner
 • Også beskrevet hos menn og barn i alle aldre

Disponerende tilstander

Sweet-syndrome_skin

Sweets syndrom. Cohen PR, 2007. CC BY 2.0

Medisinsk Utredning

 • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP er forhøyet (systemisk inflammasjon)
 • Økt antall hvite blodlegemer (neutrofil leukocytose)
 • Hudbiopsi: mange neutrofile inflammatoriske celler og desturerte celler (leukocytoklastisk) samt ødematøse endotel celler i blodårevegger.

Sykdomsforløp

 • Progresjon er vanlig
 • Høy eller moderat feber
 • Redusert allmenntilstand
 • En eller flere røde og ømme knuter i eller under huden. Disse øker i størrelse og varer i flere uker.  Hudforandingene kan også ha pustler, ulcerasjoner og kan avbleke i senter. Kan ligne pyoderma gangrenosum
 • Ledd- og hodesmerte
 • Såre øyne og munnsår
 • Kan affisere de fleste indre organer

Feilaktig diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Steroider (Prednisolon) blir brukt først. Hvis ikke tilstrekkelig effekt brukes Dapson, Kolkisin eller biologiske immundempende medikamenter. NSAIDs kan lindre symptomer.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden