Sweets syndrom, Akutt neutrofil dermatose 4.38/5 (8)

Share Button

Sweets sykdom, Sweets syndrom (akutt neutrofil dermatose) L 98.2

Definisjon

Sweets syndrom er en betennelses-aktig sykdom med brå start og feber-anfall, der hud, øyne, muskler, ledd og organer kan angripes. Beskrevet i 1964 av RD Sweet

Symptomer

Utslettet oppstår plutselig og består av ømme knuter (papler) eller harde flekker (plakk) som går i dybden

  • Feber
  • Ledd- og hodesmerte
  • Såre øyne og munnsår
  • Kan angripe de fleste indre organer

Forekomst

Sweets syndrom er sjelden, men vanligst blant middelaldrende kvinner. Den er også beskrevet hos menn og barn i alle aldre

Disponerende tilstander

Sweet-syndrome_skin

Sweets syndrom. Cohen PR, 2007. CC BY 2.0

Medisinsk Utredning

  • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP er forhøyet (systemisk inflammasjon)
  • Økt antall hvite blodlegemer (neutrofil leukocytose)
  • Hudbiopsi: viser i dybden mange neutrofile granulocytter som er en type hvite blodlegemer (neutrofil dermatose) og destruerte celler (leukocytoklastisk), samt ødematøse endotel celler i blodårevegger (vaskulitt)

Sykdomsforløp

En eller flere røde og ømme knuter i eller under huden som øker i størrelse og varer i flere uker. Hudforandringene kan også ha blemmer (pustler), sår (ulcerasjoner) og kan avbleke i senter. Kan iblant ligne pyoderma gangrenosum

Feilaktig diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Steroider (Prednisolon) blir brukt først. Hvis ikke tilstrekkelig effekt brukes Dapson, Kolkisin eller biologiske immundempende medikamenter. NSAIDs kan lindre symptomer.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden