Plaquenil (hydroksyklorokin) 4/5 (3)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Opprinnelig er Plaquenil (hydroksyklorokin) et legemiddel mot malaria

Dosering

 • Tabletter: 1-2 tabletter (200-400 mg) daglig (avhengig av kroppsvekt og nyrefunksjon)
 • Doser helst under 5mg/kg/dag
 • Doser over 6,5mg/kg/dag anbefales ikke

Indikasjon og forsiktighetsregler

Sykdomsmodifiserende ved Systemisk lupus erythematosus (SLE) og enkelte andre bindevevssykdommer

 • SLE
 • Bivirkningsrisiko: øyne / syn
  • Øyelegekontroll initialt, senest i løpet av første behandlings-år
  • Deretter årlig kontroll (i hvert fall fra 5 års bruk;
  • Øye-bivirkningsrisiko er mest avhengig av dose og antall år behandlingen har vart
  • Ved dose under 5mg/kg/dag er risiko for øyebivirkninger under 1% etter 5 år, men stiger til 2% etter 10 år og hele 20% etter 20 års medikamentbruk
  • Moderne screening undersøkelser kan avdekke forandringer på netthinnen i øyet (retinopati) før de er synlige i øyebakgrunnen og før symptomer oppstår
  • Ved riktig oppfølging er varig skade på synet sjelden. I en amerikansk studie av 2.900 pasienter med revmatiske sykdommer var det ingen som ble blinde av hydroksyklorokin (Plaquenil): Blant 31 (1%) som hadde diagnosen blindhet eller toksisk makulopati, hadde 70% høyt blodtrykk, 60% nyresvikt og 35% katarakt (grå stær), noe som kan forklare redusert syn. Direkte årsaker til blindhet var slag, netthinnesykdom (retinopati) som enten var der fra før eller forårsaket av diabetes, høyt blodtrykk eller det forelå katarakt

Interaksjoner

 • Samtidig bruk av Tamoxifen (etter brystkreft) øker risiko for øye-bivirkninger (5-doblet risiko)
 • Plaquenil kan øke serumkonsentrasjonen av ciclosporin (Sandimmun Neoral) og digoksin (en hjertemedisin)
 • Plaquenil kan øke virkningen av Insulin og annen diabetes-behandling
 • Plaquenil kan redusere effekt av medikamenter mot epilepsi
 • Psoriasis (hud-sykdom) kan forverres av Plaquenil (referanse: Wolf R, 1999)

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden