Plaquenil (hydroksyklorokin / hydroxychloroquin) 4.27/5 (11)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Opprinnelig er Plaquenil (hydroksyklorokin / hydroxy-chloroquin) et legemiddel mot malaria, men brukes lite fordi malariaparasittene er blitt motstandsdyktige (resistente). Medikamentet har imidlertid vist god effekt ved systemisk lupus (SLE). Plaquenil brukes i blant også mot andre bindevevssykdommer.

Klorokin / chloroquin er beslektet med hydroksyklorokin (Plaquenil), men har ca. 40% høyere risiko for bivirkninger, uten at effekten er bedre. Mot revmatiske sykdommer foretrekkes derfor Plaquenil (referanse: Liu J, 2020).

Forskning i laboratorier tydet tidligere på at Plaquenil kunne ha en beskyttende virking mot koronaviruset Covid-19. Senere forskning avkreftet dette (Boulware DR, 2020). 

Dosering

Tabletter: 1-2 tabletter (200-400 mg) daglig (avhengig av kroppsvekt og nyrefunksjon). Doser helst under 5mg/kg/dag. Doser over 6,5mg/kg/dag anbefales ikke.

Indikasjon og forsiktighetsregler

Sykdomsdempende ved Systemisk lupus erythematosus (SLE) og enkelte andre bindevevssykdommer

SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)

Bivirkningsrisiko: øyne / syn

Interaksjoner

  • Samtidig bruk av Tamoxifen (etter brystkreft) øker risiko for øye-bivirkninger (5-doblet risiko)
  • Plaquenil kan øke serumkonsentrasjonen av ciclosporin (Sandimmun Neoral) og digoksin (en hjertemedisin)
  • Plaquenil kan øke virkningen av insulin og annen diabetes-behandling
  • Plaquenil kan redusere effekt av medikamenter mot epilepsi
  • Ved bruk av flere medikamenter samtidig kan risiko interaksjoner undersøkes via Interaksjoner.no
  • Psoriasis (hud-sykdom) kan forverres av Plaquenil (referanse: Wolf R, 1999)

Pasientinformasjon

Andre Lenker


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden