Plaquenil (hydroksyklorokin / hydroxychloroquin) 4/5 (5)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Opprinnelig er Plaquenil (hydroksyklorokin / hydroxy-chloroquin) et legemiddel mot malaria, men brukes lite fordi malariaparasittene er blitt motstandsdyktige (resistente). Medikamentet har imidlertid vist god effekt ved systemisk lupus (SLE). Plaquenil brukes i blant også mot andre bindevevssykdommer.

Klorokin / chloroquin er beslektet med hydroksyklorokin (Plaquenil), men har ca. 40% høyere risiko for bivirkninger, uten at effekten er bedre. Mot revmatiske sykdommer foretrekkes derfor Plaquenil (referanse: Liu J, 2020).

Forskning i laboratorier har vist at Plaquenil kunne ha en beskyttende virking mot koronaviruset Covid-19. Forskning som vil avklare dette pågår (Liu J, 2020, Colson P, 2020), men rsultater til nå tyder ikke på effekt (Boulware DR, 2020). Det norske legemiddelverket fraråder bruk av Plaquenil mot Covid-19 og har innført (fra mars 2020) rasjonering for å sikre tilgang for personer med revmatisk sykdom som bruker Plaquenil på blå resept (referanse: Legemiddelverket).

Dosering

Tabletter: 1-2 tabletter (200-400 mg) daglig (avhengig av kroppsvekt og nyrefunksjon). Doser helst under 5mg/kg/dag. Doser over 6,5mg/kg/dag anbefales ikke.

Indikasjon og forsiktighetsregler

Sykdomsdempende ved Systemisk lupus erythematosus (SLE) og enkelte andre bindevevssykdommer

SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)

Bivirkningsrisiko: øyne / syn

Interaksjoner

  • Samtidig bruk av Tamoxifen (etter brystkreft) øker risiko for øye-bivirkninger (5-doblet risiko)
  • Plaquenil kan øke serumkonsentrasjonen av ciclosporin (Sandimmun Neoral) og digoksin (en hjertemedisin)
  • Plaquenil kan øke virkningen av insulin og annen diabetes-behandling
  • Plaquenil kan redusere effekt av medikamenter mot epilepsi
  • Ved bruk av flere medikamenter samtidig kan risiko interaksjoner undersøkes via Interaksjoner.no
  • Psoriasis (hud-sykdom) kan forverres av Plaquenil (referanse: Wolf R, 1999)

Pasientinformasjon

Andre Lenker


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden