Urinsyregikt, Podagra 4.44/5 (9)

Share Button
gout

Urinsyregikt / podagra


Definisjon

Urinsyregikt eller «gikt» (engelsk: «gout») er en artrittsykdom som skyldes at urinsyrekrystaller felles ut fra blod og skaper en kraftig revmatisk betennelse. Noen får også nyresten.

Sykdomsårsak

Årsaken er oftest at urinsyrenivået i blodet har oversteget en grenseverdi. Det kan skje dersom produksjonen av urinsyre er unormal høy (genetisk, ved sykdom der celler går til grunne), nyresvikt eller ved livstilsproblem med metabolsk syndrom. Når urinsyrenivået i blodet overstiger 420-450mikromol/L, øker risiko for utfelling av urinkrystaller, oftest i stortåen hos disponerte personer.

Forekomst

Blant personer over 75 års alder forekommer urinsyregikt hos 7% menn og 4% kvinner i Storbritannia (Referanse: Kou CF, 2015)

Symptomer

Forhøyet urinsyre i blod gir ikke plager før det dannes urinsyrekrystaller, oftest i ledd.

Akutt urinsyregiktanfall

 • Akutt betennelse med sterke smerter, rødhet og hevelse
 • Brå start, ofte om natten eller om morgenen
 • Maksimale symptomer oppleves etter 12-24 timer. Tilbakegang i løpet av dager-få uker
 • De aller fleste (80%) har angrep i ett enkelt leddområde
  • Oftest er det stortåens grunneledd (podagra) eller et kne
 • Ved gjentatte urinsyreanfall blir også ledd angrepet som ankel, håndledd, fingre eller slimposen (bursa) ved albuer

Kronisk urinsyregikt

 • Smertefrie ansamlinger med krystaller (tofi) under huden i sener eller slimposer (bursa) for eksempel på albuer
 • En føler ofte harde knuter som ofte har gul-hvit farge
 • Tofi kan sitte blant annet på ører, fingre, underarmer og albuer
 • Gjentatte episoder med akutt urinsyregikt eller tofi ved ledd kan medføre varige leddskader

Urinsyregikt; Urinsyre tofi før og etter behandling over 10 måneder med febuksostat

Illustrasjon fra: Tausche AK, Wunderlich C, Aringer M - Case Rep Med (2011) 

Diagnosen

Feilaktig diagnose? (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

 • Septisk artritt (oftest bakterier) er viktig å utelukke
  • Symptomene kan være ganske like. Leddvæske og blodundersøkelser er avgjørende
 • Erysipelas
  • Infekjson med bakterier under huden
  • Rødt, varmt og smertefullt, men ikke utgående fra et ledd
 • Kondrokalsinose (Kalsium pyrofosfat krystaller (pseudogikt))
  • Høy urinsyre i blod forventes ikke
  • Krystallene har annen form ved mikroskopi
 • Artrose i stortå (Hallux valgus eller hallux rigidus) eller fingre (Heberdenske knuter)
  • Mindre akutte symptomer
  • Ikke forventet høy urinsyre i blodprøve
  • Røntgenbilde tyder på artrose
  • Leddskade av annen sykdom
   • Ofte på føtter
   • Stressfraktur ved osteoporose eller uvanlig og langvarig belastning (fotturer)

Forebygging

 • Informasjon om sykdomen er viktig for å forebygge urinsyreanfall og leddskader
 • Kostholdsendring vurderes
 • Vektreduksjon vurderes
 • Undersøkelser for å kartlegge om disponerende sykdommer foreligger
  • Disse omfatter hjerte, blodårer, høyt blodtrykk, diabetes og nyresykdom
  • Fedme, høyt kolesterol og røking bør korrigeres
 • Bruk av noen typer blodtrykksmedisin (blant annet tiazider, ACE-hemmere) øker risiko for urinsyregikt
 • Acetylsalisylsyre (ASA) (Albyl-E) øker urinsyrenivået og risiko for urinsyregiktanfall
  • Kombinasjon med urinsyresenkende behandling kan overveies

Behandling

Akutt urinsyregikt

 • NSAID er tabletter mot revmatisk betennelse (NSAIDs = non-steroid-antiinflammatory-drugs)
  • For eksempel naproxen, dilofenak eller COX-II hemmeren Arcoxia
  • Behandlingen varer inntil 2-3 dager etter at symptomene er gått tilbake (typisk innen et par uker)
  • Kombinasjon med magesårforebyggende medikament (for eksempel Somac) blir anbefalt
  • Forsiktighet i høy alder og ved sykdommer i mage-tarm, hjerte og/eller nyrer
 • Kolkisin tabletter i lave doser (1mg etterfulgt 1 time senere med 0,5mg) er et alternativ til NSAIDs, men sjeldnere brukt
  • Kolkisin bør ikke brukes ved nyresvikt eller ved samtidig bruk av ciklosporin (Sandimun Neoral) eller enkelte antibiotika
 • Prednisolon er et alternativ når NSAID ikke kan brukes
  • Prednisolon tabletter 30-35 mg/dag i inntil 5 dager
 • Leddpunksjon og injeksjon av kortison (for eksempel Lederspan)
 • Kombinasjonsbehandling (for eksempel Kolkisin + NSAIDs eller Prednisolon)
 • Anakinra (Kineret) eller canakinumab (Ilaris) injeksjoner brukes i spesielle tilfeller. Sist nevnte er imidlertid ekstrem dyr.

Kronisk urinsyregikt

For alle medikamenter må behovet bli vurdert opp mot risiko for bivirkninger. Nyre-, hjerte- og mage/tarmsykdommer eller bruk av ciclosporin (Sandimmun Neoral) kan komplisere behandlingen.

 • Allopurinol (for eksempel Zyloric) tabletter reduserer produksjonen av urinsyre og dermed urinsyrenivået og risiko for urinsyregikt
  • Bør ikke startes før et anfall er gått over
  • Forebyggende mot nye urinsyreanfall forutsatt regelmessig, daglig inntak
  • Lav dose og forsiktighet ved redusert nyrefunksjon
  • Start med lav dose (for eksempel 100 mg/dag)
 • Febuxostat (Adenuric)
  • Brukes når Allopurinol ikke er aktuelt
  • Forsiktighet ved hjertesykdom
 • Probecid øker utskillelsen av urinsyre
 • Kolkisin i lav dose (0,5-1mg/dag), lavere dersom redusert nyrefunksjon
 • NSAID i lav dose kan vurderes som alternativ til Kolkisin.
  • Forsiktig ved risiko for magesår og ved redusert nyrefunksjon
 • Lesinurad senker urinsyrenivået og er godkjent av europeiske helsemyndigheter (2016)

Forhøyet urinsyre i blod uten symptomer (asymptomatisk hyperurikemi)

 • Medisinsk utredning bør utelukke spesiell bakenfor liggende sykdom
 • Omtrent 2/3 utvikler ikke urinsyregikt eller andre relaterte symptomer
 • Kosthold– og livsstilsendringer kan være aktuelle tiltak
  • Ved overvekt bør vektreduksjon gjøres
  • Redusere alkoholinntak
  • Øke matinntak av lav-fett og planteprodukter
  • Redusere inntak av rødt kjøtt og fisk
  • Dersom vedvarende høye verdier, vurderes nytte og risiko ved bruk av medikamenter i hvert enkelt tilfelle

Litteratur

Denne siden har hatt 20 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden