Urinsyregikt, Podagra 4.16/5 (43)

Share Button
gout

Urinsyregikt / podagra


Definisjon

Urinsyregikt eller «gikt» (engelsk: «gout») er en leddsykdom/artritt som skyldes at urinsyrekrystaller felles ut fra blod og skaper en kraftig revmatisk betennelse, for eksempel podagra i stortåen. Noen får også nyresten. Akutt artritt ved urinsyregikt skyldes høyt nivå av urinsyre i blod og vev. Urinsyregikt skilles fra høyt nivå av urinsyre i blodet over tid og skilles fra høy urinsyre uten artritt (asymptomatisk hyperurikemi).

Sykdomsårsak

Årsaken er oftest at urinsyrenivået i blodet har oversteget en grenseverdi. Det kan skje dersom produksjonen av urinsyre er unormal høy (genetisk, ved sykdom der celler går til grunne), nyresvikt eller ved livstils problem med metabolsk syndrom.

 • Når urinsyrenivået i blodet overstiger 420-450mikromol/L, øker risiko for utfelling av urinkrystaller, oftest i stortåen hos disponerte personer.
 • Gen-analyser har vist at noen er arvelig disponert for urinsyregikt, mens andre tåler et høyt urinsyrenivå i blodet uten å få leddbetennelser (asymptomatisk hyperurikemi) (referanse: Kawamura Y, 2019)
 • Disponerende faktorer for urinsyregikt er
  • Høy urinsyre i blod
  • Tidligere episoder
  • Menn i høyere alder
  • Kronisk nyresvikt
  • Overvekt
  • Medikamenter (diuretika/vanndrivende, ASA/Acetylsalisylsyre, ciklosporin, takrolimus)
  • Mye alkohol

Forekomst

Urinsyregikt er blant de vanligst artritt-sykdommer hos voksne. Prevalens i Europa er 0,9-2,5%, høyere i USA (Richette R, 2019). Blant personer over 75 års alder forekommer urinsyregikt hos 7% menn og 4% kvinner i Storbritannia (referanse: Kou CF, 2015)

Symptomer

Forhøyet urinsyre i blodet gir ikke plager før det dannes urinsyrekrystaller, oftest i ledd.

Akutt urinsyregiktanfall

Akutt betennelse med sterke smerter, rødhet og hevelse

 • Brå start, ofte om natten eller om morgenen
 • Maksimale symptomer oppleves etter 12-24 timer. Tilbakegang i løpet av dager-få uker
 • De aller fleste (80%) har angrep i ett enkelt ledd
  • Oftest er det stortåens grunneledd (podagra), ankel eller et kne
 • Ved gjentatte urinsyreanfall blir også ledd angrepet som ankel, håndledd, fingre eller slimposen (bursa) ved albuer

Kronisk urinsyregikt

Smertefrie ansamlinger med krystaller (tofi) under huden i sener eller slimposer (bursa) for eksempel på albuer

 • En føler ofte harde knuter som ofte har gul-hvit farge
 • Tofi kan sitte blant annet på ører, fingre, underarmer og albuer
 • Gjentatte episoder med akutt urinsyregikt eller tofi ved ledd kan medføre varige leddskader

 

Urinsyregikt; Urinsyre tofi før og etter behandling over 10 måneder med febuksostat. Illustrasjon fra: Tausche AK, Wunderlich C, Aringer M – Case Rep Med (2011).  CC BY 3.0

Diagnosen

Typisk sykehistorie (se ovenfor) og høyt urinsyrenivå målt i blodprøve skal føre til mistanke om urinsyregikt, særlig etter tidligere episoder, blant eldre menn og ved kronisk nyresvikt.

 • Under et akutt urinsyregiktanfall stiger betennelsesprøver som CRP og etter hvert også blodsenkningsreaksjonen (SR)
 • Noen får akutt urinsyreanfall også med normalt nivå av urinsyre i blodprøven
 • Diagnosen sikres ved at urinsyrekrystaller fra leddvæske eller urinsyre-tofi gjenkjennes under mikroskopi
 • Ved leddskade kan røntgenundersøkelse eller MR-bilder vise typiske cystelignende forandringer i bensubstansen
 • Dual Energy Computer Tomografi (DECT) kan vise urinsyrekrystaller veldig tydelig

EULAR/ACR 2015 klassifikasjonskriterier og kalkulator for klassifikasjon her (Universitetet i Auckland)

Feilaktig diagnose? (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Forebygging

Informasjon om sykdommen er viktig for å forebygge urinsyreanfall og leddskader

 • Kostholdsendring vurderes
 • Vektreduksjon vurderes
 • Undersøkelser for å kartlegge om disponerende sykdommer foreligger
  • Disse omfatter hjerte, blodårer, høyt blodtrykk, diabetes og nyresykdom
  • Fedme, høyt kolesterol og røking bør korrigeres
 • Bruk av noen typer blodtrykksmedisin (blant annet tiazider, ACE-hemmere) øker risiko for urinsyregikt
 • Acetylsalisylsyre (ASA) (Albyl-E) øker urinsyrenivået og risiko for urinsyregiktanfall
  • Kombinasjon med urinsyresenkende behandling kan overveies

Behandling

Akutt urinsyregikt

 • NSAID er tabletter mot revmatisk betennelse (NSAIDs = non-steroid-anti-inflammatory-drugs)
  • For eksempel naproksen, dilofenak eller COX-II hemmer Arcoxia
  • Behandlingen varer inntil 2-3 dager etter at symptomene er gått tilbake (typisk innen et par uker)
  • Kombinasjon med magesårforebyggende medikament (for eksempel Somac) blir anbefalt
  • Forsiktighet i høy alder og ved sykdommer i mage-tarm, hjerte og/eller nyrer
 • Kolkisin tabletter i lave doser (1mg etterfulgt 1 time senere med 0,5mg) er et alternativ til NSAIDs, men sjeldnere brukt
  • Kolkisin bør ikke brukes ved nyresvikt eller ved samtidig bruk av ciklosporin (Sandimun Neoral) eller enkelte antibiotika
 • Prednisolon er et alternativ når NSAID ikke kan brukes
  • Prednisolon tabletter 30-35 mg/dag i inntil 5 dager
 • Leddpunksjon og injeksjon av kortison (for eksempel Lederspan)
 • Kombinasjonsbehandling (for eksempel Kolkisin + NSAIDs eller Prednisolon)
 • Anakinra (Kineret) eller canakinumab (Ilaris) injeksjoner brukes i spesielle tilfeller. Sist nevnte er imidlertid ekstrem dyr.

Kronisk urinsyregikt

For alle medikamenter må behovet bli vurdert opp mot risiko for bivirkninger. Nyre-, hjerte- og mage/tarmsykdommer eller bruk av ciclosporin (Sandimmun Neoral) kan komplisere behandlingen.

 • Allopurinol (for eksempel Zyloric) tabletter reduserer produksjonen av urinsyre og dermed urinsyrenivået og risiko for urinsyregikt
  • Bør ikke startes før et anfall er gått over
  • Forebyggende mot nye urinsyreanfall forutsatt regelmessig, daglig inntak
  • Lav dose og forsiktighet ved redusert nyrefunksjon
  • Start med lav dose (for eksempel 100 mg/dag)
 • Febuxostat (Adenuric)
  • Brukes når Allopurinol ikke er aktuelt
  • Forsiktighet ved hjertesykdom
 • Probecid øker utskillelsen av urinsyre
 • Kolkisin i lav dose (0,5-1mg/dag), lavere dersom redusert nyrefunksjon
 • NSAID i lav dose kan vurderes som alternativ til Kolkisin.
  • Forsiktig ved risiko for magesår og ved redusert nyrefunksjon
 • Lesinurad senker urinsyrenivået og er godkjent av europeiske helsemyndigheter (2016)

Forhøyet urinsyre i blodet uten symptomer (asymptomatisk hyperurikemi)

Medisinsk utredning bør utelukke spesiell bakenfor liggende sykdom

 • Omtrent 2/3 utvikler ikke urinsyregikt eller andre relaterte symptomer
 • Kosthold– og livsstilsendringer kan være aktuelle tiltak
  • Ved overvekt bør vektreduksjon gjøres
  • Redusere alkoholinntak
  • Øke matinntak av lav-fett og planteprodukter
  • Redusere inntak av rødt kjøtt og fisk
  • Dersom vedvarende høye verdier, vurderes nytte og risiko ved bruk av medikamenter i hvert enkelt tilfelle

Urinsyregikt og kosthold

En del matvarer øker urinsyrenivået og dermed risiko for giktanfall. Dette gjelder spesielt kjøtt, sjømat og alkohol (særlig øl, vin er mindre problematisk). Også fruktose i frukt-juice, epler og appelsiner kan øke urinsyrenivået. Kosthold med mye grønnsaker og fruktosefattig frukt er bra. Kaffe reduserer risiko for urinsyreanfall. Fedme er ugunstig, og vektreduksjon anbefales. Det finnes flere effektive medikamenter som reduserer risiko for urinsyregiktanfall (vennligst se ovenfor).

Retningslinjer og anbefalinger

EULAR: Richette P, 2020 (diagnostisering)

EULAR: Richette P, 2016 (behandling)

ACR: Khanna D, 2012 (del1 utredning)

ACR: Khanna D, 2012 (del 2: behandling)

Britiske: Hui M, 2017

Norsk revmatologisk forening/Legeforeningen

LitteraturDenne siden har hatt 5 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden