Jessners sykdom, Kutan lymphoid hyperplasi 4.14/5 (7)

Share Button

Definisjon

Jessners sykdom er en sjelden hudsykdom med vedvarende knuter (papler) og plakk oftest på soleksponert område på hals, rygg og i ansikt. Vevsprøve viser godartete ansamlinger av lymfocytter (en type hvite blodlegemer). Muligens er sykdommen lupus erythematosus tumidus også samme tilstand. Jessners sykdom er ikke en systemisk bindevevssykdom, men symptomene kan ligne, særlig på SLE med diskoid lupus i huden.

Forekomst

De fleste som angripes er under 50 års alder, både blant menn og kvinner. Det er en sjelden tilstand av ukjent årsak som ble beskrevet 1953 av Jessner og Kanof (Jessner-Kanof lymfocytt-infiltrat).

Symptomer

Typisk merkes en smertefri knute eller plakk på hals, ansikt eller rygg. En eller flere lesjoner. Noen utløses av sol. Varer i flere måneder til år. Lesjoner på 2mm-2cm, noen ganger med sentral oppklaring.

Undersøkelser

Sykehistorien omfatter aktuelle symptomer (se ovenfor). En bør også sjekke symptomer på systemisk lupus og hud-lupus som kan ligne.

Klinisk beskrives hudforandringene etter en grundig undersøkelse. Noen har lesjoner også på ikke typisk sol-eksponerte områder.

Laboratorieprøver omfatter betennelsesprøver (CRP, SR), celletellinger (hgb, hvite og røde blodlegemer og blodplater), lever- og nyre-funksjonsprøver. ANA med subgrupper tas for å utelukke systemisk lupus og subakutt kutan lupus (SSA/B-antistoff). Urin for å utelukke tegn til nyrebetennelse (ved systemisk lupus/SLE).

Vevsprøve (biopsi): Lymfocyttinfiltrasjon

Lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Oftest avventer en at sykdommen går spontant tilbake i løpet av noen måneder eller opp til et par år. Kosmetisk behandling. Alternativer er kirurgi, laser eller i enkelte tilfeller forsøk med immundempende medikamenter.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden