Jessners sykdom, Kutan lymphoid hyperplasi 4.14/5 (7)

Share Button

Jessners sykdom (Kutan lymfoid hyperplasi)

Definisjon

Jessners sykdom er en hudsykdom med vedvarende knuter (papler) og plakk oftest på hals, rygg og i ansikt. Godartete ansamlinger av lymfocytter. De fleste som angripes er under 50 års alder, både blant menn og kvinner. Det er en sjelden tilstand av ukjent årsak som ble beskrevet 1953 av Jessner og Kanof (Jessner-Kanof lymfocytt-infiltrat).

Symptomer

Smertefri knute eller plakk på hals, ansikt eller rygg. En eller flere lesjoner. Noen utløses av sol. Varer i flere måneder til år. Lesjoner på 2mm-2cm, noen ganger med sentral oppklaring.

Diagnose

Vevsprøve (biopsi): Lymfocyttinfiltrasjon

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Oftest avventer en at sykdommen går spontant tilbake. Kosmetisk behandling. Alternativer er kirurgi, laser eller i enkelte tilfeller forsøk med immundempende medikamenter

Forløp

Spontan tilbakegang etter måneder-år

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden