Jessners sykdom, Kutan lymphoid hyperplasi 3.75/5 (4)

Share Button

Jessners sykdom (Kutan lymphoid hyperplasi)

Definisjon

Hudsykdom med vedvarende knuter (papler) og plakk oftest på hals, rygg og i ansikt. Godartete ansamlinger av lymfocytter. De fleste er under 50 års alder. Forekommer både blant menn og kvinner. Sjelden tilstand av ukjent årsak. Beskrevet 1953 av Jessner og Kanof. Muligens tilsvarer sykdommen lupus erythematosus tumidus. Det diskuteres om sykdommen skal betraktes som en egen enhet.

Symptomer

Smertefri knute eller plakk på hals, ansikt eller rygg. En eller flere lesjoner. Noen utløses av sol. Varer i flere måneder til år. Lesjoner på 2mm-2cm, noen ganger med sentral oppklaring.

Diagnose

Vevsprøve (biopsi): Lymfocyttinfiltrasjon

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Oftest avventer en spontan tilhelning. Kosmetisk behandling. Alternativer er kirurgi, laser eller i enkelte tilfeller forsøk med immundempende medikamenter

Forløp

Spontan tilhelning etter måneder-år

Litteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden