Kapillaroskopi, Undersøkelse av neglefold 4.25/5 (4)

Share Button

Illustrasjon: Medical Image and Signal Processing Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan 81745-319, Iran.

Definisjon og metode

Kapillaroskopi benytter forstørrelse og olje på neglen (neglefoldkapillaroskopi). Dermed fungerer neglen som et vindu og en kan observere kapillærene ved neglefolden. Tilsvarende er ikke mulig gjennom huden som ikke er gjennomsiktig. En kan påvise vaskulopati (blodåreforandringer som kan være tidlige tegn på revmatisk sykdom) i små blodårer. Vanligvis blir neglene på finger 2-5 på begge hender undersøkt. For å unngå at blodårene trekker seg sammen (og fremstår feilaktig med for lav kapillærtetthet), bør undersøkelsen gjøres i stabil romtemperatur. Luft mellom negnene og kapillaroskopet fjernes av en klar olje, jordnøttolje (Obs! allergi) eller sedertreolje som dryppes på. Underøsøkelsen er smertefri og tar få minutter.

Kapillaroskopi er spesielt egnet til å skille godartet, vanlig (primær) Raynauds fenomen fra bakenforliggende systemisk sklerose (med sekundært Raynauds fenomen) eller annen systemisk bindevevssykdom som fremviser klare sykdomstegn i kapillærene. Systemisk sklerose-lignende mønster (oftest mindre tydelig) sees ved:

 Medisinske undersøkelsesfunn

Forandringer i kapillærene er beskrevet også ved en rekke andre tilstander. En ser er ikke sykdomsspesifikke forandringer. Ved systemisk sklerose har nesten alle betydelige forandringer, mens det er mer varierende ved annen bindevevssykdom og vaskulitt.

Resultatet kan beskrives ved sammenligning med normalt funn:

 • Redusert tetthet av kapillærer
 • Avaskulære områder
 • Dilatasjoner
  • Megakapillærer
 • Blødninger
 • Agioneogenese
 • Forgreninger
 • Fordreininger
 • Endret arkitektur (”bushy”)

Foto: Affiliation: Research Laboratory and Academic Unit of CliniLast opp filercal Rheumatology, Department of Internal Medicine, University of Genova, Viale Benedetto XV, 6, 16132 Genova, Italy.

Tidlig fase

 • Enkelte megakapillærer
 • Enkelte blødninger
 • Relativt godt bevart “arkitektur”
 • Ikke tap av kapillærer (ikke lav tetthet)

Aktiv fase

 • Mange megakapillærer
 • Blødninger
 • Moderat tap av kapillærer (lavere tetthet)
 • Begynnende endret arkitektur uten særlig forgreninger

Sen fase

 • Irregulære, forstørrede kapillærer
 • Få eller ingen megakapillærer
 • Få eller ingen blødninger
 • Betydelig redusert kapillærtetthet
 • Endret arkitektur med forgreninger / bushy spredt omkring

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden