Bosentan 5/5 (1)

Share Button

Bosentan (Trachleer) tabletter 62,5mg og 125 mg

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Bosentan er tabletter mot for høyt trykk i lungearterien (pulmonal arteriell hypertoni/PAH) og mot nye sår på fingre (digitale ulcera). Dette er komplikasjoner som ses ved systemisk sklerose (sklerodermi).

Tablettene virker ved å hemme endotelreseptor og er dermed en endotel reseptor antagonist (ERA).

Før behandlingsstart

Bosentan skal ikke brukes ved moderat-alvorlig nedsatt leverfunksjon, for eksempel hvis ALAT er mer enn 3 ganger over normalgrensen.

Bosentan skal ikke kombineres md ciclosporin A (Sandimmun Neoral)

For å vurdere effekt (etter for eksempel 3 måneders behandling) er et målinger ved utgangspunktet og et ønsket, definert behandlingsmål viktig.

Svangerskap og amming

Bosentan skal ikke brukes under svangerskap (fertile kvinner må bruke sikre prevensjonsmetoder). Vennligst les informasjon om svangerskap ved revmatiske sykdommer på separat side.

Dosering

Doseringen er vanligvis 62,5 mg tablett morgen og kveld i fire uker, deretter 125mg morgen og kveld.

Resept

  • Bosentan er et kostbart medikament, men har lavere pris enn Trachleer og forskrives av spesialist og på H-resept

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlig, og risikoen må sammenholdes med indikasjonen for behandlingen. Vanlige bivirkninger:

  • Væskeansamling i kroppen (ødem),
  • Lav blodprosent (anemi), Lavt antall hvite blodlegemer og blodplater.
  • Diare
  • Kløende utslett
  • Noen opplever nesetetthet.
  • Besvimelse (synkope) forekommer

Kontroller og oppfølging

Legeundersøkelser etter behandlingsstart skal utelukke tegn til bivirkninger og deretter om virkningen er som ønsket. Senere legen fortløpende vurdere om behandlingen skal fortsett

For mer informasjon anbefales Felleskatalogen.no


-Medikamenter mot revmatiske sykdommer

Bindevevssykdommer.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden