Psoriasisartritt, psoriasisleddgikt 4.08/5 (12)

Share Button


Psoriasisartritt

Betennelse i knær er ikke uvanlig ved psoriasisartritt. Pixabay.

PSORIASISARTRITT (Psoriasisleddgikt) ICD-10 :L40,5, M07

 Definisjon

Symptomer

Ulike typer psoriasisartritt

 • Affeksjon av små ledd

  • Fingre, særlig ytter-leddene (DIP), tommels ytter-ledd (IP) og mellom-ledd (PIP). Neglepsoriasis foreligger samtidig med ytter-leddaffeksjon
 • Asymmetrisk artritt

  • Flere ledd hovner opp, mest store ledd som knær, ankler, albuer
 • Symmetrisk artritt

  • Små og store ledd
  • Ligner på Revmatoid artritt, men ikke utslag i a-CCP
 • Mutilans

  • Sjelden (5%), men ødelegger ledd i fingre og føtter
 • Spondylitt

  • Ligner Bekhterevs (ankyloserende spondylitt), men vevstypen (blodprøve) HLA-B27 forekommer bare hos ca 50% (mer enn 95% har HLA-B27 ved Bekhterevs, ca 8-15% i befolkningen ellers)
Psoriasis_on_back1

Illustasjon: “Psoriasis on back” by English Wikipedia/James Heilman,wikimedia.org/ CC BY 2.0

Klassifikasjonskriterier 

(CASPAR=Classification Criteria for Psoriatic Arthritis, Referanse: Helliwell PS, 2005)

Minst tre av følgende fem punkter:

 1. Påvist psoriasis (en av A, B, C)
  1. Pågående psoriasis
  2. Sykehistorie på psoriasis
  3. Familie-historie med psoriasis blant første- eller annengrads slektninger
 2. Psoriasis negle dystrofi (inkluderer onycholyse, pitting og hyperkeratose observert av lege)
 3. Negativ test for RF (revmatoide faktorer)
 4. Daktylitt (en av A eller B)
  1. Pågående symptomer
  2. Sykehistorie (dokumentert av revmatolog)
 5. Radiologisk påvist juxtartikulær (nær ledd) ny bendannelse (ikke osteofytter)

Behandling

Før behandlingen starter er det viktig å være informert om sykdommen, hva behandlingsmålet er, og om bivirkninger som kan oppstå. Behandlingsmål er å stanse sykdommen helt, det vil si oppnå remisjon. Dessverre foreligger ikke behandling som helbreder sykdommen.

 • Behandling av symptomer med Ibux, andre NSAIDs eller milde smertedempende legemidler
 • Leddvæsketapping og kortisoninjeksjoner i store hovne ledd
 • Metotreksat
 • Biologisk behandling
 • Apremilast (Otezla)
 • Mer om behandling EULAR guidelines referanse: Smolen JS, 2018)
 • Annen litteratur om behandling her: (referanse: Kang EJ, 2015)

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden