Psoriasisartritt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Psoriasis_on_back1

 "Psoriasis on back1" by Psoriasis_on_back.jpg: User:The Wednesday Island (of the English Wikipedia)derivative work: James Heilman, MD (talk) - Psoriasis_on_back.jpg. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psoriasis_on_back1.jpg#/media/File:Psoriasis_on_back1.jpg

PSORIASISARTRITT (Psoriasisleddgikt) ICD-10 :L40,5, M07

 Definisjon

 • Ledd- og ryggsykdom som rammer 5-10% av dem som har psoriasis i huden
 • Oftest er psoriasis i huden først til stede
 • Psoriasisartritt er en revmatisk betennelse, men regnes ikke blant bindevevssykdommene eller vaskulitter
 • Ved mistanke henvises til revmatolog for nærmere vurdering

Symptomer

Ulike typer psoriasisartritt

 • Affeksjon av små ledd

  • Fingre, særlig ytter-leddene (DIP), tommels ytter-ledd (IP) og mellom-ledd (PIP). Neglepsoriasis foreligger samtidig med ytter-leddsaffeksjon
 • Asymmetrisk artritt

  • Flere ledd hovner opp, mest store ledd som knær, ankler, albuer
 • Symmetrisk artritt

  • Små og store ledd
  • Ligner på Revmatoid artritt, men ikke utslag i a-CCP
 • Mutilans

  • Sjelden (5%), men ødelegger ledd i fingre og føtter
 • Spondylitt

  • Ligner Bekhterevs (ankyloserende spondylitt), men vevstypen (blodprøve) HLA-B27 forekommer bare hos ca 50% (mer enn 95% har HLA-B27 ved Bekhtervs, ca 8-15% i befolkningen ellers)

Klassifikasjonskriterier 

(CASPAR=Classification Criteria for Psoriatic Arthritis, Referanse: Helliwell PS, 2005)

Minst tre av følgende fem punkter :

 1. Påvist psoriasis (en av A, B, C)
  1. Pågående psoriasis
  2. Sykehistorie på psoriasis
  3. Familehistorie med psoriasis blant første- eller annengrads slektninger
 2. Psoriasis negle dystrofi (inkluderer onycholyse, pitting og hyperkeratose observert av lege)
 3. Negativ test for RF (revmatoide faktorer)
 4. Daktylitt (en av A eller B)
  1. Pågående symptomer
  2. Sykehistorie (dokumentert av revmatolog)
 5. Radiologisk påvist juxtartikulær (nær ledd) ny bendannelse (ikke osteofytter)

Behandling

Litteratur

Palm