Stress og Revmatisk sykdom 4.5/5 (2)

Share Button

Stress kan utløse revmatisk sykdom. Pixabay, CC0

Stress kan deles inn i to hovedgrupper, akutt og kronisk stress. Begge former er vist å påvirke immunsystemet, noe som kan utløse revmatiske sykdommer. Forskning viser post-traumatisk stress kan utløse både leddgikt (revmatoid artritt)

Akutt stress

 • Ved akutt stress aktiveres det sympatiske (adrenerge) nervesystemet slik at blod- og lymfesirkulasjonen øker, via blant annet adrenalin
  • Kroppen forberedes hormonelt til en «kjemp og flykt reaksjon»
  • Binyrene sender ut økte mengder kortison
  • Økt sirkulasjon gjør at immunsystemet i større grad gjenkjenner fremmede stoffer som bakterier og virus ved økt antigenprosessering og -presentasjon. Imidlertid oppstår også økt risiko for autoimmune reaksjoner og revmatiske betennelser (referanse: Pontgratz G, Straub RH, 2014)
  • Det er vist at psykososial stress for eksempel ved å snakke foran en forsamling, medfører stressreaksjon med økt kortison og adrenalin i blodet. I tillegg reagerer immuncellene med økt (NFkB-) aktivitet slik at betennelsesfremmende stoff (proinflammatoriske cytokiner) øker

Kronisk stress

 • Vedvarende stress for eksempel blant personer som pleier kronisk syke slektninger medfører at immunsystemet produserer økte mengder betennelsesfremmende stoffer (pro-inflammatoriske cytokiner) som utløser betennelser (via interleukin- 6) (referanse: Kiecolt-Glaser JK, Prescher KJ, 2003). I tillegg kan hormonsystemet mellom hypotalamus-hypofyse- binyrebark bli overstimulert på en slik måte at feil kan oppstå i immunsystemet og revmatiske sykdommer blir utløst

Individuell reaksjon

 • Ikke alles immunsystem reager likt på stress. Data tyder på at genetiske forskjeller bestemmer graden av hormonutsondring som utløses av stress (referanse: Cole SW, Arevalo JM, 2010)
Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden