Nøkkelord for Utredning, Henvisning til spesialist og Journalskriving ved MCTD 4/5 (1)

Share Button

Diagnosen baseres på

Utredning

Sykehistorie

 • Tidspunkt og symptomer ved sykdomsdebut (Raynauds fenomen og ikke-Raynauds symptomer)
 • Tidspunkt for diagnose

Klinisk undersøkelse

Ved vanlig klinisk status vurderes spesielt:

 • Hovne fingre (puffy hands)?
 • Artritt
 • Myositt-tegn
  • Muskelatrofi
  • Redusert kraft (symmetrisk, proksimalt eller distalt, reiser seg fra huk og fra stol uten støtte?
  • Høy CK og LD i blod
 • Sklerodaktyli?
 • Eksem (SLE-lignende)
 • Nyre
  • Glomerulonefritt: differensialdiagnose SLE
 • Lunger
  • Pleuritt
 • Hjerteaffeksjon
  • Perikarditt (sjelden)
  • Pulmonal hypertensjon (sjelden)

Blodprøver

 • Antistoff (RNP er obligatorisk)
 • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP, celletellinger, leverenzymer, nyrefunksjon, f-T4 og TSH

Urinprøve

 • Utelukke proteiner og blod (ved glomerulonefritt)

Kapillaroskopi

 • Kapillær neoangiogense, megakapillærer (ikke hos alle)

CT lunger (mattglass, fibrose)

EKG

Ekkocardiografi

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveilederDenne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden