Raynauds fenomen

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Raynaud-Syndrom

Bildereferanse: Niklas D (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Raunauds fenomen / symptom “lik-fingre” (ICD-10: I 73.0)

Definisjon

Sammentrekninger i blodårer (vasospasme) fører til episodevis redusert blodsirkulasjon oftest i fingre og tær, utløst av kulde eller stress. Oppkalt etter den franske legen Maurice Raynaud (1834–1881).

Forekomst

Så mange som 8 – 10% av befolkningen har fra tid til annen Raynauds fenomen. Over 80% er “primære”, det vil si ikke relatert til bakenforliggende sykdom (Ref Brand FN, 1997)

Symptomer

Tre stadier. Episodene har en varighet oftest mindre enn 15 minutter.:

  1. Tap av normal farge i huden (hvite finger eller tær) med redusert følelse
  2. Blålig misfarging og smerter (blodsirkulasjonen gjenopptas)
  3. Rødhet i huden og økt varme før normalisering

Primært Raynauds fenomen

Forekommer uten annen bakenforliggende sykdom. De fleste har hatt symptomer fra  barn- eller tidlig voksen alder. Det er svært uvanlig at primært Raynauds fenomen forårsaker sår (ulcera) på fingre.

Sekundært Raynauds fenomen

Oppstår senere i livet og kan være forårsaket av en bakenforliggende sykdom. Listen over mulige årsaker er lang (se Wikipedia her). Blant de revmatiske sykdommene er

Flere medikamenter (typisk: betablokkere), rusmidler (amfetamin, kokain) og store doser nikotin (snus) og koffein (kaffe) kan forverre Raynauds fenomen.

 

 

Medisinske undersøkelser

Typisk primært Raynauds fenomen trenger vanligvis ingen bred medisinsk utredning, men hvis mistanke om bakenforliggende sykdom (sekundært Raynauds fenomen) vil allmennlege gjøre orienterende medisinske undersøkelser som omfatter blodprøver (Blodsenkningsreaksjon (SR), hgb, trombocytter, leukocytter, TSH, T4, ANA med undergrupper). Videre tolkning av resultatene, og mer spesiell medisinsk utredning for eksempel med negle-fold kapillaroskopi er en spesialistoppgave som revmatologer gjør.

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Primært Raynauds fenomen trenger vanligvis ingen behandling. Ved sekundært Raynauds fenomen kan spesielle tiltak for å unngå sårutvikling (digitale ulcera) eller sterke smerter være aktuelt. Hvis revmatisk sykdom foreligger, vil lokal revmatolog hjelpe. I Oslo er Revmatologisk seksjon ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet avdeling for pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Litteratur

Palm