Sandimmun Neoral (ciklosporin/cyclosporin) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Sandimmun Neoral inneholder ciklosporin/cyclosporin og brukes som immundempende middel ved revmatisk sykdom og etter organtransplantasjoner. Legemidlet er en calcineurin-hemmer som hemmer T-lymfocytter.

Dose for voksne med revmatoid artritt (leddgikt)

  • Vanlig dose er 3mg/kg/døgn fordelt på to døgndoser. Startdose for en gjennomsnittlig tung, voksen person er 75-125mg to ganger daglig, økende til 150-250mg x 2, avhengig av vekt og eventuelle bivirkninger
  • OBS! Blodtrykk kan stige under behandlingen

Serum-nivå før tablettinntak og etter to timer

  • (0-prøve) kan være 60-125 ng/ml (som etter nyretransplantasjon)
  • Serumnivå 2 timer etter tablettinntak er 600-800 ng/ml å forvente

Legekontroller / oppfølging

  • Utenom regelmessige blodprøver, skal også blod-trykk kontrolleres. Samarbeid mellom spesialist og allmennlege

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden