Cimzia (certolizumab) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

  • Informer deg godt om det aktuelle medikamentet («ditt medikament»)
  • Utelukk tegn på infeksjoner (tuberkulose, hepatitt B og C)

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • “Levende vaksiner” skal ikke brukes

Dosering

Vanlig dosering som injeksjon under huden (subkutant, s.c.) mot Revmatoid artritt hos voksne:

  • Oppstart: 400mg dose første tre ganger (uke 0, uke 2 og uke 4), deretter 200mg injeksjon under huden (subkutant) hver 2. uke eller 400mg hver 4. uke
  • Kombinasjon med Metotreksat er vanlig

Medisinske kontroller / oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

Svangerskap

  • I svangerskap passerer Cimcia i liten grad over til fosteret og medikamentet kan brues ved amming

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden