Cimzia (certolizumab) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Cimzia er Biologisk behandling som blokkerer TNF-alfa. Injeksjoner. Virkestoff er certolizumab.

Før behandlingsstart

 • Informer deg godt om det aktuelle medikamentet («ditt medikament»)
 • Det bør være satt et behandlingsmål
 • Utelukk tegn på infeksjoner (tuberkulose, hepatitt B og C)

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes

Dosering

Vanlig dosering som injeksjon under huden (subkutant, s.c.) mot Revmatoid artritt hos voksne:

 • Oppstart: 400mg dose første tre ganger (uke 0, uke 2 og uke 4), deretter 200mg injeksjon under huden (subkutant) hver 2. uke eller 400mg hver 4. uke
 • Kombinasjon med Metotreksat er vanlig

Resept

 • H-resept som  dekkes av pasientens helseforetak

Medisinske kontroller / oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

Svangerskap

 • I svangerskap passerer Cimzia i liten grad over til fosteret og medikamentet kan brukes ved amming

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden