Cimzia Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

 • Informer deg godt om det aktuelle medikamentet («ditt medikament»)
 • Utelukk tegn på infeksjoner (tuberkulose, hepatitt B og C, etc)

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • “Levende vaksiner” skal ikke brukes

Dosering

Vanlig dosering mot Revmatoid artritt hos voksne:

 • 200mg injeksjon under huden (subcutant) hver 2. uke
 • 400mg hver 4. uke kan vurderes
 • Oppstart: Dobbel dose første tre ganger
 • Kombinasjon med Methotreaxte er vanlig

Medisinske kontroller / oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

Svangerskap

 • I svangerskap passerer Cimcia i liten grad over til fosteret

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden