Eosinofil fasciitt 4.44/5 (9)

Share Button

Eosinofil fasciitt, de Masson A, 2013, Medicine (Baltimore). Open-i

Eosinofil fasciitt (Schulmanns syndrom) (ICD-10 M35.4)

Definisjon

Eosinofil fasciitt er en sjelden sykdom som uten kjent årsak angriper underhuden og fasciene som omgir musklene. Menn (40-50 år) blir litt hyppigere angrepet enn kvinner. Sykdommen er beskrevet hos barn, men ekstremt sjelden.

Symptomer

 • Sykdomsdebut
  • Symptomer etter fysisk aktivitet, deretter gradvis utvikling
  • Smerter
 • Stram og øm, varm hud
 • Hevelse på innsiden av armer og ben
 • Symmetrisk affeksjon (omtrent likt på begge sider av kroppen) er vanligst
 • Etter uker blir huden betent og hard, delvis med appelsin-skall-lignende inndragninger. Redusert bevegelighet i ledd (albuer, skuldre, hofter, knær) kan oppstå. Innklemming av nerver i hender (Carpal tunnel syndrom) kan også oppstå

Medisinske undersøkelser

 • Blodprøver  

  • Økt blodsenkningsreaksjon (SR), CRP og eosinofile hvite blodlegemer. Enkelte kan ha lett forhøyet CK ved samtidig muskelmanifestasjon. Ingen spesielle antistoff
 • Benmargsundersøkelse

  • Omtrent 10% med eosinofil fasiitt har samtidig en blodsykdom (ulike typer). Ved mistanke om blodsykdom er videre utredning med benmargsundersøkelse aktuelt
 • Vevsprøve (biopsi)

  • Biopsi viser eosinofili i vev. Biopsi blir tatt gjennom alle hudlag ned til muskelfascie
 • MR

  • MR-undersøkelse (med kontrastmiddel eller STIR) viser betennelse (ødem) ved muskelfasciene (se illustrasjon ovenfor)

MR ved Eosinofil fasciitt, Lee HS, Chang SJ, Allergy Asthma Immunol Res (2013). CC BY-NC 3.0

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Eosinofil fasciitt med inndragninger i huden (b). Systemisk sklerose med salt og pepper pigmentering (a). Ghosh S, 2013. CC BY NC SA 3.0

Behandling

 • Kortikosteroider (Prednisolon)
  • Høye doser for å hindre arr og vedvarende redusert bevegelighet. Tidlig behandling er gunstigst mot symptomer og for sykdomsforløpet. Rask respons på betennelsen, men langsom bedring. Gradvis nedtrapping av behandlingen over 2-5 år. Omtrent halvparten med eosinofil fasceitt trenger annen immundempende behandling i tillegg (vennligst se nedenfor).
 • Metotreksat
 • Plaquenil
 • Sandimmun 

Medisinsk prognose / leveutsikter

 • Gradvis bedring etter noen år. Mange blir nærmest helt symptomfrie på lengre sikt. Sykdommen påvirker neppe levealderen

Mange pasienter blir behandlet ved Revmatologisk seksjon OUS Rikshospitalet

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden