Eosinofil fasciitt 4.45/5 (11)

Share Button

Eosinofil fasciitt, de Masson A, 2013, Medicine (Baltimore). Open-i

Eosinofil fasciitt (Schulmanns syndrom) (ICD-10 M35.4)

Definisjon

Eosinofil fasciitt er en sjelden sykdom som uten kjent årsak angriper underhuden og fasciene som omgir musklene.

Forekomst

 • Menn (40-50 år) blir litt hyppigere angrepet enn kvinner
 • Sykdommen er beskrevet hos barn, men ekstremt sjelden
 • Eosinofil fasciitt defineres som en sjelden sykdom

Symptomer

 • Sykdomsdebut
  • Symptomer etter fysisk aktivitet, deretter gradvis utvikling
  • Smerter
 • Stram og øm, varm hud
 • Hevelse på innsiden av armer og ben
 • Symmetrisk affeksjon (omtrent likt på begge sider av kroppen) er vanligst
 • Etter uker blir huden betent og hard, delvis med appelsin-skall-lignende inndragninger. Redusert bevegelighet i ledd (albuer, skuldre, hofter, knær) kan oppstå. Innklemming av nerver i hender (Carpal tunnel syndrom) kan også oppstå

Medisinske undersøkelser

Blodprøver  

 • Økt blodsenkningsreaksjon (SR), CRP og eosinofile hvite blodlegemer. Enkelte kan ha lett forhøyet CK ved samtidig muskelmanifestasjon. Ingen spesielle antistoff

Benmargsundersøkelse

 • Omtrent 10% med eosinofil fasciitt har samtidig en blodsykdom (ulike typer). Ved mistanke om blodsykdom er videre utredning med benmargsundersøkelse aktuelt

Vevsprøve (biopsi)

 • Biopsi viser eosinofili i vev. Biopsi blir tatt gjennom alle hudlag ned til muskelfascie

MR

 • MR-undersøkelse (med kontrastmiddel eller STIR) viser betennelse (ødem) ved muskelfasciene (se illustrasjon ovenfor)

MR ved Eosinofil fasciitt, Lee HS, Chang SJ, Allergy Asthma Immunol Res (2013). CC BY-NC 3.0

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Eosinofil fasciitt med inndragninger i huden (b). Systemisk sklerose med salt og pepper pigmentering (a). Ghosh S, 2013. CC BY NC SA 3.0

Behandling

 • Kortikosteroider (Prednisolon)
  • Høye doser for å hindre arr og vedvarende redusert bevegelighet. Tidlig behandling er mest gunstig mot symptomer og for sykdomsforløpet. Rask respons på betennelsen, men langsom bedring. Gradvis nedtrapping av behandlingen over 2-5 år
  • Omtrent halvparten med eosinofil fasciitt trenger annen immundempende behandling i tillegg (vennligst se nedenfor)
 • Metotreksat
 • Plaquenil
 • Sandimmun 

Medisinsk prognose / leveutsikter

 • Gradvis bedring etter noen år. Mange blir nærmest helt symptomfrie på lengre sikt. Sykdommen påvirker neppe levealderen.

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden