Benlysta 5/5 (1)

Share Button

Definisjon

 • Dette er et nyere, godkjent medikament for SLE
 • Brukes ved aktiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
 • Det gis som tilleggsbehandling når sykdomsaktiviteten er vanskelig å kontrollere.
 • Benlysta er biologisk behandling som blokkerer binding av løselig BLyS (B-celle overlevelsesfaktor) reseptor på B-celler (en type hvite blodlegemer). Pasienter med SLE har forhøyede nivåer av BLyS. Virkestoffet er belimumab. Intravenøs behandling.

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart (effekt med varighet over 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her (Bindevevssykdommer.no)

Dosering

Belimumab (Benlysta)

 • Doseres dag 0 -14 – 28, deretter hver 4. uke
 • Infusjoner (10mg/kg) som gis over en time i sykehus, initialt (2 første doser) på sengepost, deretter dagenhet eller poliklinikk. Pasienten observeres 1 time etter avsluttet infusjon.
 • Virkningsmekanisme: B-Lymfocytt Stimulator (BLyS) hemmes slik at hyperaktive, aggressive CD20+ B-lymfocytter kan gå i apoptose. Benlysta er full humant immunglobulin som binder løselig BLyS.

Vanlig dosering ved SLE hos voksne:

 • Intravenøs behandling (10 mg/kg) i tillegg til annen SLE-medikasjon
 • Ved start blir Benlysta infunderet tre ganger med to ukers mellomrom
 • Deretter fast dose månedlig

Kontroller og oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider
 • Omtrent 1/3 har effekt og 1/3 seponerer pga intoleranse/bivirkninger

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden