Benlysta (belimumab) 5/5 (1)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Benlysta inneholder virkestoffet belimumab. Dette er et nyere, godkjent medikament mot SLE

 • Brukes ved aktiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
 • Det gis som tilleggsbehandling når sykdomsaktiviteten er vanskelig å kontrollere.
 • Benlysta er biologisk behandling som blokkerer binding av løselig BLyS (B-celle overlevelsesfaktor) reseptor på B-celler (en type hvite blodlegemer). Pasienter med SLE har forhøyede nivåer av BLyS. Virkestoffet er belimumab. Intravenøs behandling eller ferdigfylt penn til injeksjon.

Før behandlingsstart

 • Det er viktig å sette et mål for behandlingen (treat to target)
 • Infeksjoner utelukkes

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart (effekt med varighet over 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her (Bindevevssykdommer.no)

Dosering

 • Benlysta intravenøs / infusjon doseres ofte dag 0 -14 – 28, deretter hver 4. uke.
 • Benlysta ferdigfylt penn (200mg) doseres vanligvis en gang i uken.
  • Første gang er det aktuelt at helsepersonell overvåker fordi overfølsomhetsreaksjon kan forekommen en sjelden gang. Senere setter pasienten pennen/sprøyten selv. 
 • Infusjoner (10mg/kg) som gis over en time i sykehus, initialt (2 første doser) på sengepost, deretter dagenhet eller poliklinikk. Pasienten observeres 1 time etter avsluttet infusjon (noe lengre observasjon etter de to første infusjonene kan være aktuelt)
 • Virkningsmekanisme: B-Lymfocytt Stimulator (BLyS) hemmes slik at hyperaktive, aggressive CD20+ B-lymfocytter kan gå i apoptose. Benlysta er fullt humant immunglobulin som binder løselig BLyS

Vanlige bivirkninger

 • Diare og kvalme
 • Infeksjoner (oftest bronkitt og i urinveier)
 • Lavt antall hvite blodlegemer (leukopeni)
 • Infusjonsreaksjon (størst risiko etter de to første infusjonene)
 • Depresjon (færre enn 1%)

Kontroller og oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider
 • Omtrent 1/3 har effekt og 1/3 seponerer på grunn av intoleranse/bivirkninger

Svangerskap og amming

Det anbefales å slutte med Benlysta minst 4 måneder før graviditet. Benlysta går over i morsmelk, men betydningen er usikker. Amming frarådes vanligvis. Det er ikke vist at fedres  bruk av Benlysta skader foster. 

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden