Utredning sjekkliste, sarkoidose 1.5/5 (2)

Share Button
 • Sykehistorie

  • Debutalder 10-40 år (80%)
  • Lungesymptomer
   • irritasjons-hoste
   • Dyspne
   • Smerter i lungeområdet
  • Allmenntilstand
   • Nattesvette / litt feber
   • Utmattelse
   • Vekttap
  • Øyet (5-20%) (Øyelege)
   • Anterior uveitt (iridocyklitt eller irititt)
   • Posterior uveitt (chorioretinitt)
   • Retinal vaskulitt
   • Keratokonjunktivitt
   • Konjunktivale follikler
  • Hud (25%)
  • Forstørrede lymfeknuter
  • Hepatosplenomegali
  • Hjertesvikt og/eller rytmeforstyrrelser
 • Undersøkelser

  • Auskultasjon av lunger
   • Krepitasjon i lunger
  • Røntgen undersøkelse eller CT undersøkelse av lunge
  • Lungefunksjonstester inklusiv DLCO
  • PET/CT kan kartlegge ulik organ affeksjon
  • Hjertet
   • Auskultasjon
   • EKG
   • MR undersøkelse av hjertet med kontrastmiddel (gadolinium)
   • Ekkokardiografi (venstre ventrikkelsvikt med EF <40%)
    • Granulom i proksimale septum (kan feiltolkes som hypertrofisk kardiomyopati), atriale graumomer kan ligne myxom (Referanse Vikse J, 2018)
  • Blodprøver
   • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP (moderat økt)
   • Leukocytter (Leukopeni 5-10%)
   • ACE (høy ved generalisert sykdom)
    • Referanseområdet (voksne 20-100, barn 9-13 år opptil 40% høyere: 20-140 ved OUS laboratoriet)
   • IgG (lav hos 80%)
   • Kalsium (økt)
   • Kalsium i urin (økt)
   • Alkalisk forsfatase (økt) og leverenzymer

Sarkoidose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden