Utredning sjekkliste, Sarkoidose 3.71/5 (7)

Share Button

Sykehistorie

 • Debutalder 10-40 år (80%)
 • Lungesymptomer
  • irritasjons-hoste
  • Dyspne
  • Smerter i lungeområdet
 • Allmenntilstand
  • Nattesvette / litt feber
  • Utmattelse
  • Vekttap
 • Øyet (5-20%) (Øyelege)
  • Anterior uveitt (iridocyklitt eller irititt)
  • Posterior uveitt (chorioretinitt)
  • Retinal vaskulitt
  • Keratokonjunktivitt
  • Konjunktivale follikler
 • Hud (25%)
 • Forstørrede lymfeknuter
 • Hepatosplenomegali
 • Hjertesvikt og/eller rytmeforstyrrelser

Undersøkelser

 • Auskultasjon av lunger
  • Krepitasjon i lunger
 • Røntgen undersøkelse eller CT undersøkelse av lunge
 • Lungefunksjonstester inklusiv DLCO
 • PET/CT kan kartlegge ulik organ affeksjon
 • Hjertet
  • Auskultasjon
  • EKG
  • MR undersøkelse av hjertet med kontrastmiddel (gadolinium)
  • Ekkokardiografi (venstre ventrikkel-svikt med EF <40%)
   • Granulom i proksimale septum (kan feiltolkes som hypertrofisk kardiomyopati), atriale granulomer kan ligne myxom (Referanse Vikse J, 2018)
 • Blodprøver
  • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP (moderat økt)
  • Leukocytter (Leukopeni 5-10%)
  • ACE (høy ved generalisert sykdom)
   • Referanseområdet (voksne 20-100, barn 9-13 år opptil 40% høyere: 20-140 ved OUS laboratoriet)
  • IgG (lav hos 80%)
  • Kalsium (økt)
  • Kalsium i urin (økt)
  • Alkalisk fosfatase (økt) og leverenzymer

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden