Tuberkulose screening før TNF-hemmer eller annen immundempende behandling Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Behov for screening

TNF hemmere, flere andre typer biologiske legemidler og Janus Kinase (JAK) hemmere er vist å redusere immunforsvaret slik at latent tuberkulose (Tbc) (bakterier fra tidligere smitte) kan blusse opp. Tilsvarende risiko foreligger også ved bruk av høye doser kortikosteroider (Prednisolon, SoluMedrol med flere). IGRA-test (blodprøve) er sentral for påvisning av latent Tbc.

Før behandling med TNF-hemmere

  • Målrettet sykehistorie på Tbc
  • Fullstendig klinisk undersøkelse
  • Røntgen thorax (lunge-røntgen) eller CT (computer-tomografi) av lunger
  • Tuberkulin undersøkelse eller IGRA-test
  • Henvis til spesialist i lungesykdommer eller infeksjonssykdommer dersom
  • Forebyggende behandling for Tbc (Isoniazid eller Isoniazid i kombinasjon med rifampicin) bør vanligvis være avslutett før behandling med TNF-hemmer starter, men gis noen ganger sammen med den antirevmatiske behandlingen
  • Forebyggende behandling er ingen garanti mot senere tuberkulose

 Symptomer på Tbc

Kilde: Det norske Folkehelseinstituttet

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden