Tuberkulose screening før immundempende behandling Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

TNF hemmere, flere andre typer biologiske legemidler og Janus Kinase (JAK) hemmere er vist å redusere immunforsvaret slik at latent tuberkulose (Tbc) (bakterier fra tidligere smitte) kan blusse opp. Tilsvarende risiko foreligger også ved bruk av høye doser kortikosteroider (Prednisolon, SoluMedrol med flere). IGRA-test (blodprøve) er sentral for påvisning av latent Tbc.

Før behandling med TNF-hemmere

  • Målrettet sykehistorie på Tbc
  • Fullstendig klinisk undersøkelse
  • Røntgen av lunger eller CT (computer-tomografi) av lunger
  • Tuberkulin undersøkelse eller IGRA-test
  • Henvis til spesialist i lungesykdommer eller infeksjonssykdommer dersom
  • Forebyggende behandling for Tbc (Isoniazid eller Isoniazid i kombinasjon med rifampicin) bør vanligvis være avsluttet før behandling med TNF-hemmer starter, men gis noen ganger sammen med den antirevmatiske behandlingen
  • Forebyggende behandling er ingen garanti mot senere tuberkulose

 Symptomer på Tbc

Kilde: Det norske Folkehelseinstituttet

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden