Aldring og revmatisme 4.81/5 (43)

Share Button
Aldring og revmatiske plager
Aldring medfører revmatiske plager, men disse skilles fra revmatisk sykdom.

Aldring og aldersrelaterte revmatiske symptomer

Å bli elder (aldring) er en normal prosess som medfører mange fysiske endringer. En blir stivere, og en beveger seg mindre smidig. Kroppsholdningen påvirkes. Symptomene kan skyldes normal aldring som skyldes gradvis endringer i flere deler av kroppen samtidig. Disse symptomene må skilles fra revmatisk sykdom. Høyere alder medfører revmatiske plager med stivhet, smerter og svakhet i ledd, muskler og sener uten at det nødvendigvis er tegn på sykdom (Referanse: Dawson A, 2016).

Definisjon på «eldre mennesker«

Definisjonen på eldre mennesker varier, men er ofte personer over 65 år. Noen definerer personer 60-74 år som «yngre gamle», 75-85 år som «gamle» og over 85 år som «eldst». Imidlertid er definisjonen avhengig av hvilken befolkning man vurderer, hvorav forventet levealder er av betydning. I deler av Afrika har FN betegnet personer over 55 år som eldre. Forventet levealder i flere av landene der er så lav som 40-58 år. Aldring er en naturlig prosess som medfører revmatiske symptomer, men skilles fra revmatisk sykdom.

Aldring foregår på cellenivå i millioner av celler i hele kroppen og medfører endringer i muskler, sener, og skjelett som er beskrevet nedenfor. Andre tegn på aldring er redusert hørsel og syn, langsommere hjerterytme, høyere blodtrykk og mindre mental omstillingsevne.

Aldring og revmatiske smerter
Aldersrelaterte symptomer kan motvirkes med regelmessig fysisk aktivitet. Foto: Vikne E, CC-BY-SA 2.0

Stivhet og svakere muskler merkes ofte fra 50-års alder, men begynner i det små flere år tidligere.

Normal aldring skilles fra smertetilstander som kan stamme fra tidligere skader og sykdom i nakke, rygg, muskler, ledd, sener eller nerver. I en del tilfeller påvises ingen spesiell årsak til smerter. Blant personer i alderen 50-59 år har en av tre mer eller mindre kroniske smerter som påvirker livskvaliteten.

Ryggraden forandrer form med alderen, og vi blir lavere.

Ryggraden består av 33 ryggvirvler. Disse holdes fra hverandre av mellomvirvelskiver som består av en støtdempende, gele-lignende masse som er omgitt av en kapsel. Med alderen mister hver mellomvirvelskive væske og skrumper litt. Ryggraden blir dermed litt lavere og mindre bevegelig. Også ryggvirvlene blir i seg selv litt lavere når de mister kalk med årene, særlig i den fremre delen og vanligst blant kvinner. Resultatet er at kroppshøyden blir mindre, ryggraden noe stivere. Den litt fremoverbøyde, normale krumningen i brystvirvelsøylen øker.

Ryggraden endrer seg og kan medføre aldersrelaterte symptomer

Med alderen dannes kalk i form av nebbformede osteofytter eller tapper mellom virvlene. De kan oppstå i områder med irritasjoner, gnisninger og små betennelser eller uten åpenbar årsak. Hensikten med disse forkalkningene er nok å stabilisere irriterte områder, men resultatet er en mindre bevegelig rygg.

Virvlene er bundet sammen også av sideledd (fasettledd). Disse er som andre ledd dekket av brusk. Med årene skades brusken og erstattes med ujevne forkalkninger. Det oppstår artrose som medfører stivhet og kan være smertefullt ved belastning og bevegelse. Aldersforandringer i ryggen medfører dermed redusert kroppshøyde, stivhet og holdningsforandringer.

Ledd og leddbrusk. Skjelettet er rammen som kroppen støtter seg på. Leddene utgjør forbindelser mellom skjelettets deler. Leddenes overflate er dekket av et mykt og fleksibelt lag brusk. Leddvæsken er seig og glatt, ikke ulik olje. Den skal redusere friksjon og bidra til å ernære brusken. Med alderen eller etter en skade vil leddbrusken delvis forsvinne og bli erstattet av kalk og en hard, ujevn leddflate. Det oppstår artrose («slitasjegikt») som plager 10-20% fra 60 års alder og påvises hos omtrent 50% av alle 65 åringer.

Leddvæsken mister en del av sin virkning. Hofte og kneledd som betyr mye for bevegelsene når vi forflytter oss, er blant de vanligste angrepne ledd. Myke bevegelser blir til stivhet og ubesværet gange og løping blir smertefullt. En tendens til bøyde knær og hofter påvirker kroppsholdningen. Fingrenes ytterste ledd (DIP-ledd), tommelfingrenes innerst ledd (CMC-1 ledd, nesten ved håndleddet) og stortåens største ledd (MTP-1) er også blant ledd som rammes av artrose. Håndfunksjon og gangen påvirkes

Føttene. Selv de mange små ledd inne i foten (fotroten) og senene forandrer seg. Fotbuen blir flatere, noe som medfører stivere gange, dårligere balanse og litt lavere kroppshøyde.

Skjelettet. Særlig kvinner mister mye av kalkinnholdet i skjelettet med alderen og det kan oppstå benskjørhet (osteoporose). Dette merkes ikke før svakheten medfører et brudd i skjelettet. Hvis flere av virvlene i ryggraden rammes (kompresjons-frakturer), vil overkroppen forkortes merkbart. Ofte tilkommer også en lutende holdning fordi virvelens fremre del faller mest sammen.

Sener og slimposer kan lagre kalk, ofte i skuldre. Denne kan utløse sterke smerter og bidra til redusert bevegelse. Ledd og sener forandres dermed med årene slik at bevegelsesutslagene våre blir mindre og delvis smertefulle

Aldersforandringer i hender medfører mindre muskler, tykkere ledd og tynnere hud

Muskulaturen gjør at vi beveger oss og sørger for styrke. Selv om trening hjelper, vil kroppen med økende alder gradvis erstatte muskelvev med fettvev og kollagen som er hardere bindevev. En tendens slik tilbakegang av muskelmasse (muskelatrofi) påvises fra 50 års alder. Muskelmassen avtar med 1,5% årlig mellom 50 og 60 år, deretter med ca. 3 % hvert år. Forandringene er lettest synlige på hender. Tilbakegang av de mange små musklene gjør at hender ofte er slanke og senete hos eldre mennesker. De raskt reagerende muskelfibrene (muskelfibre type II) erstattes gradvis med en tregere type (muskelfiber type I). Det er også velkjent at opptrening tar mye lengre tid med økende alder.

Nervesystemet og alder

Musklene mottar fortløpende signaler fra nervesystemet. Dette består av nerver til armer, ben og sentralnervesystemet i hjerne og rygg som også omfatter balanseorganet. Dermed opprettholdes balanse og koordinasjon. Også nervesystemet svekkes med alderen, slik at musklene ikke mottar signaler som før. Stivhet, skjelvinger, rykninger eller redusert muskelkraft kan oppstå uten at en spesiell sykdom foreligger. Nervesystemet må ta sin del for at smidige og raske reaksjoner påvirkes av alder.

Øyet og synet påvirker balansen ved aldring

Behov for lesebriller er et velkjent fenomen fra 40-50 års alder og skyldes at linsene blir stivere med alderen. Grå stær (katarakt) og netthinne (retina) forandringer påvirker synet vårt i henholdsvis motlys (blending) og skumring (nattsyn). Til sammen gjør redusert syn at gangen blir mer søkende og forsiktig.

Forebygging og behandling av aldersbetingede symptomer

Forskning på celler og gener vil føre til muligheter for å stanse aldringsprosessen, men praktiske resultater ligger ennå langt i fremtiden. Reduksjon av aldringsprosessene er likevel fullt mulig for alle.

Du kan motvirke at kroppen krymper, musklene svekkes og leddene blir smertefulle.

Fysisk aktivitet blir viktigere med alderen

Mange blir mer bekvemme og reduserer fysisk aktivitet med alderen, noe som er  uheldig for helsen.

Regelmessig aktivitet og tøyninger for bevegelighet motvirker stivhet. Fysisk bevegelighet og trening øker næringstilførsel til leddbrusken og kan motvirke bruskskader og artrose.

En sterk muskulatur stabiliserer leddene og bedrer gangfunksjonen. Faktisk blir bevisst aktivitet og trening viktigere jo eldre en er. Enhver kan bidra til å opprettholde en god kroppsholdning ved aktivitet, øvelser og trening av muskelstyrke i rygg, mage, skuldre og ben. To punkter er da spesielt viktig:

  1. Start aktiviteten og treningen tilpasset det fysiske nivået du er på. Jo høyere alder, desto lengre tid trengs for å bygge seg opp
  2. Trivsel er avgjørende for å fortsette over tid. Noen trener i sosiale fellesskap og grupper, mens andre nyter stillheten underveis i naturen eller har et fokusert treningsprogram. Velg det som passer deg best

Proteiner, vitaminer og mineraler

Mange eldre spiser for lite eller inntar for mye søtsaker som inneholder mye sukker (karbohydrater) og lite eller ingen proteiner som er viktige byggesteiner i musklene.

Bevisst inntak av kjøtt, melkeprodukter, fisk er viktig. For å unngå mangel på D-vitaminer er fisk, tran og sol viktig. Andre vitaminer og mineraler får man gjennom et vanlig kosthold. Dersom mistanke om mangeltilstander foreligger, kan blodprøver avdekke om det er behov for tilskudd

Sykdommer som medfører ledd og muskelplage i høyere alder

Revmatisk sykdom blant eldre

Kompliserende faktorer blant eldre er økt risiko for hjerte og kar-sykdommer, diabetes, nyresvikt, kreft og infeksjoner. Flere sykdommer samtidig (komorbiditet) medfører ofte flere medikamenter som kan påvirke den anti-revmatisk behandlingen. Også aldersforandringer generelt påvirker behandlingens respons på immunsystemet og hvor raskt legemidler skilles ut av kroppen. Det er derfor behov for spesiell oppmerksomhet ved behandling og oppfølging av eldre personer med revmatisk sykdom.

Litteratur


Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden