Spondyloartritt, Spondyloartropatier, SpA 4.5/5 (8)

Share Button

Definisjon

Spondyloartritt er en gruppe revmatiske autoimmune (inflammatoriske) sykdommer som angriper ledd (artritt) og rygg (spondylitt). Andre kjennetegn er at noen får en eller flere hovne fingre eller tær i form av daktylitt, senefestebetennelser (entesitt) og øyebetennelser (uveitt/iridocyklitt). I blodet ses økt forekomst av den arvelige vevstypen HLAB-27 i noen av SpA-undergruppene: -Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom)  regnes som prototypen på spondyloartritt. Betennelser i bekkenledd (iliosakralledd) og HLA-B27 i blodet ses hos nesten alle. Psoriasisartritt, SpA-relatert til inflammatorisk tarmsykdommene UC eller CD, reaktiv artritt (etter infeksjoner) og entesitt relatert artritt (hos barn). Udifferensiert spondyloartritt foreligger når sykehistorie og undersøkelser viser at det åpenbart foreligger SpA, men tilstanden ikke passer inn i de andre diagnosene (referanse: Dougados M, 2011). Begrepet spondyloartritt har eksistert siden i 1974 da Moll og medarbeidere definerte tilstanden (referanse: Moll JM, 1974).

Forekomst

En regner med at 0,5-1,6% av befolkningen har spondyloartritt (prevalens), hvorav Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt utgjør de fleste tilfellene. Den delen av forekomsten som skyldes Bekhterevs er høyest lengst i nord (1,6% i arktiske strøk) der den arvelige faktoren HLA-B27 er vanligst (referanse: Stolwijk C, 2016). Til sammenligning er forekomsten på sørlige deler av kloden bare 0,2% i Sør-Øst-Asia. I sørlige Sverige er forekomsten av SpA i en befolkningsstudie beregnet til 0,45% (referanse: Haglund E, 2011). Illustrasjon: Ryggsmerter blant annet i iliosakralledd er typiske ved spondyloartritt.

Symptomer

 • Vanligste symptom er leddbetennelse (artritt) i kne, ankel eller hofte-ledd.
 • Mange får også ryggsmerter og stivhet over mer enn tre måneders varighet (inflammatorisk ryggsmerte) som første symptom, ofte i ung alder (tenårene – senest i 40 års alder).
Artritt
Hovent og varmt kne forekommer ved spondyloartrit
 • Morgenstivhet i ryggen i minst 30 minutter.
 • Bedring av fysisk aktivitet, ikke av å være i ro.
 • Oppvåkning i tidlige morgentimer eller natt på grunn av smerter.
 • Vekslende smerter i bekken (glutealt).

Undersøkelser

Sykehistorien etterspør typisk symptomer som tegn til leddbetennelser, ryggsmerter/stivhet, symptomer fra øyne, urinveier, hud eller tarm. Familie med SpA (første eller annen grads slekt).

Klinisk undersøkelse omfatter generell vurdering av hud, øyne, indre organer, men også ledd, senefester (Achillessener og plantarfascier) og rygg

Blodprøver kan vise forhøyede betennelsesprøver (CRP, blodsenkningsreaksjon (SR)). HLA-B27 positiv (25-95%, mot 8-16% i befolkningen).

Bildediagnostikk med MR-, CT- eller røntgen-undersøkelser viser ofte tegn til betennelse i iliosakralledd (mellom bekken og ryggrad) og betennelsesforandringer i ryggraden. MR-bilder kan i tidlige eller usikre tilfeller lett feiltolkes (vennligst se nedenfor).

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av symptomer og undersøkelsesfunn

 • Vevstypen HLA-B27 forekommer hos ca. 8% i befolkningen i Sør-Norge og dobbelt så hyppig lengst nord i Norge og er alene ikke kriterium for diagnosen
 • MR-undersøkelse av iliosakralledd kan vise forandringer tidligere enn CT- og røntgenundersøkelse
  • «Usurer» i leddene er betennelsesforandringer i brusk og bensubstans som vanligvis består
  • MR forandringer som viser «ødem» er et usikkert funn som kan gå tilbake og ikke nødvendigvis er forårsaket av revmatisk betennelse
  • Når ulike spesialister tolker de samme MR-bildene av iliosakralledd ved «non-radiografisk SpA», er de uenige / kommer til ulik konklusjon i omtrent ett av tre tilfeller

Forskjeller på ulike spondyloartritter (referanse: Richlin CT, 2018)

KjennetegnPsoriasisartrittBekhterevs /ankyloserende spondylittReaktiv artrittIBD-assosiert artritt
Alder ved debut (år)36203030
Mann/kvinne ratio1:13:13:12:1
Perifer artritt96%30%90%30%
Aksial artritt50%100%30%
DaktylittVanligFraværendeUvanligFraværende
EntesittVanligvanligUvanligUvanlig
Psoriasis100%10%10%10%
Negle-lesjoner87%UvanligUvanligUvanlig
HLA-B2740-50%90%70%30%

ICD-10 koder

ASAS kriteriene. Betennelse i ryggen/spondylitt defineres i blant etter ASAS kriteriene (referanse: Rudwaleit M, 2009) som opprinnelig hadde til hensikt å fange opp pasienter tidlig etter sykdomsdebut. Å diagnostisere tidlig medfører imidlertid såpass økt risiko for at noen får feilaktig diagnose at kriteriene ikke brukes i vanlig klinisk praksis. En må spesialt være oppmerksom på at bare 30% med inflammatorisk ryggsmerte utvikler spondyloartritt (referanse: Wang R, 2018), i noen studier enda færre, og at fysisk trening og blant en del andre som er friske viser MR bilder forandringer som kan mistolkes som betennelse (referanse: de Winter J, 2018).

Lignende tilstander, differensialdiagnoser

Behandling

Behandlingsmulighetene er blitt veldig mye bedre de senere år. Før behandlingen starter er det viktig å være informert om sykdommen, hva behandlingsmålet er, og om bivirkninger som kan oppstå. Behandlingsmål er ofte redusere symptomer (smerte og stivhet), opprettholde fysisk funksjon, minimalisere komplikasjoner fra rygg, ledd, øyne, indre organer og den mentale belastningen, men en har ikke behandling som helbreder sykdommene. Behandlingen skal tilpasses den enkelte og ha et klart mål innen et bestemt tidsrom.

Fysioterapi, egentrening og symptomlindrende medikamenter som NSAIDs (for eksempel Voltaren/diklofenak) er basis. NSAID reduserer smerte og bedrer fysisk bevegelighet. Det er omdiskutert om også sykdomsutviklingen (på radiologiske bilder) også reduseres. Noen trenger sykdomsdempende tilleggsbehandling som også kan inkludere biologisk behandling med TNF-hemmere. TNF-hemmere reduserer symptomer og bedrer bevegelighet. Det er også holdepunkter for at også sykdomsutviklingen (på radiologisk bilder) bremses.

Retningslinjer og anbefalinger

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden