Nøkkelord for Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved Myositt 5/5 (8)

Share Button

ICD-10 koder

 Diagnosen er basert på

 • Sykehistorie
  • Muskler
  • Hud
  • Lunger
 • Undersøkelsesfunn (inklusiv CK)
 • Utelukke annen sykdom (differensialdiagnoser)

Sykehistorie / Symptomer

 • Førstegrads slekt (foreldre, søsken eller barn) med muskelsykdom: Utelukke muskeldystrofi?
 • Debut av muskelsymptomer
  • Tidspunkt og hvilke muskelgrupper: proksimalt/distalt, lår, nakke
  • Forutgående ny medikasjon med statiner, anabole steroider, rusmidler eller annet?

*(Stjerne) indikerer data som inngår i klassifikasjonskriterier:

Muskler

 • *Symmetrisk svakhet i proksimale muskelgrupper (klassisk)
 • Atrofier symmetrisk, proksimalt/distalt i muskler
 • Svelgefunksjon:
 • Tegn til redusert hjertemuskel funksjon? (myokarditt)
 • Muskelsmerter (hos 40%)
 • *Forhøyet CK, maksimal CK-verdi (400-30.000?)

Immunmodulerende behandling

 • Prednisolon, MTX, Mykofenolat (CellCept), Imurel, Ciklosporin, Tacrolimus, Rituximab, Cyklofosfamid, Immunglobulin.
 • Statiner

Stimulanter

 • Tobakk (ja, ikke-, tidligere-)
 • Alkohol
 • Andre rusmidler (Kokain med flere)

Undersøkelser / Utredning

 • Klinisk undersøkelse

Muskler

 • Muskelatrofi
  • Proksimalt (lår, overarmer)
  • Distalt (underarmer, legger) ved Inklusjonslegeme myositt
 • Muskelstyrke
  • Reiser seg fra huk uten hjelp?
  • Reiser seg fra stol uten støtte?
  • Håndtrykk
  • Vanskelig å heve armene over hodet?
  • Nakke/hodet er vanskelig å holde oppe?

Hud

Hjertet

Blodprøver

*EMG (elektro-myografi)

 • Myopatiske forandringer hos 90%
  • Økt aktivitet og spontan-fibrillasjoner, unormal myopatisk amplityde, korte polyfasiske motoriske potensialer, bizzare høyfrekvente utladninger
  • Skiller fra motornevron sykdom, perifer polymyopati og myasteni
  • Toksisk, metabolsk myopati gir lignende EMG som myositt

MR (magnet-resonans-tomografi) av lårmuskler

 • Lårmuskler viser inflammasjonstegn med ødem, oftest symmetrisk. Ved fett-suppresjon (T2) sees (flekkvis ødem), mest langs fascier. Ved Inklusjonslegeme-myositt er hele muskelen infiltrert
 • Identifiserer område for biopsi

Røntgen Øsofagus (spiserør) med kontrastmiddel

 • Svelgefunksjonen undersøkes med røntgen øsofagus (dynamisk med svelging av kontrast) eller manometri (Gastromedisinsk avdeling)
 • Viser vanligvis dysmotilitet
  • Oro-pharyngeal svelgemuskulatur er affisert, øvre 1/3 del av øsofagus
  • Risiko for aspirasjonspneumoni

CT (computertomografi)/HRCT (High Resolution Computed Tomography) av lunger

 • Viser forandringer i lungevev med “mattglass” (aktiv inflammasjon) eller fibrose, honeycombing særlig ved Antisyntetase syndromet og eventuelt MDA-5 relatert (amyopatisk) myositt
 • Basale infiltrater er typisk
 • Røntgenundersøkelse av lungene er ofte normal selv om utbredte funn gjøres ved CT undersøkelse

Kapillaroskopi (neglesengen)

*Biopsi (vevsprøve)

 • Målrettet biopsi av muskel der MR viser inflammasjon (oftest musculus quadriceps eller deltoideus).
 • Innleggelse i sengepost med en overnatting etter biopsi på grunn av smerter og blødningsrisiko
 • Avtal med avdeling for patologi hvilket medium biopsien skal lagres på

*Histologi (Resultat av vevsprøve)

 • Muskelfiber-Inflammasjon med blandet degenerasjon, regenerasjon og nekrose
 • Polymyositt
  • Inflammasjonen er mest inne i muskelfibrene: Endomyseal inflammasjon (opphopning av CD8+ T-lymfocytter der noen observeres inne i ikke-døende celler). Ingen vaskulopati eller immunkompleks deponering.
 • Dermatomyositt
  • Perifascikulært infiltrat eller atrofi (kapillær-tap og iskjemisk skade). Redusert kapillar tetthet og ”membrane-attack-complex” immunkompleks-deponering er typisk. Dermatomyositt ligner vaskulitt med inflammatoriske prosesser hovedsakelig rundt perifascikulære blodkar (B-lymfocytter og CD4+ T-celler eller plasmocytoide dendrittiske celler)
 • MHC1 oppregulering hos både PM og DM

Lungefunksjonstester

 • FEV1, FVC, DLCO (% av forventet verdi)

Malignitet utredning ved Dermatomyositt

Diagnostikk ved forhøyet serum kreatinin kinase (CK)

 • Vurder myositt og differensialdiagnoser
 • Hvis CK er under 1000
  • Prøven gjentas uten særlig forutgående fysisk aktivitet
  • Traume, fysisk overbelastning, kramper, infeksjoner, injeksjoner, metabolsk myopati er blant alternative årsaker
 • Ved svært høy CK (over 10.000) vurder: Rabdomyolyse
  • Troponin T (cTnT) er ikke spesifikk for hjertemuskel og stiger ofte ved skjelettmuskelaffeksjon. Troponin I (cTnI) er mer myokard spesifikk.

Differensialdiagnoser til myositt

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden