Kjempecelle-myokarditt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

Sjelden type alvorlig hjertemuskelbetennelse av ukjent årsak.

Forekomst

Samtidig autoimmun sykdom (bindevevssykdommer og andre) forekommer i omtrent 20% av tilfellene

Symptomer

Hjerterytmeforstyrrelser (ventrikulære), hjerteblokk, hjerteinfarkt, hjertesvikt

Diagnose

Ekkokardiografi, EKG, Hjerte-kateter-undersøkelse med vevsprøve fra endokard. Biopsi: Multinukleære kjempeceller.

Behandling

Immundempende behandling kan ha effekt og bedre overlevelsen. Kombinasjon av cyklosporin (Sandimmun) og prednisolon er brukt. Hjertetransplantasjon må vurderes.

Litteratur