Retikulohistiocytose 4.25/5 (4)

Share Button

Multisentrisk retikulohistiocytose. Saba R, Case Rep Rheumatol (2013). Openi

Definisjon

Retikulohistiocytose er en sjelden form for histiocytose. Symptomene varier fra enkelte hudforandringer (begrenset form) til alvorlig sykdom i mange organer (multisentrisk type).

Begrenset retikulo-histiocytose

Bare huden er angrepet

  • Synonymer: ”solitary reticulohistiocytosis” eller ”solitary histicytoma”
  • Kirurgisk behandling er oftest kurerende

Multisentrisk retikulohistiocytose

Synonym: ”lipoid dermatoarthritis”, ”kjempecelle retikulo-histocytiose” som er en aggressiv sykdom. Voksne omkring 50-års alder blir oftest syke. Bare noen få hundre tilfeller er beskrevet.

  • 50% starter med artritt (leddbetennelse), ofte i fingre, knær og skuldre. Ofte destruktiv (mutilerende)
  • Knuter (noduli) foreligger i hud og under huden og kan klumpe seg sammen til større masser, vanligst på overkropp inklusive ansikt
    • Vevsprøve (biopsi). Denne viser retikulohistiocytære granulomer med mono- og multinukleære kjempeceller med PAS positivt cytoplasma. CD68 positive celler.
    • Radiologiske undersøkelser som kan vise leddskader som ved mutilerende (ødeleggende) artritt
    • Sykdomsårsak er ukjent. Noen (ca. 25%) viser seg å ha bakenforliggende kreftsykdom, mens andre kan ha autoimmun sykdom som vaskulitt eller bindevevssykdom

Differensialdiagnoser

Behandling

Immundempende medikamenter som Prednisolon, Metotreksat, Imurel eller TNF-hemmer (biologisk legemiddel)

Prognose

Spontan bedring kan inntreffe, men tilbakefall forekommer

Litteratur

Histiocytose, BINDEVESSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden