Retikulohistiocytose 4.25/5 (4)

Share Button
Multisentrisk retikulohistiocytose. Saba R, Case Rep Rheumatol (2013). Openi

Definisjon

Retikulohistiocytose er en sjelden form for histiocytose (non-Langerhans histiocytose). Symptomene varier fra enkelte hudforandringer (begrenset form) til alvorlig sykdom i mange organer (multisentrisk type). Sykdommen ble beskrevet i 1937 av Weber og Freudenthal i 1937 (referanse: Weber FP, 1937). Tilstanden som oftest angriper kvinner 50-60 årer er svært sjelden, men kan forveksles med leddgikt (revmatoid artritt). Begrenset og multisentrisk (utbredt) form finnes.

Begrenset retikulohistiocytose

Bare huden er angrepet. Synonymer: ”solitary reticulohistiocytosis” eller ”solitary histicytoma”. Kirurgisk behandling er oftest kurerende

Multisentrisk retikulohistiocytose

Synonym: ”lipoid dermatoarthritis”, ”kjempecelle retikulo-histocytiose” som er en aggressiv sykdom. Voksne omkring 50-års alder blir oftest syke. Bare noen få hundre tilfeller er beskrevet.

Sykdomsårsak er ukjent. Noen (ca. 25%) viser seg å ha bakenforliggende kreftsykdom, mens andre kan ha autoimmun sykdom som vaskulitt eller bindevevssykdom.

Symptomer.

  • Leddsmerter i opp til noen år er vanlig før omtrent 50% starter med leddbetennelser (artritt), ofte i fingre, knær og skuldre.
  • Hudforandringer med små knuter i perlesnor formasjon kan ses på fingre. Fett (lipider) under huden (xantomer) ses hos 30 %.

Klinisk påvises tegn til skader i leddene (destruktiv / mutilerende forløp). Knuter (noduli) foreligger i hud og under huden og kan klumpe seg sammen til større masser, vanligst på overkropp inklusive ansikt.

Blodprøver kan være upåfallene. «Revmaprøver» som anti-CCP er normale.

Bildediagnostikk kan vise leddskader som ved ødeleggende artritt

Vevsprøve (biopsi). Denne er viktig for diagnosen og viser retikulohistiocytære granulomer med mono- og multinukleære kjempeceller med PAS positivt cytoplasma. CD68 positive celler.

Lignende sykdommer, differensialdiagnoser

Behandling

Immundempende medikamenter som Prednisolon, Metotreksat, Imurel eller TNF-hemmer (biologisk legemiddel) (referanse; Tariq S, 2016).

Prognose

Spontan bedring kan inntreffe, men tilbakefall forekommer også.

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden