Kuttner sykdom, Küttners spyttkjertelsvulst 4.5/5 (2)

Share Button

Definisjon

Kuttner (Küttners) sykdom / tumor er en godartet svulst (ikke kreft) i spyttkjertler, vanligst begrenset til en eller begge submandibularis kjertler som ligger på begeg sider av underkjevene. Tilstanden kan forekommer begrenset eller sammen med hevelser i de store spyttkjertlene og tårekjertler (Mikulicz syndrom = skleroserende sialo-dakryo-adenitt. Begge disse tilstandene skyldes IgG 4 relatert sykdom (referanse: Furukawa S 2015). Kuttenes tumor undersøkes oftest av Øre-Nese-Hals leger.

Symptomer

Kuttner (Küttners) tumor ligner kjertelhevelse som også ses ved Sjøgrens syndrom, men også infeksjon og kreftsvulst kan ligne (referanse: Baba D, 2021).

Kuttner
Kuttner tumor med godartet hevelse i begge submandibularis kjertler. Openi. Department of Otolaryngology, Head & Neck Surgery, University of Toyama, Japan

Symptomer kan utvikle seg langsomt over uker-måneder. Til å begynne med har noen varierende episoder med høy feber. Fordi spyttproduksjonen påvirkes, kan munntørrhet oppstå.

Undersøkelser

Sykehistorien er vanligvis at en hevelse tilfeldig oppdages uten spesiell foranledning. De fleste er middelaldrende og menn er i flertall.

Klinisk kjennes hard fortykkelse i en eller begge submandibularis-kjertler. Allmenntilstanden er god og en finner vanligvis ikke andre sykdomstegn.

Laboratorieprøver viser ofte normale rutine blod- og urinprøver. En bør måle IgG og IgG subklasser fordi IgG4 sykdommer kjennetegnes ved ofte forhøyet IgG4 i blodet. Noen har utslag i ANA- og SSA antistoff, men uten at Sjøgrens syndrom påvises (ved revmatologisk vurdering).

Bildediagnostikk kan omfatte ultralyd av spyttkjertler. Dersom det er uklare funn, kan MR-undersøkelse være avklarende. Hvis en vil kartlegge utbredelsen av IgG4 relatert sykdom, er PET/CT aktuelt.

Vevsprøve (biopsi) kan sikre diagnosen ved at typiske forandringer som ved IgG4 relatert sykdom påvises, uten tegn til annen årsak. Vennligst se mer på siden om IgG4 sykdom.

Behandling

Dersom symptomene er milde, er ikke behandling nødvendig. Ved større plager, kan en relativt lav dose prednisolon i en begrenset tid være aktuelt, for eksempel 5-10 mg/dag i seks måneder. En forventer gradvis tilbakegang av symptomer og undersøkelsesfunn. Imidlertid vil symptomene komme tilbake etter måneder-år, slik at en ny behandlingsperiode da kan være aktuelt. I spesielle tilfeller benyttes også andre medikamenter, inklusiv biologisk behandling med rituksimab.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden