Tropesykdommer Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Tropesykdommer kan lettere angripe personer som bruker immundempende medikamenter mot revmatiske sykdommer og føre til alvorlige symptomer. Sykdommene blir i økende grad “importert” med reisende fra fjerne strøk (spreke revmatikere). Symptomene kan ligne på inflammatoriske bindevevssykdommer og vaskulitt (differensialdiagnoser).

På lenkene nedenfor er informasjon om noen aktuelle tropesykdommer:

Bilharziose (Schistosomiasis)

 • Tarminfeksjon med parasitt (kroniske abdominale smerter og fordøyelsesplager)
 • Urininfeksjon (hematuri)
 • Kronisk forløp med noe feber og anemi
 • Kan forårsake kroniske rygg- og hodesmerter
  • Diagnostikk ved MR (lokalisert inflammasjon) og Serum Schistoma IF antigen, ELISA Egg titer, Serum Schistoma IF
 • Granulomatøs betennelse
 • Flest tilfeller i Afrika
 • Mer om Bilharzidose (Schistosomiasis) her

Chikungunya

Denguefeber (Breakbone fever)

 • Virus
 • Feber
 • Hode- muskel og leddsmerter
 • Eksem (mesling-lignende)
 • Asia, Sørlige del av Afrika, Mellom- og Sør-Amerika
 • Mer om Denguefeber her

Ebola

 • Virus
 • Feber, sår hals, hode- og muskelsmerter
 • Oppkast, diare
 • Blødninger og multiorgan svikt
 • Vest- og midt-Afrika
 • Mer om Ebola-infeksjon her

Gul Feber

 • Virus
 • Feber, frysninger
 • Kvalme
 • Muskelsmerter, særlig i ryggen
 • Leversvikt (gulsot)
 • Afrika og Sør-Amerika
 • Mer om Gul feber her

Leishmaniasis (Kal-azar)

 • Parasitt
 • Hud (kroniske sår): Uker- måneder etter smitte
 • Sår i munn og nese
 • Feber, Lever, Milt, Anemi: Måneder- år etter smitte
 • Økt sykdomsrisk blant immunsupprimerte personer
 • Forekommer i Tropiske strøk (Afrika, Asia, Sør-Amerika), Middelhavsområdet
 • Mer om Leishmaniasis her

Malaria

 • Parasitt
 • Feber
 • Hodesmerter
 • Utmattelse
 • Oppkast
 • Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika
 • Mer om Malaria her

Strongyloides stercoralis (Tråd-orm)

 • Parasitt i tropiske strøk
 • Huden (kløende eksem)
 • Lungene (hoste og ubehag)
 • Tarmen (treg eller ingen avføring pga forstoppelse/obstipasjon)
 • På verdensbasis er minst 100 millioner mennesker infisert. Blant immunsvekkede personer kan infeksjonen bli alvorlig
 • Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Austarlia

Zika virus- infeksjon

 • Overføres til mennesker oftest via myggstikk
 • Smitte via seksuell kontakt og via blodoverføring er mulig
 • Afrika, Asia og Latin-Amerika (stort utbrudd i Brasil)

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden