DISH, Diffus idiopatisk skjeletthyperostose 4.08/5 (12)

Share Button
DISH

Diffus idiopatisk skjeletthyperostose (DISH) (a). Brudd i virvel (b). Diederichs G, E, Osteoporotic Fractures in Men Research Gro – Osteoporos Int (2010). Openi

Definisjon

Diffus idiopatisk skjeletthyperostose (DISH, Forestiers sykdom) medfører kronisk stivhet i ryggen, særlig i brystvirvelsøylen (thorakal-columna) hos personer fra 50-60 års alder. Ved røntgen- eller CT undersøkelser påvises brodannende forkalkninger mellom flere virvler og over mellomvirvelskivene. Korsrygg (lumbal-columna) og nakke (cervikal-columna) kan også angripes i tillegg til senefestene for Akillessener, kneskåler, hofter, albuer og skuldre. Imidlertid har ikke alle smerter eller andre symptomer.

Sykdomsårsak

En har undersøkt, men ikke funnet at hardt fysisk arbeid, inntak av mye kalk, andre kostholdsfaktorer eller arvelige forhold er avgjørende for sykdomsutviklingen.

 • Årsaken til sykdommen er således ukjent

Forekomst

DISH påvises med økende alder og er sjelden før 40 års alder.

Symptomer på Diffus idiopatisk skjeletthyperostose (DISH)

DISH merkes først som stivhet og smerter i ryggen, mest om morgenen

 • Symptomer fra brystvirvelsøylen lokaliseres mellom skulderblad og nedover mot korsryggen
 • Forekomsten av smerter er varierende
  • Forandringene i ryggen kan påvises tilfeldig, uten at spesielle symptomer foreligger
 • Noen merker tranghetsfølelse i halsen og svelgeproblemer fordi store forkalkninger i nakkevirvelsøylen kan trykke mot spiserøret

Diagnosen

Diagnosen stilles ved hjelp av røntgenbilder eller CT-undersøkelser i tillegg til klinisk vurdering som viser redusert bevegelighet i ryggen.

 • Mest typisk på røntgenbildene er forbening mellom fire eller flere påfølgende virvler i brystvirvelsøylen, nakke eller korsrygg
 • Oftest er bindevevet foran virvlene og mellomvirvelskivene (fremre ligament) forkalket, mens mellomvirvelskivene vanligvis er normale ellers
 • Forkalkninger bak virvler (bakre ligament) forekommer også
 • Det påvises ikke betennelse i iliosakralledd slik som ved Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og indre organer skades ikke.
 • Bildediagnostikk kan vise forkalkninger også i senefestene for Akillessener, kneskåler, hofter, albuer og skuldre.

Klassifikasjon kriterier (Utsinger-kriteriene, Referanse: Utsinger PD, 1985)

 1. Sammenhengende forkalkninger langs fremre del av virvler og mellomvirvelskiver, fortrinnsvis i brystvirvelsøylen. Forkalkningene begynner som smale bånd, men utvikler seg vanligvis til brede, ujevne fortykkelser.
 2. Sammenhengende forkalkning langs fremre del av minst to påfølgende virvler
 3. Sidelike (symmetriske) forkalkninger/forbeninger i senefester bak hælen (Akillessener), ved kneskåler eller albuer.

Utelukkelse: Unormalt lave mellomvirvelskiver, Forkalkninger utgående fra ledd (apofyse-ledd) som medfører stivhet

Tolkning av kriteriene: Punkt 1: Sikker DISH. Punkt 2 + 3: mulig DISH

Behandling

Behandlingen er rettet mot eventuelle symptomer. Som ved lumbago består tiltakene av tilpasset fysisk aktivitet og øvelser.

Prognose

Prognosen er generelt god, men økende stivhet over tid medfører redusert fysisk funksjon.

 • De som er sterkest angrepne er utsatt for brudd i ryggen ved skader

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden