DISH, Diffus idiopatisk skjeletthyperostose 4.06/5 (18)

Share Button
DISH
Diffus idiopatisk skjeletthyperostose (DISH) (a). Brudd i virvel (b). Diederichs G, E, Osteoporotic Fractures in Men Research Gro – Osteoporos Int (2010). Openi

Definisjon

Diffus idiopatisk skjeletthyperostose (DISH, Forestiers sykdom) medfører kronisk stivhet i ryggen, særlig i brystvirvelsøylen (thorakal-columna) hos personer fra 50-60 års alder. Ved røntgen- eller CT undersøkelser påvises brodannende forkalkninger mellom flere virvler og over mellomvirvelskivene.

Korsrygg (lumbal-columna) og nakke (cervikal-columna) kan også angripes i tillegg til senefestene for Akillessener, kneskåler, hofter, albuer og skuldre. Imidlertid har ikke alle smerter eller andre symptomer. DISH skilles fra Bekhterevs sykdom, spondylose, andre ryggsykdommer og isjas.

Sykdomsårsak

En har undersøkt, men ikke funnet at hardt fysisk arbeid, inntak av mye kalk, andre kostholdsfaktorer eller arvelige forhold er avgjørende for sykdomsutviklingen. Årsaken til sykdommen er således ukjent (referanse: Mader R, 2013).

Forekomst

DISH påvises med økende alder og er sjelden før 40 års alder. Ved 70 års alder forekommer DISH imidlertid hos hele 5-10%, oftest blant menn (referanse Kiss C, O’Neil TW 2002)

Symptomer

DISH merkes først som stivhet og smerter i ryggen, mest om morgenen. Symptomer fra brystvirvelsøylen lokaliseres mellom skulderblad og nedover mot korsryggen. Forekomsten av smerter er varierende. Noen plages lite, slik at forandringene i ryggen påvises tilfeldig. Andre merker tranghetsfølelse i halsen og svelgeproblemer fordi store forkalkninger i nakkevirvelsøylen kan trykke mot spiserøret (referanse: Verlaan J-J, 2013).

Diagnosen

Sykehistorien etterspør aktuelle symptomer og utelukker tegn til betennelse og “røde flagg” ved ryggsmerte. Klinisk undersøkes ryggen også med tanke på lignende tilstander. Vanlige blod-parametere er av liten nytte diagnostisk. Diagnosen hviler på røntgenologiske funn. Ingen sammenheng med HLA-B27.

Diagnosen stilles ved hjelp av røntgenbilder eller CT-undersøkelser i tillegg til klinisk vurdering som viser redusert bevegelighet i ryggen.

Mest typisk på røntgenbildene er forbening mellom fire eller flere påfølgende virvler i brystvirvelsøylen, nakke eller korsrygg.

Oftest er bindevevet foran virvlene og mellomvirvelskivene (fremre ligament) forkalket, mens mellomvirvelskivene vanligvis er normale ellers. Forkalkninger bak virvler (bakre ligament) forekommer også. Det påvises ikke betennelse i iliosakralledd slik som ved Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og indre organer skades ikke.

Bildediagnostikk kan vise forkalkninger også i senefestene for Akillessener, kneskåler, hofter, albuer og skuldre.

Klassifikasjon kriterier (Utsinger-kriteriene, Referanse: Utsinger PD, 1985)

  1. Sammenhengende forkalkninger langs fremre del av virvler og mellomvirvelskiver, fortrinnsvis i brystvirvelsøylen. Forkalkningene begynner som smale bånd, men utvikler seg vanligvis til brede, ujevne fortykkelser.
  2. Sammenhengende forkalkning langs fremre del av minst to påfølgende virvler
  3. Sidelike (symmetriske) forkalkninger/forbeninger i senefester bak hælen (Akillessener), ved kneskåler eller albuer.

Utelukkelse: Unormalt lave mellomvirvelskiver, Forkalkninger utgående fra ledd (apofyse-ledd) som medfører stivhet

Tolkning av kriteriene: Punkt 1: Sikker DISH. Punkt 2 + 3: mulig DISH

Behandling

Behandlingen er rettet mot eventuelle symptomer. Som ved lumbago består tiltakene av tilpasset fysisk aktivitet og øvelser. Lette smertestillende legemidler som paracetamol eller NSAIDs kan virke lindrende. Ved overvekt, dårlig regulert diabetes eller metabolsk syndrom, rettes tiltak også mot disse. Kirurgi kan være aktuelt ved alvorlige nakkemanifestasjoner eller ustabile brudd i ryggen. 

Prognose

Prognosen er generelt god, men økende stivhet over tid medfører redusert fysisk funksjon. De som er sterkest angrepne er utsatt for brudd i ryggen ved skader.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden