Infeksjoner: Opportunistiske & Tropesykdommer 3.75/5 (4)

Share Button

Oversikt

Personer med kronisk revmatisk sykdom kan være mer utsatt for infeksjoner enn andre. Det gjelder også de “opportunistiske infeksjonene” som vanligvis ikke oppstår uten at immunsystemet er svekket på grunn av immunsuppresive medikamenter eller annen sykdom. For påvisning av slike infeksjoner er oppmerksomhet nødvendig. Økt mottakelighet for tropesykdommer kan også forekomme.

Årsakene

Økt mottakelighet for infeksjon ved revmatisk sykdom kan være;

Primær immunsvikt

  • Blant barn og unge med påfallende hyppige infeksjoner uten annen kjent årsak kan en mistanke primær immunsvikt
Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden