Septisk artritt (infeksiøs leddbetennelse)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

Leddbetennelse (artritt) som er forårsaket av bakterier eller andre mikroorganismer. Infeksjon i ryggvirvler betegnes pyogen vertebral osteomyelitt.

Sykdomsårsak

Det vanligste er at bakterier sprer seg via blodet fra en annen infeksjon og vandrer fra blodet inn i ett (sjeldnere flere) ledd. Risikofaktorer er alder over 65 år, diabetes mellitus (sukkersyke), annen revmatisk sykdom (ved leddgikt, RA er risikoen 4-15 doblet), leversykdom og kirurgiske inngrep. Vanligste årsak er bakterien stafylokokkus aureus i Europa. Også Streptokokker, gonore og borrelia er aktuelle.

Symptomer

Knær og hofteledd angripes vanligst. Smerter, økt varme over leddet og hevelse forutgår skder på brusk og bensubstans

Diagnose

Leddvæske og blodprøver til påvisning av bakterier er essensielt og bør tilstrebes før antibiotika gis. Ofte må det angrepne leddet skylles og dreneres gjentatte ganger. Dette gjøres vanligvis i avdeling for ortopedi.

Litteratur

Mer om Artritt her (Bindevevssykdommer.no)

Palm