Septisk artritt (infeksiøs leddbetennelse) 4.33/5 (3)

Share Button

Septisk artritt i kne, forårsaket av tuberkulose : Lynn MM, 2012. Rheumatology Department, Queen Elisabeth Hospital, London, UK. CC BY 2.0

Definisjon

Septisk artritt er leddbetennelse (artritt) som er forårsaket av bakterier eller andre mikroorganismer. Infeksjon i ryggvirvler betegnes pyogen vertebral osteomyelitt.

Sykdomsårsak

 • Det vanligste ved septisk artritt er at bakterier sprer seg via blodet fra en annen infeksjon og vandrer fra blodet inn i ett (sjeldnere flere) ledd. Sjeldnere trenger bakterier inn fra hud, sår eller stikk.
 • Risikofaktorer
  • Alder over 65 år
  • Diabetes mellitus (sukkersyke)
  • Annen revmatisk sykdom (ved leddgikt, RA er risikoen 4-15 doblet)
  • Infeksjon i huden
  • Intravenøst stoffmissbruk
  • Venekateter
  • Leversykdom
  • Kirurgiske inngrep
 • Vanligste årsak er bakterien stafylokokkus aureus (S. aureus) i Europa. Sjeldnere:

Symptomer

 • Knær angripes vanligst (mer enn 50% av tilfellene).
 • Hofter, ankler, håndledd angripes sjeldnere.
 • Smerter, økt varme over leddet og hevelse oppstår vanligvis i løpet av få timer og forutgår skader på brusk og bensubstans

Diagnose

Omtrent 50% har oppvekst av bakterier i blodet. Leddvæske og blodprøver til påvisning av bakterier er essensielt og bør tilstrebes før antibiotika gis.

Behandling

 • Antibiotika, intravenøst
 • Ofte må det angrepne leddet skylles og dreneres gjentatte ganger. Dette gjøres vanligvis i avdeling for ortopedi.

Feilaktig diagnose, Lignende tilstander, Differensialdiagnoser

Litteratur

Mer om Artritt her (Bindevevssykdommer.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden