Septisk artritt (infeksiøs leddbetennelse) 3.5/5 (6)

Share Button

Septisk artritt i kne, forårsaket av Tuberkulose : Lynn MM, 2012. Rheumatology Department, Queen Elisabeth Hospital, London, UK. CC BY 2.0

Definisjon

Septisk artritt er leddbetennelse (artritt) som er forårsaket av bakterier eller andre mikroorganismer. Infeksjon i ryggvirvler betegnes pyogen vertebral osteomyelitt.

Sykdomsårsak

Det vanligste ved septisk artritt er at bakterier sprer seg via blodet fra en annen infeksjon og vandrer fra blodet inn i ett (sjeldnere flere) ledd. Den Sjeldnere trenger bakterier inn fra hud, sår eller stikk.

 • Risikofaktorer
  • Alder over 65 år
  • Diabetes mellitus (sukkersyke)
  • Annen revmatisk sykdom (ved leddgikt, RA er risikoen 4-15 doblet)
  • Infeksjon i huden
  • Intravenøst stoffmisbruk
  • Venekateter
  • Leversykdom
  • Kirurgiske inngrep
 • Vanligste årsak er bakterien stafylokokkus aureus (S. aureus) i Europa. Stafylokokker har en egen evne til å infisere ledd. De kan danne en biofilm i det infiserte leddet, noe som gjør det vanskelig å kvitte seg med infeksjonen
 •  Sjeldnere bakterier

Forekomst

Antallet som har septisk artritt (prevalens) er beregnet til 4-10/100.000 i Vest-Europa (referanse: Mathews CJ, 2010)

Symptomer

Knær angripes vanligst (mer enn 50% av tilfellene).

 • Hofter, ankler, håndledd angripes sjeldnere
 • Smerter, økt varme over leddet og hevelse oppstår vanligvis i løpet av få timer og forutgår skader på brusk og bensubstans

Diagnose

Omtrent 50% har oppvekst av bakterier i blodet. Leddvæske og blodprøver til påvisning av bakterier er essensielt og bør tilstrebes før antibiotika gis.

Behandling

Antibiotika, intravenøst

 • Ofte må det angrepne leddet skylles og dreneres gjentatte ganger. Dette gjøres vanligvis i avdeling for ortopedi.

Feilaktig diagnose, Lignende tilstander, Differensialdiagnoser

Retningslinjer / anbefalinger

EULAR 2016 (Combe B, Management early arthritis)

ACR 2017 (Ringhold S, 2017; JIA og tbc)

Internasjonalt 2014 (Inanone F, 2014)

Norsk Revmatologisk Forening

Litteratur

Mer om Artritt her (Bindevevssykdommer.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden