Septisk artritt (infeksiøs leddbetennelse) 4/5 (2)

Share Button

Septrisk artritt i kne, forårsaket av tuberkulose : Rheumatology Department, Queen Elisabeth Hospital, London, UK

Definisjon

Leddbetennelse (artritt) som er forårsaket av bakterier eller andre mikroorganismer. Infeksjon i ryggvirvler betegnes pyogen vertebral osteomyelitt.

Sykdomsårsak

 • Det vanligste er at bakterier sprer seg via blodet fra en annen infeksjon og vandrer fra blodet inn i ett (sjeldnere flere) ledd
 • Risikofaktorer
  • Alder over 65 år
  • Diabetes mellitus (sukkersyke)
  • Aannen revmatisk sykdom (ved leddgikt, RA er risikoen 4-15 doblet)
  • Leversykdom
  • Kirurgiske inngrep
 • Vanligste årsak er bakterien stafylokokkus aureus i Europa

Symptomer

Knær og hofteledd angripes vanligst. Smerter, økt varme over leddet og hevelse forutgår skder på brusk og bensubstans

Diagnose

Leddvæske og blodprøver til påvisning av bakterier er essensielt og bør tilstrebes før antibiotika gis. Ofte må det angrepne leddet skylles og dreneres gjentatte ganger. Dette gjøres vanligvis i avdeling for ortopedi.

Feilaktig diagnose, Ligenende tilstander, Differensialdiagnoser

Litteratur

Mer om Artritt her (Bindevevssykdommer.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden