Metotreksat Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Metotreksat er et sykdomsdempende medikament som brukes mot flere typer autoimmune sykdommer.

Dosering

 • Doseres EN dag i UKEN
 • Kombineres med Folsyre 1mg/dag
 • Tabletter eller injeksjon
 • Hos voksne er dosen vanligvis mellom 10mg en dag i uken og 25mg en dag i uken

Revmatiske sykdommer som behandles med Metotreksat

Bivrikninger sm kan oppstå

 • Kvalme og nedsatt matlyst er vanlig, oftest dagen etter behandlingen
 • Metotreksat kan gi bivirkninger fra leveren (sjekk leverenzymer (ASAT, ALAT) i blodprøve regelmessig)
  • Generelt kan 3 alkoholenheter i uken tolereres (men ikke hos alle)
 • Metotreksat skilles ut av kroppen via nyrene (80-90%)
  • OBS! redusert dosering eller avslutt behandlingen hvis nyresvikt blir påvist
 • Behandling avsluttes før graviditet
 • Beskyttelse mot sterk sol anbefales fordi medikamentet kan bidra til økt risiko for hudkreft
 • Kontroll og oppfølging av spesialist i samarbeid med allmennlege anbefales

Pasientinformasjon 

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden