Metotreksat 4.8/5 (5)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Metotreksat er et sykdomsdempende medikament som brukes mot flere typer autoimmune sykdommer.

Vanligvis begynnes med metotreksat som i doser opp til 25mg/uke. Ved behov for mer enn 15-20mg/uke er sprøyter ofte bedre enn tabletter fordi effekten er bedre. Metotreksat har vært brukt mot RA i 50 år, men er fortsatt en hjørnesten i behandlingen av flere grunner.

 1. 25-40% har god effekt av metotreksat alene og kombinert med prednisolon oppnår nesten 50% lav sykdomsaktivitet eller remisjon ved tidlig RA.
 2. Sammen med biologiske legemidler øker metotreksat behandlings-effekten.
 3. Metotreksat reduser utvikling av nøytraliserende antistoffer ved bruk av biologiske legemidler

Bivirkninger som kvalme, hårtap, stomatitt og hepato-toksisitet kan forebygges med profylaktisk folsyre 1mg/dag eller 10mg/uke. Omtrent 5% må likevel avslutte metotreksat på grunn av bivirkninger (Alethaha D, Smolen JS, JAMA 2018).

Blant kontra-indikasjoner er leversykdom, alvorlig nyresvikt (eGFR <30) og svangerskap eller planlagt svangerskap. Ved lavgradig nyresvikt (lett økt kreatinin eller litt lav eGRF må en være klar over at metotreksat kan akkumuleres og medføre toksisitet. Tilsvarende ved bruk av trimetoprim, trimetoprim-sulfa / Bactrim (mot infeksjon).

Dosering

 • Doseres EN dag i UKEN
 • Kombineres med Folsyre 1mg/dag
 • Tabletter eller injeksjon
 • Hos voksne er dosen vanligvis mellom 10mg en dag i uken og 25mg en dag i uken

Revmatiske sykdommer som behandles med Metotreksat

Bivirkninger som kan oppstå

 • Kvalme og nedsatt matlyst er vanlig, oftest dagen etter behandlingen
 • Metotreksat kan gi bivirkninger fra leveren (sjekk leverenzymer (ASAT, ALAT) i blodprøve regelmessig)
  • Generelt kan 3 alkoholenheter i uken tolereres (men ikke hos alle)
 • Metotreksat skilles ut av kroppen via nyrene (80-90%)
  • OBS! redusert dosering eller avslutt behandlingen hvis nyresvikt blir påvist
 • Behandling avsluttes før graviditet
 • Beskyttelse mot sterk sol anbefales fordi medikamentet kan bidra til økt risiko for hudkreft
 • Kontroll og oppfølging av spesialist i samarbeid med allmennlege anbefales

Anbefalinger

Norsk Revmatologisk Forening

Pasientinformasjon 

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden