Dercums sykdom, Adipositas dolorosa 4.5/5 (2)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Lipom

Illustrasjon: Sikander Iqbal - Own work, https://commons.wikimedia.org

Adiopsitas dolorosa (Dercums sykdom, Anders sykdom)

Definisjon

Kroniske smerter og fett-kuler under huden. Typisk er ømhet og smerte spesielt lokalisert i fettvev. Det er omdiskutert om tilstanden er en egen sykdom eller en kombinasjon av kronisk smerte ved for eksempel fibromyalgi og overvekt med fett-kuler (lipomer). Det foreligger (pr 2017) ingen systematiske studier av tilstanden, bare beskrivelser av enkelttilfeller.

Sykdomsårsak

 • Bakenforliggende utløsende årsak er ukjent
 • Fettkuler/lipomer kan trykke på nerver og utløse smerte hos disponerte personer

Symptomer

 • Kombinasjon av
  • Adipositas (økt fettvev og overvekt)
  • Kronisk smerte i fettvev, særlig relatert til lipomer
 • En rekke andre symptomer er beskrevet

Diagnose

 • Smerte lokalisert i eller omkring lipomer
 • Ikke uslag i blodprøver
 • Ikke spesielle funn ved eventuell vevsprøve (biopsi)

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander, diferensialdiagnoser)

Behandling

 • Ingen helt spesiell terapi
 • Smertestillende medikamenter
  • Unngå lang tid bruk av vanedannende legemidler ved kronisk sykdom (virkningen avtar over tid og bivirkninger kan overgå effekten)
 • Høye doser kortison (Prednisolon) kan lindre, men over lengre tid overstiger bivirkninger nytten
 • Kirurgisk fjerning av lipomer kan lindre forbigående
 • Tiltak for å mestre kronisk smerte er viktig
  • Regelmessig fysisk aktivitet
  • Avspenning dersom anspenthet foreligger
 • Vektreduksjon ved overvekt

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden