Dercums sykdom, Adipositas dolorosa 3.5/5 (14)

Share Button

Smertefulle fettkuler kjennetegner Dercums sykdom / Adipositas dolorose. Lipom Sikander Iqbal – Own work, Https://commons.wikimedia.org. CC BY 3.0

Dercums sykdom / Adiopsitas dolorosa / Anders sykdom

Definisjon

Kroniske smerter og fett-kuler under huden. Typisk er ømhet og smerte spesielt lokalisert i fettvev. Det er omdiskutert om tilstanden er en egen sykdom eller en kombinasjon av kronisk smerte ved for eksempel fibromyalgi og overvekt med fett-kuler (lipomer). Det foreligger (pr 2017) ingen systematiske studier av tilstanden, bare beskrivelser av enkelttilfeller.

 • Noen klassifiserer tilstanden blant sjeldne adipositas sykdommer (Rare adipose disorders (RADs)) som inkluderer multippel symmetrisk lipomatosise (MSL), lipødem and Dercum’s sykdom.

Sykdomsårsak

Bakenforliggende utløsende årsak er ukjent

Symptomer

Kombinasjon av

 • Adipositas (økt fettvev og overvekt)
 • Kronisk smerte i fettvev, særlig relatert til lipomer

En rekke andre symptomer er beskrevet

Diagnose

Smerte lokalisert i eller omkring lipomer

 • Ikke utslag i blodprøver
 • Ikke spesielle funn ved eventuell vevsprøve (biopsi)

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandling

Ingen helt spesiell terapi

 • Smertestillende medikamenter
  • Unngå lang tid bruk av vanedannende legemidler ved kronisk sykdom (virkningen avtar over tid og bivirkninger kan overgå effekten)
 • Høye doser kortison (Prednisolon) kan lindre, men over lengre tid overstiger bivirkninger nytten
 • Kirurgisk fjerning av lipomer kan lindre forbigående
 • Tiltak for å mestre kronisk smerte er viktig
  • Regelmessig fysisk aktivitet
  • Avspenning dersom anspenthet foreligger
 • Vektreduksjon ved overvekt

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden