Dercums sykdom, Adipositas dolorosa 3.5/5 (4)

Share Button

Smertefulle fettkuler kjennetegner Dercums sykdom / Adipositas dolorose. Lipom Sikander Iqbal – Own work, Https://commons.wikimedia.org. CC BY 3.0

Dercums sykdom / Adiopsitas dolorosa / Anders sykdom

Definisjon

Kroniske smerter og fett-kuler under huden. Typisk er ømhet og smerte spesielt lokalisert i fettvev. Det er omdiskutert om tilstanden er en egen sykdom eller en kombinasjon av kronisk smerte ved for eksempel fibromyalgi og overvekt med fett-kuler (lipomer). Det foreligger (pr 2017) ingen systematiske studier av tilstanden, bare beskrivelser av enkelttilfeller. Noen klassifiserer tilstanden blant sjeldne adiopositas sykdommer (Rare adipose disorders (RADs)) som inkluderer multipel symmetrisk lipomatosise (MSL), lipødem and Dercum’s sykdom.

Sykdomsårsak

 • Bakenforliggende utløsende årsak er ukjent
 • Fettkuler/lipomer kan trykke på nerver og utløse smerte hos disponerte personer

Symptomer

 • Kombinasjon av
  • Adipositas (økt fettvev og overvekt)
  • Kronisk smerte i fettvev, særlig relatert til lipomer
 • En rekke andre symptomer er beskrevet

Diagnose

 • Smerte lokalisert i eller omkring lipomer
 • Ikke uslag i blodprøver
 • Ikke spesielle funn ved eventuell vevsprøve (biopsi)

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander, diferensialdiagnoser)

Behandling

 • Ingen helt spesiell terapi
 • Smertestillende medikamenter
  • Unngå lang tid bruk av vanedannende legemidler ved kronisk sykdom (virkningen avtar over tid og bivirkninger kan overgå effekten)
 • Høye doser kortison (Prednisolon) kan lindre, men over lengre tid overstiger bivirkninger nytten
 • Kirurgisk fjerning av lipomer kan lindre forbigående
 • Tiltak for å mestre kronisk smerte er viktig
  • Regelmessig fysisk aktivitet
  • Avspenning dersom anspenthet foreligger
 • Vektreduksjon ved overvekt

Litteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden