Stills Sykdom i voksen alder, Adult Stills 4.4/5 (10)

Share Button

Flyktig utslett ved Adult Stills sykdom. Gopalarathinam R, Case Rep Rheumatol, 2014.

Stills sykdom i voksen alder (adult Stills sykdom) (ICD-10: M06.1)

Juvenil Stills sykdom hos barn (systemisk JIA) er beskrevet her

Definisjon

Sykdom preget av høy feber og periodevis eksem og leddhevelser (artritt) som oftest angriper barn og unge voksne i 15-25 års alder. Tilfeller i aldersgruppen mellom 36-46 år er også rapportert (Owlia MB, 2009). Ukjent årsak. Sykdommen har felles trekk med systemisk form av barneleddgikt (juvenil artritt, systemisk type, Stills sykdom).

Symptomer

 • Høy feber og leddbetennelser (artritt) uten infeksjon
  • Feberen i langvarige cykler på 8 uker-8 mnd. Feber på mer enn 39 grader C, men også normale verdier hver dag (“spiking fever”)
 • Leddsmerter og leddhevelser (artritt), er også vanlig
  • Artritt forekommer hos 90-100%, men ikke nødvendigvis ved sykdomsdebut
  • Sykdommen kan angripe få eller mange ledd, ofte på begge sider av kroppen. Stivhet i angrepne ledd om morgenen
   • Håndledd, knær, albuer
 • Et lyse-rødt (“laksefarget”) eksem som kommer og går i løpet av minutter – timer, oftest sammen med febertoppene er karakteristisk, men det kan være vanskelig å registrere
  • Utslettet forekommer hos 82-100% av tilfellene, mest på kroppen, sjelden i ansikt, fotsåler eller håndflater. Sjelden kløe
 • Sårt svelg
 • Hovne lymfeknuter (ofte på halsen)
 • Forløpet kan deles inn i tre typer som forekommer omtrent like vanlig:
  • Monofasisk sykdomsforløp

   • Varighet over uker til måneder, men uten tilbakefall. Feber, utslett, og hissig betennelse i hjerte- og lungehinner (perikarditt, pleuritt) kjennetegner denne gruppen
  • Intermitterende sykdomsforløp

   • Ett eller flere oppbluss med eller uten leddbetennelser. Symptomfrie perioder over uker til to år forekommer i denne gruppen. Tilbakefallene er ofte mildere enn ved debut
  • Kronisk forløp med vedvarende sykdomsaktivitet

   • Betennelsene i ledd kan være som ved leddgikt (revmatoid artritt) hos voksne og gi varige leddskader.

Diagnosen

Typiske symptomer og funn ved medisinske undersøkelser i fravær av andre årsaker (se differensialdiagnoser nedenfor). Klassifikasjonskriterier kan brukes, men er ikke et krav for diagnosen

Klassifikasjonskriterier (Yamaguchi)

Komplikasjoner

Blodprøver

 • Blodprøver viser tegn til betennelse
  • Høy CRP
  • Høy blodsenkning (SR)
  • Svært høy ferritin
  • Økt antall hvite blodlegemer
  • Økt antall blodplater (trombocytter)
  • Leveraffeksjon med utslag i leverprøver (ALAT, ASAT)

Feilaktig diagnose? (Lignende sykdommer/ differensialdiagnoser) er bekrevet her

Behandling

 • NSAIDs som Diclofenac, Ibux og lignende har vanligvis ikke god nok virkning (Referanse: Gerfaud-Valentin M, 2014)
 • Kortison (prednisolon) virker, men høy dose må brukes og bivirkningene blir da betydelige
 • De senere år brukes biologisk medikasjon i form av Kineret (anakinra) som har rask og varig effekt så lenge sprøytene blir satt daglig (Referanse: Nordstöm D, 2012, Cavalli G, 2015)
 • Enkelte har virkning av supplement med Methotrexate, mens Enbrel har vist mindre virkning (Referanse: Cavalli G, 2015)
 • Det norske Helsedirektoratet har anbefalt at biolgisk behandling (Kineret, RoActemra) utenfor godkjent indikasjon (Stills sykdom) startes i samarbeid med et universitets-sykehus

I Norge er Revmatologisk seksjon, OUS Rikshospitalet blant de avdelinger som har størst erfaring med tilstanden.

Medisinsk Prognose

Den kraftige betennelsesreaksjonen med feber kan uten behandling gi alvorlige symptomer. Under behandling responderer de aller fleste bra og kan leve tilnærmet normalt. Etter noen års forløp faller sykdommen oftest til ro og behandlingen kan avsluttes.

Litteratur

Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden