Frozen shoulder 4.24/5 (17)

Share Button

Definisjon

Frozen shoulder (frossen skulder, adhesiv kapsulitt) er en smertefull, men ikke farlig revmatisk betennelse i skulderen. Betennelsen fører til økt bindevev (fibrose) og stivhet rundt skulderleddet

Forekomst

Omtrent 3-5% av befolkningen angripes. Kvinner utgjør 70% av tilfellene og aldersgruppen 40-60 år er mest utsatt. Ved diabetes mellitus (både type I og type II) får opptil 20% frozen shoulder. Hvis en har hatt frozen shoulder på en side, øker muligheten for tilsvarende på den andre siden (Kingston K, 2018).

Sykdomsårsak

Sykdommen begynner ofte som senebetennelse etter en overbelastning eller av ukjent årsak. Risikofaktorer er andre sykdommer. Diabetes mellitus (både type I og type II) er disponerende. Andre disposisjoner er systemisk bindevevssykdom, stoffskiftesykdom, Dupuytrens kontraktur (i håndflaten), slag og skader. Hvis en har hatt frozen shoulder på en side, øker muligheten for tilsvarende på den andre siden

Symptomer

Sykdomsforløpet kan deles i tre stadier

  1. Smerter. Frozen shoulder begynner med sterke skuldersmerter både dag og natt. Dette første stadium varer fra noen uker til måneder.
  2. «Frozen» fase. Revmatisk betennelse i sener og annet bindevev som omgir leddet (leddkapselen) medfører fortykkelse (fibrose) og redusert bevegelighet, slik at skulderleddet gradvis stivner helt eller delvis. I dette stadiet stivner leddet og det blir umulig å løfte armen eller føre hånden bak på ryggen (nedsatt elevasjon og rotasjon)
  3. «Opptining». Bevegeligheten blir gradvis bedre i stadium tre. Full bevegelighet ses ofte etter totalt 1-2 år fra sykdomsdebut.

Undersøkelser

Sykehistorien med typiske symptomer (se ovenfor) gir mistanke om frozen shoulder.

Ved undersøkelse påvises (ved test av passiv bevegelse i leddet) at selve skulderleddet er blitt mer eller mindre stivt (nedsatt abduksjon og rotasjon) selv når alle muskler er avslappet.

Laboratorieprøver forventes å være normale. For å vurdere ev. bakenforliggende sykdom er fastende blodsukker og stoffskifte-prøver (TSH, fritt-T4) aktuelt. CRP og blodsenkning (SR) forventes å være normale, tilsvarende for revmafaktorer og anti-CCP.

Bildediagnostikk. MR undersøkelse eller vurdering med ultralyd kan bekrefte diagnosen . En påviser fortykket leddkapsel og trange forhold i skulderleddet. Ved ultralydundersøkelse kan en iblant observere redusert bevegelighet av supraspinatus-senen i leddet.

Diagnosen stilles vanligvis ut i fra sykehistorie og kliniske undersøkelse.

Lignende tilstander, differensialdiagnoser

Skiveutglidning i nakken (cervical skiveprolaps), bruddskade, kalk-tendinitt, kreft, rotator cuff impingement, polymyalgia revmatika, skulder impingement syndrom (referanse: St Angelo JM, 2021)-

Behandling

Mot smerter brukes tabletter som paracetamol (Paracet, Pinex) eller NSAIDs (ibuprofen, naproksen, diklofenac med flere). I et tidlig stadium (stadium en) kan også injeksjon med kortison være nyttig.

Mot stivhet anbefales i blant forsiktige bevegelser for eksempel å la armen pendle fritt. Fysioterapeut blir ofte kontaktet for å tilpasse denne behandlingen. Operasjon (artroskopisk kapselløsning) eller forsøk på å løsne stivheten med makt er sjelden fordelaktig.

Prognose

Frozen shoulder angriper ikke andre deler av kroppen, og på lengre sikt er prognosen god, selv om enkelte vil ha vedvarende redusert bevegelighet. Etter to – tre år vil omtrent 90% ha fått tilbake nesten normal bevegelighet og er uten særlige smerter.

Litteratur


Denne siden har hatt 8 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden