Frozen shoulder 5/5 (1)

Share Button
Adhesiv kapsulitt, frozen shoulder

Frozen shoulder. illustrasjon: CDC [Public domain], via Wikimedia Commons

Definisjon

Frozen shoulder (frossen skulder, adhesiv kapsulitt) er en smertefull revmatisk betennelse i bindevevet omkring skulderleddet. Betennelsen medfører økt bindevev (fibrose) rundt skulderleddet. Omtrent 3-5% av befolkningen angripes. Kvinner utgjør 70% av tilfellene og aldersgruppen 40-60 år er mest utsatt. Mange opplever at også den andre skulderen angripes.

Sykdomsårsak

Frozen shoulder stater ofte som en senebetennelse etter en overbelastning eller av ukjent årsak. Risikofaktorer er andre sykdommer. Ved diabetes mellitus (både type I og type II) får opptil 20% frozen shoulder. Andre disposisjoner er systemisk bindevevssykdom, stoffskiftesykdom, Dupytrens kontaktur (i håndflaten), slag og skader. Hvis en har hatt frozen shoulder på en side, øker muligheten for tilsvarende på den andre siden.

Symptomer

Sykdomsforløpet kan deles i fire stadier

  1. Frozen shoulder begynner med sterke skuldersmerter både dag og natt. Dette første stadium kan varer fra noen uker til måneder
  2. Revmatisk betennelse i sener og annet bindevev som omgir leddet (leddkapselen) medfører fortykkelse (fibrose) og redusert bevegelighet slik at skulderleddet gradvis stivner helt eller delvis. I stadium to stivner leddet slik at det blir umulig å løfte armen eller føre hånden bak på ryggen (nedsatt rotasjon)
  3. Stivheten varer typisk opp til ett år (stadium tre)
  4. Bevegeligheten blir bedre i stadium fire
Frozen shoulder

Frozen shoulder MR bilde. Li JQ, Tang KL, Wang J, Li QY, Xu HT, Yang HF, Tan LW, Liu KJ, Zhang SX – PLoS ONE (2011). Open-i.

Diagnosen

Sykehistorien kan gi mistanke om frozen shoulder. Ved undersøkelse påvises (ved test av passiv bevegelse i leddet) at selve skulderleddet er blitt mer eller mindre stivt (nedsatt abduksjon og rotasjon) selv når alle muskler er avslappet. MR undersøkelse eller vurdering med ultralyd kan bekrefte diagnosen. En påviser fortykket leddkapsel og trange forhold i skulderleddet. Ved ultralydundersøkelse kan redusert bevegelighet av supraspinatus senen i leddet påvises. Blodprøver forventes å være normale.

Behandling

Mot smerter brukes tabletter som paracetamol (Paracet, Pinex) eller NSAIDs (ibuprofen, naproksen, diklofenac med flere). I et tidlig stadium (stadium en) kan også injeksjon med kortison være nyttig. Mot stivhet anbefales i blant forsiktige bevegelser for eksempel å la armen pendle fritt.  Fysioterapeut blir ofte kontaktet for å tilpasse denne behandlingen. Operasjon eller forsøk på å løsne stivheten med makt er sjelden fordelaktig.

Prognose

Frozen shoulder angriper ikke andre deler av kroppen, og på lengre sikt er prognosen god. Etter to – tre år vil omtrent 90% ha fått tilbake nesten normal bevegelighet og er uten særlige smerter. Noen få vil ha vedvarende redusert bevegelighet.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden