Opportunistiske infeksjoner

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Opportunistiske infeksjoner

Pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt får et svekket immunforsvar når de blir behandlet med immundempende medikamenter. Dermed kan vanligvis harmløse mikrober (bakterier, virus, sopp, parasitter) foråsake alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Andre infeksjoner (latente virus, tuberkulose og andre infeksjoner) kan blusse opp og få et mer alvorlige forløp enn forventet. Også multiresistente bakterier kan medføre infeksjoner.

Før oppstart av immundempende behandling med blant annet MabThera (rituximab), RoActemra (tocilizumab) og en del andre biologiske medikamenter er det vanlig å utelukke tegn til infeksjoner med blodprøver:

Vaksinering mot pneumokokk-infeksjon (vaksine mot lungebetennelse) og influensa er ofte et godt forebyggende tiltak

Påvisning av opportunistisk infeksjon:

 • CT av lunger
 • CT abdomen (Differensialdiagnose lymfom-feber)
 • MR med kontrast av hjernen:
 • Spinalvæskeundersøkelse
 • Sopp eller mycobakterier ved dyrkning (spesialfarging), histologi, biopsi, eller PCR
  • Antistoff kommer sent i forløpet (særlig hos immunsupprimerte):
  • PCR, ELISA, direkte immunfluorescens gir raskt svar og rekvireres når mulig
 • Høy procalcitonin indikerer bakteriell infeksjon
 • Parasitter kan påvises ved biopsi fra sårkant (leishmaniasis), blod (Chagas sykdom), avføring (cryptosporoidose)

En studie fra USA (Baddley JW,  2014) bekreftet at pasienter behandlet med TNF-hemmere var mer utsatt for opportunistiske infeksjoner. Føgende ikke-virale infeksjoner ble registerert:

Noen andre aktuelle infeksjoner med lenker lenker til mer informasjon:

Palm