Opportunistiske infeksjoner og Revmatiske sykdommer 4.5/5 (2)

Share Button

Opportunistisk infeksjon

Pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt-sykdommer får ofte et noe svekket immunforsvar når de blir behandlet med immundempende medikamenter. Dermed kan vanligvis harmløse mikrober (bakterier, virus, sopp, parasitter) forårsake uvanlige infeksjoner (opportunistisk infeksjon). Også andre infeksjoner (latente virus, tuberkulose og andre infeksjoner) kan blusse opp og få et mer alvorlige forløp enn forventet. Noen får multiresistente bakterier kan medføre infeksjoner. For prognosen er det uansett viktig å gjenkjenne symptomene og gjøre de riktige undersøkelsene tidligst mulig.

Immundempende behandling

Eksempler på immundempende anti-revmatologisk behandling som øker risiko for infeksjoner:

Forebyggende tiltak

Før oppstart av immundempende behandling som MabThera / Rixathon (rituximab), RoActemra (tocilizumab) og en del andre biologiske medikamenter er det vanlig å utelukke tegn til infeksjoner med blodprøver:

Vaksinering mot pneumokokk-infeksjon (vaksine mot lungebetennelse) og influensa er ofte et godt forebyggende tiltak

Påvisning av opportunistisk infeksjon

En studie fra USA (referanse: Baddley JW,  2014) bekreftet at pasienter behandlet med TNF-hemmere var mer utsatt for opportunistiske infeksjoner. Føgende ikke-virale infeksjoner ble registrert:

Noen andre aktuelle infeksjoner med lenker til mer informasjon:

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden