Trombocytopeni, Blodplatemangel ved revmatisk sykdom 4.25/5 (12)

Share Button

Trombocytopeni (Lavt antall blodplater i blod): ICD-10: D69.6

Petekkier (små, punktformede blødninger) i hud på legg og fot ved lavt antall blodplater (trombocytopeni). Manasal R, Indian J Pharmacol (2013). CC BY NC SA 3.0

Definisjon

Normalt er antallet blodplater (trombocytter) målt i blodprøve mellom 150.000-450.000 x 109/L. Trombocytopeni:

 • Blodplatetall under 100.000 x 109/L
 • Alvorlig trombocytopeni: 1-20.000 x 109/L
 • Moderat: 10 – 30.000 x 109/L
 • Mild: 30 – 50.000 x 109/L

Årsaker

Årsak til trombocytopeni deles inn i enten redusert produksjon eller økt nedbrytning av blodplater

 

Økt nedbryting av blodplater

 • Medikamenter

  • Cellegifter
  • Heparin
  • Sulfa-preparater
  • Epilepsi-medikamenter
  • Hydroksyklorokin /Plaquenil (svært sjelden)

Symptomer

 • Økt blødningstendens (oftest når antallet trombocytter er lavere enn 50.000)
 • Overfladiske små røde blødninger, oftest på leggene
 • Forlenget blødning etter små-skader
 • Blødning fra slimhinner og tannkjøtt
 • Uvanlig sterke menstruasjonsblødninger
 • Potensielt livstruende blødninger dersom antallet trombocytter er under 10.000/mikro-liter

Diagnose

Klinisk undersøkelse

 • Se etter blødninger under huden, i slimhinner og ledd. Undersøk abdomen og miltstørrelse

Blodprøver

Benmargsundersøkelse

Behandling

 • Behandling av trombocytopeni er avhengig av årsak og må vurderes i hvert enkelt tilfelle

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden