Trombocytopeni, Blodplatemangel ved revmatisk sykdom 4.21/5 (14)

Share Button

Definisjon

Trombocytopeni er for lavt antall blodplater (trombocytter). Normalt er antallet trombocytter i blodet mellom 150.000-450.000 x 109/L. Trombocytopeni defineres ved blodplatetall under 100.000 x 109/L. Alvorlig trombocytopeni: 1-20.000 x 109/L, moderat: 10 – 30.000 x 109/L og mild: 30 – 50.000 x 109/L.

Årsaker

Årsak til trombocytopeni deles inn i enten redusert produksjon eller økt nedbrytning av blodplater

Redusert produksjon av blodplater (i benmargen)

Økt nedbryting av blodplater

Symptomer

Petekkier (små, punktformede blødninger) i hud på legg og fot ved lavt antall blodplater (trombocytopeni). Manasal R, Indian J Pharmacol (2013). CC BY NC SA 3.0
  • Økt blødningstendens ses oftest når antallet trombocytter er lavere enn 50.000.
  • Overfladiske små røde blødninger, oftest på leggene.
  • Forlenget blødning etter små-skader.
  • Blødning fra slimhinner og tannkjøtt.
  • Uvanlig sterke menstruasjonsblødninger.
  • Potensielt livstruende blødninger dersom antallet trombocytter er under 10.000/mikro-liter.

Undersøkelser

Sykehistorien kartlegger eventuelle bakenforliggende sykdommer og bruk av medikamenter. En etterspør symptomer (se ovenfor) med tegn til blødninger.

Klinisk undersøkelse: Ved generell underøskelse kartlegges tegn til bekanforliggende sykdom. En ser også etter blødninger under huden, i slimhinner og ledd. Undersøker mageområdet / abdomen og vurderer om miltsten er forstørret.

Blodprøver omfatter kKomplett celletelling med røde og hvit blodlegemer med differensialtellinger og blodplater i citratblod (hindrer aggregater og feil-måling), blodutstryk (schistocytter og unormale trombocytter). ANA -test med tanke på autoimmun sykdom, haptoglobin (hemolyse), TSH (hypotyreose), prøver for HIV, Hepatitt C og antifosfolipidantistoff.

Benmargsundersøkelse gjøres dersom mistanke om alvorlig sykdom i benmarg (leukemi, myelofibrose etc).

Behandling

Behandling av trombocytopeni er avhengig av årsak og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved autoimmune revmatiske sykdommer kan kortikosteroider/kortison og supplerende immundempende konvensjonelle DMARDs-legemidler som azathioprin (Imurel) eller biologiske legemidler som rituksimab ha effekt.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden