Diagnosekoder ICD-10 Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Revmatologi (utvalg)

Alle ICD-10 koder (lenke til ehelse)

ADULT STILL M06.1

Akrocyanose I 73.8

ANCA-vaskulitter (vennligst se: GPA M31.3 , MPA M31.7, EGPA M30.1)

Ankyloserende spa (Bekhterevs) M45.0

Uveitt, iridocyklitt H20.0

ANTIFOSFOLIPID SYNDROM D68.8

Antistofftiter forhøyet (uspesifisert) R76.0

Antisyntetase syndrom M35.8 + J99.1

Aortaaneurisme

 • Thorakalt I 71.2
 • Abdominalt I 71.4
 • Aortadisseksjon I 71.0

AORTITT, arteritt, uspesifisert I77.6

ARTERITIS TEMPORALIS (uten polymyalgia) M31.6, med polymyalgia M31.5

Artralgi M 25.5

ARTRITT (voksen)

Monoartritt (ikke spesifisert) M13.1

Artritt, uspesifisert M13.9

Artritt ved Ulcerøs kolitt M07.4 + K51.8

Artritt ved Crohns M07.4 + K50.8

Barneleddgikt: vennligst se: Juvenil artritt

BEHCETS sykdom M35.2

Bekhterevs sykdom Ankyloserende spa (Bekhterevs) M45.0

BÜRGER, Trombangiitis obliterans I 73.1

Calcinose (kutan) L94.2

Candida-stomatitt (Candidiasis B37) B37.0

Cerebral vaskulitt, primær (PACBNS) I 77.8

Churg-Strauss syndrom, EGPA) M30.1

COGANS syndrom M31.8

Annet uspesifisert hørselstap H91.8

Uveitt, iridocyklitt H20.0

Crohns K50.8+ Artritt M07.4

Dermatomyositt M33.1

EGPA (Churg-Strauss syndrom) M30.1

Eosinofil fasciitt M35.4

Erdheim-Chester C96.1

Erythromelalgi  I 73.8

Evans syndrom (Idiopatisk thrombocytopenisk purpura) D69.3

Feber, uspesifisert R50.9

HENOCH-SCHÖNLEIN, IgA vaskulitt, D69.0

Hypertensjon (primær) I10

Inklusjonslegememyositt M60.8

GPA (Wegeners granulomatose) M31.3

CNS G05.8

Episkleritt og skleritt H19.0

Hud-vaskulitt L98.8

Lungeaffeksjon J99.1

Meningitt (ikke bakteriell) G03.0

Nefrotisk syndrom (uspes.) N04.9

Nyre (glomerulonefritt) N08.5

IgG4 relatert sykdom (Multifokal sklerose) M35.5

JUVENIL ARTRITT (JIA) og andre

JIA m/u revmafaktorer M08.0

Pauciartikulær (oligo-) type (1-4 ledd) M08.4

Polyartikulær (5 eller flere ledd), seroneg. M08.3

Systemisk JIA (Juvenil Stills) M08.2

Spondyloartritt, entesitt-relatert, Juvenil M08.1

Juvenil Still (systemisk JIA) M08.2

JIA v psoriasis M09.1 + L40.5

Uspesifisert JIA M08.9

Iridocyklitt, uveitt H20.0

Virusinfeksjon, uspesifisert B34.9

Feber, uspesifisert R50.9

KAWASAKIS syndrom (mukokutant L.K. syndr.)  M30.3

Kjempecellearteritt: Vennligst se arteritis temporalis

LUPUS

SLE, uspesifisert 32.9

SLE med organaffeksjon M32.1

SLE, andre former M32.8

Pulm hypertensjon I27.2

Pannikulitt L93.2

Subakutt kutan lupus L93.1

Seborreisk dermatitt (uspesifisert) L21.9

Svangerskap ved kompliserende spesifikk sykdom (SLE etc.) O99.8

Trombocytopeni D69.5

 MCTD M35.1

Lungeaffeksjon J99.1

Nefritt N08.5

Pulm hypertensjon  I 27.2

MPA (Mikroskopisk polyangiitt) M31.7

Munntørrhet (uspesifisert) R68.2

MYOSITT

 •  Polymyositt M33.2
 •  Dermatomyositt M33.1
 • Juvenil Dermatomyositt M33.0
 • Antisyntetase syndrom M35.8 + J99.1
 • Inklusjonslegememyositt M60.8
 • Myositt relatert til kreft M36.0
 • Myosittkomplikasjoner:
 • Kalsinose i hud L94.2
 • Gottrons papler L94.4

Kapillærsykdom (spesifisert) I 78.8

Lungeaffeksjon J99.1

Pulm hypertensjon I 27.2

Rabdomyolyse (muskelsykdommer) M62.8

Øsofagusdyskinesi K22.4

POLIMYALGIA REVMATIKA M35.3

Polychondritt (Relapsing) M94.1

Polyarteritis nodosa, PAN, M30.0

Psoriasisartritt  M07.3+L40.5

Pulmonal hypertensjon (sekundær) I 27.2

Rabdomyolyse (muskelsykdommer) M62.8

Raynauds fenomen, I 73.0

Reaktiv artritt, uspes M02.9

Retroperitoneal fibrose K66.2 (ikke IgG4 relatert)

REVMATOID ARTRITT (RA)

 • M05.8 RA seropositiv (a-ccp+)
 • M06.0 Revmatoid artritt, seroneg. (RF og CCP-)
 • M13.0 Polyartritt, uspesifisert
 • M12.3 Palindrom artritt
 • M06.3 Revmatoid knute
 • M05.1 + J99.0 Revmatoid lungesykdom
 • M05.3 + I32.8 RA og perikarditt
 • M05.3+G73.7 RA og myopati
 • M05.2 RA og vaskulitt

RELAPSING polychondritt  M94.1

Renovaskulær hypertensjon, I 15.0

Sarkoidose (D86.8)

 • Med myositt M63.3

Seboreisk dermatitt (uspesifisert) L21.9

SJØGREN syndrom M35.0                    

 • Candida-stomatitt (Candidiasis B37) B37.0
 • Keratokonjunktivitt H19.3
 • Keratokonjunktivitt (uspesifisert, ikke Sjøgren) H16.9
 • Lungeaffeksjon J99.1
 • Munntørrhet (uspesifisert) R68.2
 • Myopati G73.7
 • Renal tubulær acidose N16.4

 SPONDYLOARTROPATIER

Storkarsvaskulitt. Velge mellom Takayasus (yngre pasienter, stenoser): M31.4, Temporal arteritt (eldre, uten PMR): M31.6 eller aortitt/arteritt (uspesifisert) J77.6

Svangerskap

 • Ved kompliserende spesifikk sykdom (SLE etc.) O99.8
 • Svangerskap (SSA/B antistoff). Omsorg for mor ved spes (mistenkt) patologisk tilstand hos foster O35.8

SYSTEMISK SKLEROSE/SKLERODERMI

 • Diffus form (progressiv form) M 34.0
 • Begrenset form (CREST) M 34.1
 • Uspesifisert form M 34.9
 • Kalsinose i hud L94.2
 • Lineær sklerodermi (”En coup de sabre”) L94.1
 • GAVE (Gastro-blødning) K25.4
 • Lungeaffeksjon J99.1
 • Pulm hypertensjon I27.2
 • Kapillærsykdom (spesifisert) I 78.8
 • Myopati (overlapp-myositt) G73.7
 • Raynauds fenomen I 73.0
 • Refluks (gastroøsofagal m. øsofagitt) K21.0
 • Renal krise (renovask. hypertensjon) I 15.0
 • Sklerodaktyli L94.3
 • Teleangiektasier I 78.0
 • Øsofagusdyskinesi K22.4

TAKAYASUS  Arteritt M31.4

Temporal arteritt: Vennligst se Arteritis temporalis

Ulcerøs kolitt M07.4 + Artritt K51.8

Urinsyregikt (primær) M10.0

Urinsyregikt p.g.a. nyresvikt  M10.3

Uspesifisert systemisk bindevevssykdom M35.9

Vaskulitt-sykdommer

ARTERITIS TEMPORALIS (uten polymyalgia) M31.6, med polymyalgia M31.5

EGPA (Churg-Strauss syndrom) M30.1

GPA (Wegeners granulomatose) M31.3

HENOCH-SCHÖNLEIN, IgA vaskulitt, D69.0

KAWASAKIS syndrom (mukokutant L.K. syndr.)  M30.3

MPA (Mikroskopisk polyangiitt) M31.7

PAN (Polyarteritis nodosa) M30.0

Primær Cerebral vaskulitt PACBNS I 67.7

TAKAYASUS  Arteritt M31.4

Komplikasjoner:

CNS G05.8

Episkleritt og skleritt H19.0

Hud-vaskulitt L98.8

Lungeaffeksjon J99.1

Meningitt (ikke bakteriell) G03.0

Nefrotisk syndrom (uspes.) N04.9

Nyre (glomerulonefritt) N08.5

Unormalt antistoff (”funn”) i serumM76.9

Uspesifisert, nekrotiserende vaskulitt M31.9

Virusinfeksjon, uspesifisert B34.9

Wegeners granulomatose (GPA) M31.3

__________________________________________________

Behandlingskoder

 • Schirmers test CCFX05
 • Sialometri ELFC00
 • 6-min gangtest GXFX20
 • Kapillæroskopi PKFT00
 • Ultralyd ledd og bløtdeler SNX0DK
 • UL veiledet leddpunksjon NXDE15
 • Mikroskopisk undersøkelse av leddvæske NXFT00
 • i.v infusjon av Remicade/Remisma, MabThera, Orensia, Benlysta, Solumedrol, Octagam, Kiovig, antibiotika, jernpreparater, osteoporosemidler WBGM00
 • Sendoxan WBGOC05
 • Leddpunksjon (artrocentese) + injeksjon i perifere ledd NDX10 + NDX11
 • Leddinjeksjon av Lederspan i kne TNG11
 • Individuell rådgivning i forebyggende hensikt OBDB00
 • H-resept WL000

Nasjonale koder for biologisk legemidler

 • Enbrel 4AB01
 • Remicade/Remsima 4AB02
 • Humira 4AB04
 • Cimzia 4AB05
 • MabThera 1XC02
 • Benlysta 4AA26
 • RoActemra 4AC07
 • Kineret 4AC03
 • Orensia 4AA24
 • Simponi 4AB06
 • Stelara 4AC05
 • Kiovig RPGM05

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden