Rabdomyolyse, Muskelskade 4.58/5 (12)

Share Button

Rabdomyolyse (Rhabdomyolyse) (ICD-10 M 62.8)

Definisjon

Alvorlig skade i (tverr-stripet) muskel-vev (muskelceller). Proteiner (blant annet myoglobin) fra muskelceller settes fri til blodbanen og kan skade nyrene. Muskelenzymet kreatin kinase (CK) er svært høyt.

 • Rabdomyolyse er ikke en systemisk bindevevssykdom, men en del sykdomstrekk kan ligne og kan i blant ses som en komplikasjon

Rabdomyolyse. By AquapatMedia/creativecommons.org/Wikimedia Commons. CC BY SA 3.0

Sykdomsårsak

Mange muligheter:

Rabdomyolyse kan oppstå under trening. By www.localfitness.com.au – Own work, CC BY-SA 3.0

Symptomer

Diagnose

I blodet blir kreatinkinase (CK) (alternativt også LD og ASAT) målt som settes fri fra skadede muskelceller

 • CK-Verdier over 5 x øvre referanseområde eller > 5000 U/l er typisk.
  • Ved differensialdiagnosen myositt (inflammatorisk bindevevssykdom) sees sjelden CK mer enn 15.000 U/L, men ved rabdomyolyse er CK 30.000 til 100.000 U/L ikke uvanlig
 • Ved CK mer enn 10.000 U/L er det fare for nyreskade (myoglobin indusert)
 • CK kan ennå stige 1-4 dager etter den utløsende hendelsen
 • Forhøyede CK -nivåer forventes å halveres ca hver 24-36 timer dersom utløsende årsak er fjernet. Normalisering i løpet av 3-5 dager forventes
 • Myoglobin utskilles i urin og forårsaker utslag på ”blod” på urin stix, men uten erytrocytter ved mikroskopi
 • Utelukke (dermato-)myositt
 • Muskelbiopsi viser nekroser (celledød) uten inflammatoriske forandringer (som ved myositt og en del andre muskelsykdommer)

Feilaktig diagnose? (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

 • Myositt
  • Ikke så høye CK verdier, ANA test, langsommere sykdomsdebut
  • Dermatomyositt med eksem
 • Guillain-Barre syndrom
  • Ikke høy CK
 • Barn: Infeksjoner (virus, bakterier), skader (inklusiv mishandling), enzymdefekter

Behandling

Hensikten er først og fremst å hindre nyreskade/nyresvikt

 • Fjerne utløsende årsak (legemiddel, annen kjemisk substans)
 • Motvirke sjokk og bevare nyrefunksjonen
  • Intravenøs væske (0,9% NaCl)
  • Korrigering av elektrolytt-forstyrrelser (som ofte forekommer)
  • Alkalisering av urinen  til PH 7-8
  • Dialyse ved alvorlig nyresvikt

Medisinsk Prognose

Leveutsiktene er avhengig av bakenforliggende årsak, og om elektrolytter og nyrer er alvorlig påvirket. CK-verdi alene er ikke en god parameter for prognosen. De fleste med treningsutløst rabdomyolyse gjenvinner normale nyre- og muskelfunksjoner over tid. Ved alvorlig rabdomyolyse etter skader og med behov for behandling på intensivavdeling foreligger dødelighet i mer enn 20% av tilfellene.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden